I/O-system PSSuniversal

Två lösningar för automation och säkerhet

I/O-system

Vid sidan av den beprövade tekniken hos I/O-systemen PSSuniversal, den första generationen med huvudmoduler och tillhörande I/O-moduler, fortsätter fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 sin framgångssaga. Förbättringar inom mekaniken, hanteringen och diagnostiken visar vägen mot den nya Universal-generationen.

Kommunikationsmodulerna PSSuniversal och PSSuniversal 2 används för distribuerad nätverksanslutning och överföring av säkra och icke-säkra signaler på fältnivå. Genom att ansluta upp till 64 I/O-moduler kan PSSuniversal användas i många olika applikationer. Du kan ansluta kommunikationsmodulerna till PLC-styrningarna PSSuniversal eller andra överordnade styrningar.

PSSuniversal – beprövad teknik som används världen över

Kommunikationsmoduler för PSSuniversal

Det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal är lösningen när du vill expandera periferin. Som fjärr-I/O ansluts det till den överordnade styrningen.

E/A-modul PSSuniversal

Med våra I/O-moduler anpassar du dina styrningar och I/O-system efter dina behov.

IP67-moduler för lösningar utan kopplingsskåp

Med modulerna PSS67 I/O och PDP67 med skyddsklass IP67 erbjuder Pilz lösningar för distribuerade applikationer och direkt på fältet. Modulerna kan monteras direkt på maskinen. På så sätt förenklar du installation och kabeldragning. Modulelektroniken är helt inkapslad. Därmed håller den både damm och vatten borta. Du sparar tid, pengar och plats i kopplingsskåpet.

IO-Link-master bemästrar datautbyte 4.0

Med den nya IO-Link-mastermodulen för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 kan du nu ansluta IO-Link-enheter till systemet. Den öppna, globalt standardiserade IO-tekniken har stöd för sammankopplad produktion i Industri 4.0:s anda. Dina fördelar: Automatiserad parametrering och utökad diagnostik!

För kommunikationen mellan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 och IO-Link-enheter som sensorer och ställdon erbjuder Pilz IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL. Den öppna IO-tekniken är internationellt standardiserad enligt IEC 61131-9 och möjliggör sammankopplad produktion i Industri 4.0:s anda. IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL kan anslutas både till Profinet och till Ethernet/IP-huvudmodulen.

Upp till fyra IO-Link-enheter för standardtillämpningar kan anslutas via fyra standard-IO-Link-portar på mastermodulen. Konfigurationen av IO-Link-enheterna kan sparas i IO-Link-master och enkelt föras över om enheterna behöver bytas ut vid service. Det minskar tidsåtgången, antalet fel och stilleståndstiderna i anläggningen!

IO-Link-mastermodul för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2: Beställ nu!

IO-Link-mastermodul för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2

Ny huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har utökats med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. Nu kan det öppna systemet anpassa sig på bästa sätt till befintliga systemmiljöer. Det går snabbt och enkelt att byta huvudmodul: Spara dina konfigurationsdata lokalt på ett microSD-kort. Då kan du enkelt överföra dem till den nya huvudmodulen med EtherNET/IP-gränssnitt. I/O-modulerna är universella och kan användas på samma sätt till de olika säkerhetsprotokollen.

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har uppdaterats med olika tekniska och mekaniska förbättringar som ger användaren besparingar i form av både tid och pengar. Säkerheten är, som alltid hos Pilz, en grundfunktion i systemet. Förutom EtherNET/IP-huvudmodulen med CIP Safety finns även en huvudmodul med PROFINET PROFIsafe-gränssnitt.

PSSuniversal 2 – nästa generation

PSSuniversal 2 kommunikationsmoduler

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 är den öppna lösningen för expansion av periferin. Det går att ansluta till alla vanliga industriella kommunikationsprotokoll. Därför går det utmärkt att integrera i den befintliga styrningsarkitekturen.

PSSuniversal 2 I/O-moduler

Med våra elektronikmoduler kan du anpassa ditt befintliga system individuellt – enkelt, flexibelt och finkornigt.

PSSuniversal 2

Modulärt och flexibelt för alla applikationer – fördelar

  • kommunikation med styrningen via de vanliga fältbussprotokollen
  • funktioner för säkerhet och automation bearbetas distribuerat på fältnivå
  • snabb drifttagning och enkel konfiguration med oberoende periferitest
  • hög flexibilitet med modulär systemstruktur
Modulärt och flexibelt för alla applikationer

Tekniska egenskaper

  • temperaturbeständiga moduler
  • vanliga industriella kommunikationsprotokoll
  • öppet system
  • realtids-Ethernet SafetyNet p
  • digital och analog bearbetning
  • snabb montering, snabbt modulbyte (även under drift)

Branschanvändning – världen över

Vårt utbud av I/O-system:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk