Åtkomst och tillträde endast för behöriga!

Marknadsledande dörrlås eller åtkomstkontroller hjälper inte om obehöriga får åtkomst till din maskin via nätverket. Här krävs ett helhetskoncept för säkerheten som tar hänsyn till både maskinsäkerhet (safety) och industrial security. Om säkerhetsbrister inte undviks här är kvalitetsförluster och oplanerade maskinstillestånd två möjliga scenarier. Det innebär att det blir ännu viktigare att skydda maskinerna och anläggningarna så att endast behörig personal har åtkomst och att manipulering av styrsystemen utifrån förhindras.

Vi erbjuder ett enhetligt åtkomstkoncept till maskinen, som inte bara tar hänsyn till maskinsäkerhet utan även industrial security för din maskin. Vi har sammanställt en möjlig lösning för säker åtkomstkontroll här!

Våra lösningar för säkrade områden och säkra data

I varje företag finns det områden som måste säkras mot oönskad åtkomst. Men det är inte bara människor som måste skyddas från maskiner, utan även maskiner från människor. Följaktligen måste även maskinsäkerhet (safety) och industrial security beaktas.
Med systemet för driftlägesval och åtkomstbehörighet PITmode fusion, modulära skyddsgrindssystem, ministyrningarna PNOZmulti 2 och Firewall SecurityBridge erbjuder vi en lösning som både tar hänsyn till kraven på maskinsäkerheten och behörigheter för servicetekniker samt definierar ytterligare roller och personer. Så skyddas inte bara dina medarbetare mot faror som uppstår genom maskinen, utan även dina maskiner mot felmanövreringar och manipulation.

Systemet PITmode fusion används för driftlägesval och åtkomstbehörighet och autentiserar personer med hjälp av uppgifter på en kryptografiskt säkrad RFID-nyckel. Dessa personer får då behörighet för specifika åtgärder. Först när utvärderingsenheten rapporterar rätt behörighet kan personen öppna den skyddsgrind som är säkrad med en dörrstängning. Åtkomsten via nätverket säkras av Firewall SecurityBridge. Den övervakar kommunikationen med styrningen, i det här exemplet ministyrningarna PNOZmulti 2, och garanterar att manövreringen på plats inte kan påverkas genom obehörig åtkomst via nätverket.
Vi erbjuder därmed ett överensstämmande åtkomstkoncept till maskinen, som inte bara tar hänsyn till maskinsäkerhet utan även industrial security.

Hämta informationsbladet

Vårt produktutbud inom säker åtkomst till maskiner och anläggningar hittar du längre ned.

Maskinsäkerhet (safety) och industrial security

System för driftlägesval och åtkomstbehörighet PITmode fusion

PITmode fusion

Med PITmode fusion skyddar du dina maskiner och anläggningar mot obehörig åtkomst och förhindrar att skador inträffar på grund av felaktig användning. Förutom hanteringen av åtkomstbehörighet PITreader kan du använda PITmode fusion för funktionssäkra driftlägesval. Kombinera safety- och security-funktioner i ett enda system.

Säkra ingångar säkert

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2

Satsa på en bästsäljare och den globala säkerhetsstandarden till alla maskintyper för övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, tvåhandsdon och mycket mer. I den grafiska konfigurationsverktyget skapar du med hjälp av certifierade funktionsblock enkelt åtkomstbehörigheter med PITreader och säkra driftval med PITmode fusion.

Säker styrning

Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Modulärt skyddsgrindssystem

Modulärt skyddsgrindssystem

Genom att säkra åtkomsten till maskiner skyddar du dina medarbetare mot farliga maskinrörelser. För detta används det modulära skyddsgrindssystemet. Förutom den tillförlitliga säkringen av skyddsgrindar kan du tack vare verktygslådeprincipen sätta ihop en individuell skyddsgrindslösning som passar just din applikation. Dessutom drar du nytta av ekonomisk seriekoppling, snabb diagnostik, extra manöver- och knappanordningar samt nödupplåsning som tillval.

Säkra grindar

Applikationen Firewall SecurityBridge

Hur säker åtkomsten än är till dina maskiner och anläggningar hjälper det inte om en angripare tränger in i styrnätverket utifrån och manipulerar styrsystemet. Firewall SecurityBridge skyddar Pilz-styrningarna från manipulation. Den övervakar datatrafiken mellan dator och styrning och rapporterar otillåtna förändringar i styrningsprojektet. Så skyddar du efterföljande styrningar från nätverksbaserade angrepp och obehörig åtkomst.

Skydda styrningar mot manipulation

Applikationen Firewall SecurityBridge

Identification and Access Management – I.A.M.

En man med hjälm framför en maskin

Med ”Identification and Access Management” (I.A.M.) erbjuder vi ett brett utbud av produkter och programvaror samt skräddarsydda lösningar för det dagliga arbetet med åtkomsthantering. Från enkel autentisering till komplex åtkomsthantering, från funktionssäkert driftlägesval till elektronisk underhållssäkring.

Safety och security i ett system!

Läs mer om detta här

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk