Ombyggnad med Pilz

Modernisera, utöka och uppdatera maskiner.

Idag krävs flexibilitet i produktionen. Maskiner och anläggningar måste utökas eller byggas om för att snabbt kunna reagera på marknadsmöjligheter. Ofta är det mycket kostnadseffektivt att rusta upp eller bygga om äldre maskiner. Utnyttja potentialen hos ombyggnad! Pilz är din partner för rådgivning vid modifiering eller godkännande av förändringarna på dina maskiner eller anläggningar. Även vid ombyggnad gäller nämligen att maskinsäkerheten fortsättningsvis säkerställs.

Utnyttja äldre maskiner längre genom ombyggnad

Ombyggnad: Gamla maskiner

Höj produktiviteten ordentligt genom att utrusta dina maskiner med den senaste tekniken! Det är nödvändigt eftersom säkerhetsbrister kan uppträda när maskiner och anläggningar har använts under en längre tid. Exempelvis kan skyddsåtgärder vara föråldrade eller ha manipulerats. Ofta har styr- och drifttekniken blivit föråldrade medan de mekaniska komponenterna fortfarande är fullständigt intakta.

Spara in på kostnader genom ombyggnad

Genom välplanerade och väl genomförda ombyggnader, kan äldre maskiner utrustas med den senaste el-, styr- och säkerhetstekniken. Kostnaderna blir betydligt lägre än vid nyinvestering. Genom ombyggnaden görs maskinen inte bara säker igen, utan även dess produktivitet och tillgänglighet höjs. När produktionen löper rationellt och störningsfritt igen betalar sig ombyggnaden redan efter kort tid.

Quality, Speed, Efficiency, Cost
Direktiv och standarder

Pilz hjälper dig att modernisera dina maskiner och anläggningar

 

Vid ombyggnader genomför vi en omfattande teknik- och systemanalys för dig. Därefter kan man bestämma vad som ska ingå i ombyggnaden. Möjliga tekniska förändringar för säker och ekonomisk drift samt gällande standarder och direktiv måste tas hänsyn till och implementeras. Vanligtvis kräver ombyggnad av en maskin en ny riskbedömning och ny CE-märkning.

 

Pilz är specialiserat på den tjänsten. Tillsammans med dig som operatör tar vi fram krav, bedömer maskinernas skick vid den säkerhetstekniska bedömningen och utvecklar ett koncept för ombyggnad av maskinerna.

Säker automation med Pilz

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk