Ministyrningen PNOZmulti 2 – basmoduler

Basen för din tillämpning: vilken basmodul 2 är den riktiga?

Vilken basmodul för PNOZmulti 2 är den riktiga?

De konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 kan användas i praktiskt taget alla områden inom anläggnings- och maskinkonstruktion. Säkerhetsfunktionerna kan övervakas säkert med PNOZmulti 2, och standardstyruppgifter kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

De konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 är modulärt uppbyggda: Du väljer en basmodul och efter behoven i din applikation det nödvändiga antalet expansionsmoduler.

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator skapar du både maskinvarukonfigurationen och tillämpningskonfigurationen. Den skapade konfigurationen laddas in i ett programminne och läggs in i basmodulen. Konfigureringen kan simuleras offline före idrifttagningen helt utan maskinvara.

Säker eldning och mer därtill med ministyrningarna PNOZmulti 2

Med de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 får du en ny basmodul för säker styrning och övervakning av eldningsanläggningar. Basmodulen stöds från version 10.12 av programverktyget PNOZmulti Configurator och är utrustat med ett brännarelement (funktionskomponent) som efterbildar de utökade funktionerna i en flexibelt konfigurerbar elektronisk eldningsautomat. Du kan enkelt konfigurera ett stort antal brännartillämpningar.

Till detta hör olika typer av brännare som huvudbrännare och icke-huvudbrännare, med direkt eller indirekt tändning samt låg- och högtemperatursdrift och mycket mer. Programvaruelementet är kontrollerat och certifierat enligt motsvarande europeiska standarder, bland annat enligt EN 298 och EN 50156 samt den amerikanska standarden NFPA 85/86. Basmodulen kan användas i termiska process- och ångpanneanläggningar.

Dina fördelar vid användningen:

 • flexibel och säker utformning av din eldningsanläggning
 • sparar mycket tid vid planeringen och projekteringen, eftersom även komplexa säkerhetsapplikationer enkelt och snabbt kan införas med en enda ministyrning
 • anslutningsmöjligheter till många automationsmiljöer och kommunikationssystem
 • maximal säkerhet genom testade och certifierade maskin- och programvaruelement

Låt dig övertygas, hämta en kostnadsfri demoversion av programverktyget!

Hämta en kostnadsfri demoversion av PNOZmulti Configurator

Snabböversikt över dina fördelar

 • skräddarsydda kostnader tack vare exakt anpassning till applikationerna med expansionsmoduler
 • korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet med anslutning till alla vanliga fältbussystem via motsvarande moduler
 • bekväma diagnostikmöjligheter
 • maximal säkerhet, beroende på applikation upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt SS-EN IEC 62061.
Fördelar med basmodulerna för ministyrningarna PNOZmulti 2

Översikt över egenskaperna

Egenskaper för basmodulerna för PNOZmulti 2
 • upplyst display för snabbare idrifttagning och enkel diagnostik
 • displayvisning av felmeddelanden, status för matningsspänningen, in- och utgångar, status- och enhetsinformation samt individuell kundtext
 • maximalt 4 expansionsmoduler kan anslutas på vänster sida plus högst 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkrafts- eller skruvplintar (kan väljas som tillbehör)
 • utbytbart programminne
 • diagnosgränssnitt
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – för universell användning

 • 20 säkra ingångar, upp till 8 stycken kan konfigureras som hjälputgångar
 • 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e, SIL CL 3
 • 4 testpulsutgångar, upp till 4 stycken kan konfigureras som standardutgångar
 • maximalt 6 expansionsmoduler kan anslutas på höger sida
 • upp till 256 anslutningslinjer i PNOZmulti Configurator
 • Chipkort som lagringsmedium
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – för stora projekt

 • inga ingångar eller utgångar på basmodulen, antalet kan styras beroende på den typ av de I/O-moduler som används
 • upp till 12 säkra anslutningar och 1 utgångsmodul för standardtillämpningar kan anslutas på höger sida
 • PNOZmulti Configurator klarar upp till 1 024 anslutningslinjer (från och med version 10)
 • integrerade Ethernet-gränssnitt och Modbus/TCP i grundutförandet (on-board)
 • USB-minne för lagring, flera projekt kan sparas på USB-minnet
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner – för industriell eldningsteknik

 • Tekniska egenskaper som PNOZ m B1
 • styrning och övervakning av eldningsanläggningar, t.ex. övervakning av säkerhetskedjor, förbränningstryck, tändning, flammor, extern blandningsreglering och täthetskontroll
 • styrning av säkerhets-, tändnings- och luftningsventiler, tändning, extern blandningsreglering och förbränningsluftfläktar
 • övervakning av följande typer av olje- och gasbrännare: huvudbrännare med direkt tändning, huvudbrännare med indirekt tändning och gemensam flamövervakning

Mer information om basmodulernas tekniska egenskaper finns i den tekniska katalogen för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. 

Nedladdning

Basmodulerna för PNOZmulti 2 – vad kan övervakas?

Följande kan anslutas till basmodulerna:

 • nödstoppsknapp
 • skyddsgrindsgränslägesbrytare, skyddsgrindsbrytare
 • ljusridåer
 • laserskanner
 • tvåhandsdon
 • driftsättsväljare
 • säkerhetstrampmattor
 • sensorer
 • åtkomstbehörighet PITreader
 • Funktionssäkert driftsättsval PITmode

Vid användning av operatörspanelerna PMI, manöverdonen PIT, den säkra sensortekniken PSEN och den distribuerade periferin PDP67 får du ett helt system som komplett lösning.

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 basmoduler

Tillbehör PNOZmulti 2

Här hittar du färdiga anslutningskablar med olika längd för anslutning av Motion Monitoring-moduler. Du hittar även varianter som du kan färdigställa själv för anslutning till många vanliga omformare.

PNOZmulti 2 basmoduler

Basmodulerna till de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan expanderas modulärt till höger och vänster. De uppfyller kraven för PL 3 enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061. Det högsta värdet som kan uppnås beror på inkopplingen.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk