Övervakningsreläer/övervakningsenheter

Elektrisk säkerhet för varje tillämpning

Övervakningsreläer/övervakningsenheter

Den högsta prioriteten för övervakningsenheterna är skydd av människor och maskinutrustning mot isoleringsfel, restspänningar, överspänning, överström, överbelastning, övertemperaturer samt kontroll av stillestånd och aktiv effekt. Minska riskerna för människor och maskiner avsevärt och öka samtidigt anläggningens livslängd. Reducera kostnaderna och garantera en effektiv produktionsprocess. Allt detta genom att använda övervakningsreläer!


De flerfunktionella och allmänt användbara övervakningsreläerna omfattar många olika tillämpningar. Med övervakningsenheterna PMD uppfyller du kraven i IEC 60204-1 avseende säkerhet för elektrisk utrustning i dina maskiner.

Övervakningsreläer – fördelar

 • Övervakning av alla möjliga olika funktioner som ström, isolering, spänning temperatur eller annat
 • flerfunktionellt och universellt användbart relä
 • följer gällande standarder avseende säkerhet för elektrisk utrustning i din maskin enligt kraven i IEC 60204-1
 • minimalt platsbehov i kopplingsskåpet tack vare kompakt konstruktion
 • kort installations- och drifttagningstid
 • effektiv med lång livslängd vid pågående drift
Övervakningsreläer – fördelar

Övervakningsenheter – beprövade vid användning

Använd våra övervakningsenheter överallt där elsäkerhet har högsta prioritet. Övervaka:

 • Spänning
 • Fasföljd
 • Ström
 • Isolering
 • Aktiv effekt
 • Temperatur
 • Stillestånd
 • Felspänning
Övervakningsenheter – beprövade vid användning

Vårt produktsortiment: övervakningsenheter

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk