Åtkomst och tillträde endast för behöriga!

Det hjälper inte att ha de bästa dörrlåsen eller åtkomstkontrollerna om obehöriga får åtkomst till din maskin via nätverket. Här krävs ett helhetskoncept för säkerhet som tar hänsyn till både maskinsäkerhet (safety) och industrial security. Om säkerhetsbrister inte undviks här är kvalitetsförluster och oplanerade maskinstillestånd två möjliga scenarier. Det innebär att det blir ännu viktigare att skydda maskinerna och anläggningarna så att endast behörig personal har åtkomst och att manipulering av styrsystemen utifrån förhindras.

Vi erbjuder ett enhetligt åtkomstkoncept till maskinen som inte bara tar hänsyn till maskinsäkerhet utan även industrial security för din maskin. Vi har sammanställt en möjlig lösning för säker åtkomstkontroll här!

Våra lösningar för säkrade områden och säkra data

I varje företag finns områden som måste säkras mot oönskad åtkomst. Men det är inte bara människan som måste skyddas från maskinen, utan även maskinen från människan. Följaktligen måste även maskinsäkerhet (safety) och industrial security beaktas.
Med driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode fusion, det modulära skyddsgrindssystemet, ministyrningarna PNOZmulti 2 och brandväggen SecurityBridge erbjuder vi en lösning som både tar hänsyn till kraven på maskinsäkerhet och behörigheter för servicetekniker och definierar ytterligare roller och personer. På så sätt skyddas inte bara dina medarbetare mot faror som uppstår genom maskinen, utan även dina maskiner mot felmanövreringar och manipulation.

Driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode fusion autentiserar personer med hjälp av uppgifter på en kryptografiskt säkrad RFID-nyckel och ger dessa personer behörighet för specifika åtgärder. Först när avläsarenheten rapporterar rätt behörighet kan personen öppna den skyddsgrind som är säkrad med en dörrstängning. Åtkomsten via nätverket säkras av Firewall SecurityBridge. Den övervakar kommunikationen med styrningen, i det här exemplet ministyrningarna PNOZmulti 2, och säkerställer att användningen på plats inte kan påverkas genom obehörig åtkomst via nätverket.
Vi erbjuder därmed ett enhetligt åtkomstkoncept till maskinen som inte bara tar hänsyn till maskinsäkerhet utan även industrial security.

Ladda ned informationsblad

Vårt produktutbud inom säker åtkomst till maskiner och anläggningar hittar du längre ned.

Maskinsäkerhet (safety) och industrial security

System för driftlägesval och åtkomstbehörighet PITmode fusion

PITmode fusion

Med PITmode fusion skyddar du dina maskiner och anläggningar mot obehörig åtkomst och förhindrar att skador inträffar på grund av felaktig användning. Förutom hanteringen av åtkomstbehörighet med PITreader kan du använda PITmode fusion för funktionssäkra driftlägesval. Kombinera safety- och security-funktioner i ett enda system.

Reglera åtkomst säkert

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2

Satsa på en bästsäljare och den globala säkerhetsstandarden för alla maskintyper för övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, tvåhandsdon och mycket mer. I det grafiska konfigurationsverktyget använder du certifierade funktionsblock för att enkelt skapa åtkomstbehörigheter med PITreader och säkra driftval med PITmode fusion.

Säker styrning

Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Modulärt skyddsgrindssystem

Modulärt skyddsgrindssystem

Genom att säkra åtkomsten till maskiner skyddar du dina medarbetare mot farliga maskinrörelser. För detta används det modulära skyddsgrindssystemet. Förutom tillförlitlig säkring av skyddsgrindar kan du tack vare verktygslådeprincipen sätta ihop en individuell skyddsgrindslösning som passar just din tillämpning. Dessutom drar du nytta av ekonomisk seriekoppling, snabb diagnostik, extra manöver- och knappanordningar samt nödupplåsning som tillval.

Säkra grindar

Applikationen Firewall SecurityBridge

Hur säker åtkomsten än är till dina maskiner och anläggningar hjälper det inte om en angripare tränger in i styrnätverket utifrån och manipulerar styrsystemet. Brandväggen SecurityBridge skyddar Pilz-styrningarna från manipulation Den övervakar datatrafiken mellan datorn och styrningen och rapporterar otillåtna förändringar i styrningsprojektet. Så skyddar du efterföljande styrningar från nätverksbaserade angrepp och obehörig åtkomst.

Skydda styrningar mot manipulation

Applikationen Firewall SecurityBridge

Identification and Access Management – I.A.M.

En man med hjälm framför en maskin

Med ”Identification and Access Management” (I.A.M.) erbjuder vi dig ett brett utbud av produkter och programvara samt skräddarsydda lösningar för dagliga utmaningar inom åtkomsthantering. Från enkel autentisering till komplex åtkomsthantering, från funktionssäkert driftlägesval till elektronisk underhållssäkring.

Safety och security i ett system!

Läs mer här

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk