Säkerhetsdesign för maskinsäkerhet

Det tredje steget för maskinsäkerhet: Säkerhetsdesign

Pilz säkerhetsdesigner utvecklas utifrån dina behov. De tar hänsyn till eventuella risker i förväg. Vi ser till att implementeringen påverkar kostnaderna och produktiviteten för dina maskiner och anläggningar så lite så möjligt.

Dina krav

Säkerhetsdesigner under maskinens livscykel

I synnerhet i och med nykonstruktion, komplettering och ombyggnad av maskiner uppstår inte sällan senare kostnader, dålig maskintillgänglighet och till och med driftstopp för anläggningar. Du kan motverka det aktivt med en detaljerad säkerhetsdesign. Minska och eliminera identifierade risker. Utöver en detaljerad granskning av nödvändiga skyddsåtgärder ska man även ta hänsyn till eventuella förutsägbara mänskliga fel.

Pilz säkerhetsdesigner utvecklas utifrån dina behov.

Våra tjänster

Vi tar fram skräddarsydda säkerhetsdesigner för internationella företag.

Detaljerad tilldelning av säkerhetsåtgärder

För internationella företag tar vi som världsomspännande leverantör av lösningar fram skräddarsydda säkerhetsdesigner. De uppfyller kraven och gäller i hela världen. Vi implementerar en strukturerad designprocess baserad på vår långa erfarenhet med designteknik, standarder och säkerhetsteknik.

Pilz säkerhetsdesign (för maskiner och anläggningar) omfattar följande faser:

  • Specifikation av säkerhetskraven
  • Detaljerad tilldelning av säkerhetsåtgärder för definierade risker
  • Urval av komponenter
  • Beaktande av designtester och säkerhetsvalideringar
  • Projektledning med bästa praxis för projektering enligt IEC 61508

Snabböversikt över dina fördelar

Med vår strukturerade metod sparar du inte bara tid och pengar vid implementering av skräddarsydda koncept, utan du säkerställer även att dina maskiner uppfyller kraven i riktlinjer:

  • Du arbetar i överensstämmelse med de tillämpliga bestämmelserna, inbegripet maskindirektivet och internationella standarder
  • Du avlastar dina resurser med hjälp av våra säkerhetsexperter

Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk