Introduktion till maskinförordningen

Beställningsnummer 1T000236 | Introduktion | Internationell

Mål

Målet med den här utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om maskinförordningen och den grundläggande processen i 6 steg för CE-märkning. Den omfattar de viktigaste skillnaderna mellan maskindirektivet och maskinförordningen, skälen till bytet från en riktlinje till en förordning och en översikt över processen i 6 steg. När deltagarna har fått den kunskap som förmedlas i utbildningen ”Introduktion till maskinförordningen” och har gjort alla övningar har de blivit bekanta med förordningen.

Ikon för introduktionsnivå

Innehåll

 • Nytt i maskinförordningen
  • Övergångsfrist
  • Viktiga ändringar
 • Introduktion till maskinförordningen
  • Roller 
  • Definitioner
 • Maskinförordningen i samband med processen i 6 steg för CE-märkning
 • Grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav
 • Relevanta övningar

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig särskilt till tillverkare, importörer, integratorer, återförsäljare och slutanvändare av maskiner som måste informeras om maskinförordningen: 

 • maskinkonstruktörer 
 • driftsättningspersonal
 • konstruktörer
 • projektledare och tekniska chefer
 • systemintegratörer
 • säkerhets- och hälsoskyddskoordinatorer
 • ansvariga för ombyggnad av maskiner
 • ansvariga för underhåll av anläggningar
 • slutanvändare som är ansvariga för inköp av maskiner.

Anmärkning

Utbildningen genomförs live med en utbildningsledare både på plats och online. Deltagarna måste vara närvarande under vissa kurstillfällen vid en viss tidpunkt. För onlineutbildningen krävs en laptop med webbkamera och Google Chrome eller Microsoft Edge. Den här utbildningen ger en perfekt introduktion till maskinförordningen och en översikt över de viktigaste skillnaderna jämfört med maskindirektivet. Deltagare som redan är utbildade i CE-märkning får veta mer om maskinförordningen. För personer som vill genomgå ytterligare utbildningar i CE-märkning kan den här utbildningen vara till hjälp för att förstå innehållet i utbildningen ”Grunderna inom CE-märkning”, som är en av förutsättningarna för certifieringen ”CECE – Certifierad expert på CE-märkning”.

Dina fördelar

 • Få en översikt över maskinförordningen.
 • Förstå rollerna och ansvarsområdena hos tillverkare, importörer, konstruktörer, slutanvändare o.s.v. av maskiner i samband med maskinförordningen. 
 • Få reda på hur specifikationerna i maskinförordningen används i CE-märkningsprocessen. 
 • Förstå de viktigaste grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskraven.
Online language: en
Längd
3 timmar
Tid
09:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
€270
Datum/tillgänglighet
från 27.06.2024 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 12.09.2024 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk