Säkerhetssensorerna PSEN

Säkerhetssensorer för industrin

Den säkra sensortekniken PSEN

Pilz har ett stort utbud av säkerhetssensorer som uppfyller internationella standarder och är kontrollerade och godkända av certifieringsorgan. Våra sensortekniska lösningar omfattar bland annat säkerhetsbrytare för övervakning av positioner och avskiljande skyddsanordningar. Optiska sensorer lämpar sig särskilt bra för övervakning av ytor och zoner. Välj i vårt breda utbud av ljusstråleskydd, säkerhetslaserskannrar och kamerasystem.

Våra säkra sensorer kan användas tillsammans med vår säkra styrteknik! Med Pilz får du en lönsam och säker helhetslösning. Förutom att garantera hög effektivitet i industrimiljöer är det även särskilt viktigt för oss som tillverkare av sensorer att skydda människor, maskiner och miljö.

Smart sensorteknik: Ta ett helhetsgrepp. Använd modulära lösningar.

Med våra säkerhetssensorer för industrin är du alltid på den säkra sidan! I dagens produktion kan förutsättningarna ändras snabbt. Därför behövs sensorer som är flexibla och anpassningsbara.

För att kunna möta de ökade kraven i den moderna smarta fabriken på bästa sätt har vår sensorteknik vidareutvecklats till intelligenta system, som du kan använda för att skapa mångsidiga lösningar. Mekaniskt, magnetiskt, RFID, optiskt eller kamerabaserat – produktivitet och användarvänlighet står alltid i fokus med våra säkerhetssensorer.

Vilken av våra industrisensorer du än väljer kan du kombinera den med våra styrningar, passande driftteknik och visualisering för att få en säker och lönsam helhetslösning från ett och samma ställe. Och det allra bästa: våra lösningar kan expanderas individuellt, så att du får stor flexibilitet!

Sensorteknik i den smarta fabriken

Sensorteknik för framtidens idéer

Modularitet för individuella säkerhetslösningar

Skyddsgrindssystemet PSENmlock med knappenheten PITgatebox

Med vårt modulära skyddsgrindssystem erbjuder vi en flexibel, komplett skyddsgrindslösning inklusive åtkomstbehörighet.

Från skyddsgrindssensorn och dörrgreppsmodulen och nödöppningarna till diagnostiksystemet och den passande utvärderingsenheten. Sätt ihop den säkerhetslösning som passar dina behov! Du drar nytta av flexibla monteringsmöjligheter, snabb installation och konfigurering samt enkel styrning och diagnostik.

Med tillvalet integrerad hantering av åtkomstbehörighet säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera.

Smart enkabellösning med omfattande diagnosdata

Safety Device Diagnostics

Framtidens produktion kräver inte bara anpassningsförmåga utan även sammankoppling. Just smarta sensorer är oumbärliga för sammankopplade produktionsprocesser. Omfattande data måste finnas tillgängliga för att garantera den funktionella säkerheten och undvika stilleståndstider.

Då är Safety Device Diagnostics precis vad som behövs! Det möjliggör en prisvärd linjekabeldragning och enkel, omfattande diagnostik av säkerhetsenheter. Då har du alltid koll på diagnosdatan för säkerhetsenheterna, var du än befinner dig. Samtidigt klarar du av underhållet redan i förväg.

Innovativ övervakning av riskområden

Optoelektroniska sensorer

När du inte vill hindra åtkomst eller ingrepp i ett riskområde, men att den farliga rörelsen ska stängas av på ett säkert sätt, är optoelektroniska sensorer rätt val.

Vår ljusridå PSENopt passar framför allt när aktiva ingrepp görs i produktionsprocessen, till exempel vid in- och utmatning av material eller vid öppna åtkomstområden.

Säkerhetslaserskannern PSENscan används vid stationär övervakning av riskområdet, till exempel på robotapplikationer och vid mobil övervakning av riskområdet på förarlösa transportsystem (FTS).

Sensorer som uppfyller alla krav – dina fördelar

  • Säkerhetssensorer för mångsidiga tillämpningar
  • olika tekniska områden, t.ex. mekaniskt, magnetiskt, RFID, optiskt eller kamerabaserat, radarbaserat
  • Hög tillgänglighet och produktivitet med maximal säkerhet
  • Fokus på prestanda, robusthet och användarvänlighet
  • Sparar tid och pengar vid projektering och idrifttagning
  • Säkerhet och kvalitet tack vare certifiering enligt internationella standarder och prövning hos certifieringsorgan
  • Dina investeringar skyddas genom kompatibiliteten med produkter och gränssnitt från andra tillverkare
  • En komplett lösning från ett ställe: sensorteknik, styrteknik, driftteknik och visualisering från Pilz
Sensorer som uppfyller alla krav

Säkerhetssensorerna PSEN – används i en rad olika branscher

Vårt produktutbud: Säkerhetssensorer

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk