Enheter för bromsövervakning

Säkerhetsreläet PNOZ s50 för säker bromsaktivering

Säkerhetsreläet PNOZ s50

Applikationer med säkerhetsbromsar och hållbromsar kräver säker övervakning av bromsarna. På så sätt utesluts alla möjliga faror för användaren – även när driften befinner sig i energilöst tillstånd. Med det fristående säkerhetsreläet PNOZ s50 erbjuder Pilz en lönsam lösning för att aktivera två säkerhetsbromsar upp till säkerhetskategori PL e enligt EN ISO 13849-1.

Med säkerhetsreläet PNOZ s50 följs en temporär överstyrning av en parametrerbar spänningssänkning. Detta leder till korta luftningstider som har en energieffektiv inverkan på tillämpningen. Den säkra bromsaktiveringen möjliggör för det första snabb koppling i nödsituationer och för det andra långsam koppling med låg förslitning vid normaldrift, vilket håller underhållskostnaderna nere.

Säker och kontaktlös bromsning – fördelar

 • högsta säkerhet upp till PL e vid aktivering av två bromsar (hållbromsar eller säkerhetsbromsar)
 • kontaktlös teknik upp till 4,5 A per säkerhetsbroms möjliggör korta reaktionstider och en långlivad lösning
 • slitagefri bromsning
 • hög säkerhet och låg nötning av bromsen tack vare snabb respektive långsam avstängning av effektkretsarna
 • snabb diagnostik via displayen
 • tillverkaroberoende bromsaktivering tack vare säkra digitala ingångar

Egenskaper hos säkerhetsreläet PNOZ s50

Egenskaper hos säkerhetsreläet PNOZ s50
 • enkelt att navigera i menyerna med vridknappen
 • inställningsparametrar och diagnosmeddelanden visas på displayen
 • säkerhetsrelä med två 2-poliga, säkra elektroniska digitalutgångar för 24 V DC med 4,5 A vardera
 • reducerade cykeltider till följd av tillfällig överstyrning med efterföljande spänningssänkning

Användning vid tyngdkraftsbelastade axlar

Med säkerhetsreläet PNOZ s50 kan bromsar aktiveras säkert inom många olika tillämpningsområden. Till exempel inom scenteknik, på verktygsmaskiner, kantpressar och förpackningsmaskiner, inom testbänksteknik, transportbandsteknik eller energi- och miljöteknik.

Maskiner med Z-axlar

Exempelvis har följande maskiner Z-axlar:

 • lastnings- och lossningsportaler
 • paletteringsmaskiner
 • fräsmaskiner
 • robotaxlar
 • lyftanordningar
 • maskiner med ventiler/pneumatik/hydraulik
 • vinschar
Användning vid tyngdkraftsbelastade axlar

Användning för scenutrustning på vinschar

För vissa tillämpningar måste även en andra broms säkras utöver hållbromsen. Inom scentekniken drivs exempelvis vinschar med dubbelbromsar. PNOZ s50 kan aktivera två kraftfulla bromsar kontaktlöst och säkert.

Användning för scenutrustning på vinschar

Användning för saxbord

Saxbord är lyftanordningar med tyngdkraftsbelastade axlar. De används exempelvis vid slutmonteringen inom biltillverkning. När personal arbetar på vertikala axlar gäller olika krav i maskindirektivet.

Användning för saxbord

Vårt produktutbud: Enheter för bromsövervakning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk