EPlan Partner Network

Tidsbesparande projektering med EPLAN

För att kunna utforma smidiga automationsprocesser krävs noggrann planering och utformning av förloppen. EPLAN erbjuder programvara för projektering inom elektroteknik, automation och mekatronik. Företaget har utvecklat en världsledande programvarulösning för maskin-, anläggnings- och kopplingsskåpskonstruktion.

Pilz är en del av EPLAN Partner Network

EPLAN Partner Network (EPN) grundades i början av 2021 och samlar expertisen från fler än 60 samarbetspartner över hela världen. Syftet med nätverket är att underlätta systemintegration för kunderna genom samarbete mellan olika tillverkare. EPN-partnerskapet bygger alltså på bindande, gemensamt definierade mål för vidareutveckling av och stöd för gränssnitt. Det gynnar inte bara de olika programvarulösningarnas slutanvändare utan även partnerföretagen. Pilz har varit en del av EPN-nätverket som teknikpartner ända från början.

Mer om EPLANEPlan Partner Network

EPlan Partner Network

Automatisk konfiguration av dina kopplingsscheman

Produktmakron till våra produkter finns tillgängliga på EPLAN Data Portal. I EPLAN-verktyget hittar du:

  • EPLAN-makron
  • artikeluppgifter 
  • 3D-kopplingsskåpsmakron

för våra produkter.

Det innebär att dessa data inte bara finns tillgängliga via vår webbplats, utan även via EPLAN Data Portal. För att hjälpa dig välja rätt produktmakro har vi också lagt till fotografier av våra komponenter. Våra makron finns både på tyska och engelska. Med hjälp av anslutningsscheman som finns lagrade i våra 3D-kopplingsskåpsmakron kan du skapa en digital tvilling av ditt kopplingsskåp i EPLAN Pro Panel. Med eBUILD Free kan du enkelt konfigurera kretsscheman som passar din produkt.

Du blir snabbt varse om fördelarna med vår konfigurator:

  • läsningen av produktdokumentationen tar minimalt med tid
  • tidsbesparing tack vare standardiserade makron
  • automatiska och tidsbesparande konfigurationer av kretsscheman
  • färre fel, då konfiguratorn och produktmakrona har testats av Pilz.

Läs mer

Konfigurera produkter med EPLAN eBuild Free

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk