Bakgrundsinformation

Utöver aktuell pressinformation får du här även ytterligare information om företaget, våra produkter och branscher.

Om du vill ha mer bakgrundsinformation får du gärna kontakta oss.

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Hansjörg Sperling-Wohlgemuth
Mässhantering
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-239
E-post: h.sperling@pilz.de

Sabine Karrer
Fack- och företagspress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de

Företagsporträtt och ledningens meritförteckning

Översiktliga tekniska artiklar

Komplett Identification and Access Management reglerar åtkomsten till tillämpningen och garanterar säkerhetsfunktionernas och -åtgärdernas integritet – inklusive safety och industrial security.

Identification and Access Management: Enhetlig säkerhet tack vare individuell behörighethantering

Inom industrin gäller det både att skydda människor (safety) och maskiner samt känsliga data (industrial security). Ett säkerhetsfel kan få olika följder: Från felmanövrering och olyckor till allvarliga cyberangrepp. En komplett Identification and Access Management, som tydligt reglerar åtkomstbehörigheter, bidrar till ett enhetligt säkerhetskoncept och effektiva processer.

Ladda ned som PDF
Automationslösningar för hela förpackningsindustrin

Safe, secure och flexibelt: Automationslösningar för hela förpackningsindustrin

Flexibla automationslösningar för safety och security ger framtidssäker teknik för bättre produktsäkerhet inom förpackningsautomation: Här finns lösningar och produkter för primär-, sekundär- och slutförpackning inom sensorteknik, styrteknik, manövrering, övervakning och nätverk.

Ladda ned som PDF

Effektivt och säkert varuflöde: Enhetligt säkerhetskoncept för automation och drift av FTS

Mobila plattformar som förarlösa transportsystem (FTS) bidrar till effektiva processer inom både produktion och logistik. Det gäller att förebygga kollisioner mellan människor och FTS, samt att undvika stilleståndstider. Vad behövs i sådana fall? Den rätta säkerhetslösningen, en förståelse för den specifika användningen och de normativa ramarna. Genom en helhetsbedömning kan en harmoni mellan säkerhet och produktivitet skapas – från enskilda fordon till hela system.

Ladda ned som PDF
Knappenheten PITgatebox

Skyddsgrindshantering 4.0: Utöver säkerheten står effektivitet, lönsamhet och digitalisering i fokus för avskiljande skyddsanordningar

Det vore önskvärt att ha färre barriärer mellan människor och maskiner. Men för många tillämpningar är det nödvändigt att garantera den säkerhet som krävs med hjälp av rörliga avskiljande skyddsanordningar – och samtidigt alltid hålla fokus på produktionseffektiviteten. Med skyddsgrindar som automationslösning och en hantering av åtkomstbehörighet (via en digital ”nyckelring”) får du säkerhetskoncept med både delar: skydd och effektivitet.

Ladda ned som PDF
Ljusridåerna PSENopt II

Optimal barriärfri säkerhet med ljusridåerna PSENopt

Tack vare extremt korta reaktionstider på upp till 6 ms där inga zoner lämnas utan täckning kan innovativa säkerhetsljusridåer idag användas ännu närmare riskzonen. Sådana ljusridåer sätter standarden när säkerhet, flexibilitet, enkel kabeldragning och snabb idrifttagning efterfrågas.

Ladda ned som PDF
PSENradar, PSENscan och PSENopt II

PSENradar, PSENscan och PSENopt II: säkra radarsystem och optoelektronisk sensorteknik för högre produktivitet

Vid riskområdessäkring av maskiner och anläggningar ska säkerhet, användarvänlighet och produktivitet fungera i samklang med varandra. Om personer ofta måste beträda riskområdet eller om material behöver matas in är optiska skyddsanordningar ett lämpligt val för säkring av avkännande skyddsanordningar. Dessa omfattar radarsystem samt de optoelektroniska sensorerna ljusridåer och laserskannrar. Vilken sensortyp som ska användas när beror huvudsakligen på tillämpningssituationen.

Ladda ned som PDF
myPNOZ Creator

myPNOZ: en ny generation modulära säkerhetsreläer

I digitaliseringens tidsålder har Pilz 2021 nått ännu en milstolpe inom säker automation: en viktig egenskap hos myPNOZ är den nya, allt igenom digitala process som omfattar projektering, simulering, beställning och idrifttagning. Den senaste medlemmen i familjen är världens första säkerhetsrelä i seriestorlek 1.

Ladda ned som PDF
PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: kraftfull konfigurerbar ministyrning för effektiva och flexibla automationsprojekt

Produktfamiljen för konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 är en sömlös fortsättning på tillförlitligheten och framgången hos den certifierade och världsetablerade första PNOZmulti-generationen, PNOZmulti Classic.

Ladda ned som PDF
ROS-moduler

ROS-moduler – den tillverkaroberoende programvaran med öppen källkod

Genom ROS-modulerna kan vi erbjuda våra användare ROS-paket med hög kvalitet direkt från manipulatortillverkaren. Dessa uppfyller industrins kvalitetskrav och används både inom industrin och i servicerobotteknik.

Ladda ned som PDF
Järnvägsteknik

Järnvägsteknik

Pilz utvecklar lösningar för att övervaka järnvägsövergångar, säker växelomläggning och skydd vid persontransport.

Ladda ned som PDF
Industri 4.0

Industri 4.0

Redan idag levererar vi lösningar för Industri 4.0, framtidens automation, som uppfyller de viktiga kraven som ställs på distribuerade och modulära system.

Ladda ned som PDF
Automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000

Med automationssystemet PSS 4000 får du en optimal lösning för smidig produktion – både för säkerhet och automation! PSS 4000 är ett beprövat system som används i en rad olika applikationer och branscher.

Ladda ned som PDF
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: