Riskbedömning av maskiner

Utvärdera risker systematiskt

Det första steget mot maskinsäkerhet: riskbedömning

Med en riskbedömning som tas fram individuellt för dig och genomförs systematiskt enligt maskindirektivet 2006/42/EG ger Pilz dig det viktigaste underlaget för fastställande av säkerhetsåtgärder och säkerställande av maskinsäkerheten.

Dina krav

Skräddarsydd till dina individuella behov: vår riskbedömning enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

Förening av juridiska och individuella krav

För riskbedömningen av maskiner och anläggningar behöver operatörer och tillverkare ett koncept som uppfyller kraven i nationell lagstiftning samt internationella riktlinjer och standarder. För att uppnå detta behövs en praktiskt inriktad, strukturerad och målinriktad utvärdering av dina maskiner och anläggningar.

På din sida redan från starten

Våra erfarna specialister tar fram grunden för en riskbedömning skräddarsydd efter dina maskiners särskilda krav. Alltid i enlighet med ditt företags politik, era interna förlopp och operativa krav.

Våra tjänster

I överensstämmelse med gällande nationella och/eller internationella standarder och direktiv genomför vi tillsammans med dig en teknisk kontroll av dina maskiner. Utifrån informationen som framgår av kontrollen kan säkerhetsåtgärder slutligen fastställas, prioriteras och implementeras för maskinen.

Riskbedömningen (av maskiner) från Pilz omfattar:

 • Fastställning av gällande standarder, föreskrifter och förfaranden
 • Beskrivning av maskinens gränser
 • Kontroll av din maskin enligt gällande nationella och internationella standarder
 • Fastställning och bedömning av befintliga risker
 • Undersökning av riskerna i alla relevanta faser av maskinens livscykel
 • Uppskattning och bedömning av risker
 • Rekommenderat tillvägagångssätt för att minska riskerna
Vi genomför en teknisk kontroll av dina maskiner tillsammans med dig.

Snabböversikt över dina fördelar

Med en riskbedömning som tas fram individuellt för dig och genomförs systematiskt kan du identifiera och eliminera befintliga risker som dina medarbetare kan råka ut för vid manövrering eller underhåll. Och du lägger grunden för omfattande säkerhet för din tillverkningsanläggning:

 • Effektiv och ekonomisk riskgranskning
 • Du förlänger maskinens livslängd genom tidig identifiering av risker
 • Du garanterar att maskindirektivet efterlevs enligt gällande standarder och riktlinjer
 • Du sparar tid och pengar vid integreringen av lämpliga säkerhetsåtgärder

Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk