Den säkra laserskannern PSENscan

Produktiv övervakning av ytor – även vid seriekoppling!

Produktbild PSENscan

Den säkra laserskannern PSENscan ger tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter. Tack vare den fria konfigureringen av varnings- och skyddsfält och anpassningen efter de byggnadstekniska förutsättningarna kan säkerhetslaserskannrarna integreras på bästa sätt i alla möjliga applikationer. Den säkra laserskannern PSENscan lämpar sig framför allt för stationär och mobil riskområdessäkring och åtkomstsäkring.

Använd PSENscan Configurator för att snabbt och bekvämt konfigurera alla parametrar som krävs för driften av den säkra laserskannern PSENscan! I kombination med säker styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning från ett och samma ställe.

Optimal säkring av riskområden – med säkra laserskannrar

Stationär riskområdessäkring

Stationär riskområdessäkring

De säkra laserskannrarna PSENscan känner av när en person närmar sig en farlig rörelse. När någon beträder varningsfältet bromsas den farliga rörelsen in på ett kontrollerat sätt; när någon beträder skyddsfältet stoppas den.

Video: Säkra riskområden

Överträdelseskydd

Överträdelseskydd

II riskområden med dålig insyn känner de säkra laserskannrarna PSENscan av var personer befinner sig. På så sätt kan de effektivt förhindra att den farliga rörelsen startas igen.

Video: Överträdelseskydd

Åtkomstsäkring

Åtkomstsäkring

Vid ingångar till riskområden säkrar de säkra laserskannrarna PSENscan optimalt mot att personer tar sig in. Tack vare muting-ingångarna lämpar de sig även för applikationer där material matas in och ut samtidigt.

Video: Åtkomstsäkring

Fullständig översikt – fördelar med de säkra laserskannrarna PSENscan

 • enkel integrering med den kompakta konstruktionen och fri konfigurering av skydds- och varningsfält
 • samtidig övervakning av upp till tre åtskilda skyddszoner och implementering av upp till 70 växlingsbara konfigurationer
 • upp till 4 skannrar kan seriekopplas
 • integrerad användardisplay gör att informationen visas direkt
Produktbild PSENscan närbild
Seriekopplad PSENscan

seriekoppling av de säkra laserskannrarna PSENscan

 • reducerad kabeldragning med Master-Encoder-varianten
 • Enkel och flexibel hantering tack vare hög upplösning på 30, 40, 50, 70 och 150 mm
 • hög tillgänglighet med många olika tillbehör som till exempel den utbytbara huvud- och lagringsmodulen
 • passar ett stort antal applikationer eftersom den kan användas i omgivningstemperaturer från –10 till +50 °C

Egenskaper hos de säkra laserskannrarna

 • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61496-1 (typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d/kat. 3) och IEC 61508 (SIL 2)
 • Öppningsvinkel: 275 grader
 • Räckvidd: 3 eller 5,5 m säkerhetszon, 40 m varningszon
 • Reaktionstid: 62 ms
 • Skyddsklass: IP65
 • enkel konfigurering med PSENscan Configurator
 • fler funktioner hos light-, master- och subscriber-varianterna: muting, EDM, override
 • fler funktioner hos master-varianterna: återstart enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer
Den säkra laserskannerns öppningsvinkel

Flexibel lösning för dina applikationer

De säkra laserskannrarna PSENscan säkerställer produktiv övervakning av ytor för din applikation – oavsett om den är fristående, seriekopplad eller vid ett byte.
Övervakning av upp till 3 säkerhetszoner är möjlig.

Branschanvändning av säkra laserskannrar

Övervakning av upp till 3 säkerhetszoner

Samtidig övervakning av upp till tre säkerhetszoner

Med PSENscan kan upp till tre säkerhetszoner övervakas samtidigt och oberoende av varandra. Endast den del av anläggningen som beträds av en person stoppas. På så sätt kan skyddsavstånden i din anläggning optimeras. Det ger ökad produktivitet och bättre ergonomi i din anläggning – med optimal säkerhet.

Kodning ger en ”störningsfri närhet”

Kodning ger en ”störningsfri närhet”

Två säkra laserskannrar som inte är seriekopplade kan tack vare kodning kan jobba flexibelt bredvid varandra i trånga utrymmen. Det ökar tillgängligheten för maskin och anläggning och kortar ned produktionstiden.

Hög tillgänglighet tack vare Fast Replacement

Hög tillgänglighet tack vare Fast Replacement

Den säkra laserskannern PSENscan har en utbytbar lagringsmodul. Om du byter ut en skadad laserskanner mot en av samma modell kan du enkelt överföra konfigurationen till din nya enhet.

Säkring av förarlösa transportsystem FTS

Mer information

Vårt produktutbud: Säkra laserskannrar

Den säkra laserskannern PSENscan

Säkerhetslaserskannern PSENscan ger tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter.

Tillbehör PSENscan

Perfekt anpassade för säkerhetslaserskannrarna PSENscan: kompatibla tillbehör för snabb och enkel montering.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk