Vindkraft

Säker och effektiv automatisering av vindkraftverk

Vindkraft

Som automationsexpert erbjuder vi lösningar för övervakning av alla viktiga säkerhetsfunktioner i vindkraftsanläggningar. Vår mångåriga erfarenhet av industriell automation har hjälpt oss att förstå de krav som ställs på en vindkraftsanläggning. Särskilda branschanpassade lösningar för många tillverkare av vindkraftsanläggningar över hela världen talar för Pilz.

Säker och effektiv automatisering av vindkraftverk

Under sin långa livslängd utsätts vindkraftsanläggningar för alla möjliga väder- och miljöfaktorer. De måste likväl arbeta effektivt och ha en garanterad hög tillgänglighet. Skydd mot överbelastning i anläggningen är nödvändigt för att göra stilleståndstiderna så korta som möjligt.

Att investera i säkerheten i vindkraftsanläggningar ger inte bara ekonomiska fördelar, utan garanterar även skydd för underhållspersonalen. Vindkraftsanläggningar omfattas av internationellt gällande standarder och direktiv, bland annat maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400.

Säker automation – en investering som lönar sig:

  • Utforma skalbara, säkra automationslösningar för nya och befintliga vindkraftsanläggningar.
  • Säkerställ att produktionen uppfyller kraven i gällande standarder.
  • Uppnå högsta möjliga standardisering i automationen av anläggningar både på land och till havs.
  • Minska olycksriskerna vid drift samt vid underhålls- och installationsarbeten.

Använd en säkerhets- och automationslösning som är anpassad till din vindkraftsanläggning. Vi hjälper dig att ta fram ett individuellt säkerhetskoncept.

Säker automation för vindkraftsanläggningar: standardenlig varvtalsövervakning

Din säkerhetspartner Pilz erbjuder beprövade, tillförlitliga komponenter och lösningar för vindkraft. Du kan enkelt integrera våra säkerhetssystem, får möjlighet att utföra fjärrdiagnoser och kan välja mellan robusta produktvarianter. Vi erbjuder certifierade lösningar (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) som kan användas över hela världen och som uppfyller kraven i de internationella föreskrifterna som maskindirektivet (2006/42/EG), IEC 61400 och Germanischer Lloyds direktiv.

Du får tydliga fördelar med Pilz lösningar, särskilt vid standardenlig varvtalsövervakning. Du kan välja mellan olika alternativ för att uppnå varvtalsövervakning i vindkraftsanläggningar som uppfyller standarderna. Våra styrsystem är skalbara för olika givarkombinationer och går upp till säkerhetsnivåerna PL d och PL e.


Du kan bland annat övervaka:

  • alla säkerhetsrelevanta anläggningsvärden och tillstånd
  • övervarvtal hos rotor- och generatoraxeln, axelbrott
  • vinkling av rotorbladen (pitch) och följning av vindriktningen (azimut)
  • nödstoppsknapp på tornet och i maskinhuset
  • anläggningsvärden som temperatur, tryck, svängningar eller elektriska storheter för att skydda anläggningen.

 

Vindkraft

Pilz erbjuder skalbara lösningar för anläggningar i alla storlekar. I vår senaste broschyr om vindkraftsanläggningar får du omfattande information om alla produkter för säker automation av vindkraftsanläggningar.

Tjänster för dina vindkraftsanläggningar:

Våra lösningar för dina vindkraftsanläggningar:

Pilz har mångårig erfarenhet av rådgivningstjänster inom maskinsäkerhet – lita även du på experterna. Vi tillhandahåller tjänster som är skräddarsydda för vindkraftsanläggningar:

Informationsmaterial för nedladdning

Läs mer om vindkraftsområdet i vårt informationsblad om säkerhetslösningar för vindkraftsanläggningar. Informationsbladet hittar du i vårt nedladdningsområde.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk