Miljö

Minska utsläppen

Planetsymbol på grön bakgrund

Som ”säkerhetsambassadör” är vårt mål att förbättra säkerheten för människor och maskiner över hela världen. Detta omfattar även den miljö som vi lever och arbetar i. På Pilz är vi medvetna om var och hur stora våra utsläpp av växthusgaser är. Vårt mål är att som globalt team minska dessa utsläpp så mycket som möjligt med lämpliga åtgärder!

Endast om vi inte kan identifiera några fler åtgärder bör oundvikliga utsläpp kompenseras. Det är särskilt viktigt för oss att åtgärderna är regionala.

Energi- och miljöledning

Med den integrerade energi- och miljöledningen övervakar Pilz kontinuerligt sin energieffektivitet och miljöprestanda för att identifiera svagheter och undvika slöseri. Målet är att ständigt förbättra energieffektiviteten och miljöskyddet. 

Pilz har sedan mars 2016 ett energiledningssystem enligt ISO 50001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Med hjälp av dem kan företaget på ett hållbart sätt nå målet att arbeta och tillverka på ett miljövänligt och energieffektivt sätt.

Porträtt man framför en vägg med certifikat i bakgrunden

Leverantörer

Transport och förtillverkning av komponenter har en betydande inverkan på miljön. Därför fastställer vi riktlinjer för våra leverantörer och kräver en mer hållbar inriktning. De är därför nära involverade i Pilz hantering av skadliga ämnen. Energieffektivitet och miljöskydd ingår i kriterierna när företaget beslutar vilka produkter och tjänster som ska köpas in.

Foto Ostfildern Pilz-byggnad

Energieffektiv byggnadsförvaltning

Pilz fäster globalt stor vikt vid energieffektiv byggnadsförvaltning vid planering av nya och befintliga byggnader.

Hit hör till exempel:

  • Integrerad geotermisk anläggning i produktionsbyggnader
  • Solenergianläggningar på Pilz-byggnaderna vid huvudkontoret i Ostfildern
  • Grön el vid huvudkontoret i Ostfildern
  • Kontinuerlig utbyggnad av förnybar värmeproduktion över hela världen

Engagemang för hållbarhet och miljöskydd

Initiativet Blue Competence

Pilz är medlem i initiativet Blue Competence, ett hållbarhetsinitiativ från VDMA. Blue Competence fungerar som ett nätverk för maskin- och anläggningskonstruktion med fokus på hållbarhet och sammanför resurser, know-how och styrkor inom VDMA. Genom att vara partner åtar vi oss att följa de 12 hållbarhetsprinciperna för maskin- och anläggningskonstruktion (www.bluecompetence.net/about).

Märkningen ÖKOPROFIT

Pilz har sedan 2007 tilldelats märkningen ÖKOPROFIT av staden och distriktet Esslingen för företagets miljöskyddsarbete.

Mer information

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk