Identification and Access Management – I.A.M.

Från autentisering av användare och driftval eller data- och nätverkssäkerhet till åtkomsthantering. Vi erbjuder safety och security i ett system!

Hur kan ni hantera sådant som rör skydd för medarbetare, ansvarsskydd, produktivitet och dataskydd? Hur kan ni höja kvaliteten och samtidigt förhindra manipulation av anläggningarna? Hur kan ni både skydda er data och era medarbetare i samma utsträckning?

Med ”Identification and Access Management“, eller kort I.A.M., erbjuder vi ett brett utbud av produkter och programvaror liksom skräddarsydda lösningar för det dagliga arbetet inom åtkomsthantering. Vi hjälper er att organisera maskinåtkomst och medarbetarbehörigheter. Från enkel autentisering till komplex åtkomsthantering, från funktionssäkert driftlägesval till elektronisk underhållssäkring. Och naturligtvis hjälper vi er också att skydda er värdefulla data mot obehörig åtkomst, t.ex. mot hackerangrepp på er anläggning. Hos Pilz kan du hitta en lösning som passar och får därmed safety och security i ett system.

Därför är I.A.M relevant även för dig – våra fyra kärnvärden

Ikon Skydd för medarbetare

Skydd för medarbetare

Arbetet måste utformas på ett sådant sätt att den fysiska och psykiska hälsan inte hotas. Det som borde vara en självklarhet vid användning av industriella maskiner och anläggningar tas – medvetet eller omedvetet – inte i beaktande i tillräcklig utsträckning.

För att skydda era medarbetare på bästa sätt kan du låta Pilz göra en bedömning av faror och kontrollera för vilka risksituationer det finns vid era maskiner och hur åtkomst måste säkras. Förutom motsvarande åtkomstbehörigheter till skyddsgrindarna och den lämpliga kvalificeringen av personal är användningen av driftlägen en lämplig metod. Driftläget kan regleras funktionssäkert med PITmode-produkterna och säkerställer att varje medarbetare bara kan genomföra de arbeten de är kvalificerade för. På så sätt ger det maximalt skydd mot faror och olyckor.

Till applikationen

Ansvarsskydd

Om en arbetsolycka inträffar uppstår genast frågan om den ansvarige kan hållas juridiskt ansvarig. Därför måste företagsledningen samt produktions- och underhållsledningen vidta lämpliga åtgärder och regelbundet kontrollera dessa i sin verksamhet. Om detta försummas kan företagsledaren och ansvarige hållas ansvariga för vad du gör eller inte gör!

Exempel på åtgärder är att utifrån medarbetarnas uppgifter se till att de blir kvalificerade och får tillgång till relevanta hjälpmedel. Förutom organisatoriska åtgärder finns även tekniska lösningar, t.ex. åtkomsthantering med PITreader. Med denna kan alltid spårbart individuella och vid behov temporära behörigheter tilldelas för specifika maskiner eller processer.

Till applikationen

Ikon Ansvarsskydd
Ikon Produktivitet

Produktivitet

Nödvändiga åtgärder för maskinsäkerhet får inte påverka produktiviteten. Maskinstillestånd, och i värsta fall personskador eller maskinskador, händer ofta vid manipulation, felaktig användning eller bristande (åtkomst)kontroller. Med tydliga ansvarsområden, relevant behörighet och protokollföring av användaråtgärder förebygger ni fel och optimerar tydligheten. PITreader erbjuder funktioner för åtkomsthantering och är en perfekt lösningar för safety, security och produktivitet i era viktiga anläggningar.

Här hittar du möjliga tillämpningar

Dataskydd

De kontinuerliga ändringarna i standarderna riktar mer och mer fokus på dataskydd och nätverkssäkerhet. Det är inte längre möjligt att satsa på omfattande safety utan att ta hänsyn till security. Ett heltäckande säkerhetskoncept krävs. Det tar maskinförordningen som träder i kraft 2025 i EU hänsyn till.

Men redan idag gäller det att skydda era data, er kunskap och er drift mot obehörig åtkomst. Smarta produkter, som den industriella brandväggen SecurityBridge eller det kopplingsbara USB-gränssnittet PIToe USB, erbjuder skydd mot ”yttre” hot i form av hackerangrepp eller ”inre” hot i form av oaktsamhet eller avsiktlighet. Använd PITreader som en extra faktor så att alla dataanslutningar bara kan aktiveras genom en medveten åtgärd av en operatör på plats.

Användningsexempel inom dataskydd

Ikon Dataskydd

Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk