Säkerhetsvalidering av maskinsäkerheten

Kontroll av att skyddsåtgärderna genomförs på ett korrekt sätt

Det femte steget för maskinsäkerhet: Säkerhetsvalidering

Det femte steget för maskinsäkerhet

Med en säkerhetsvalidering av dina maskiner och anläggningar ser du till att skyddsåtgärderna har vidtagits på rätt sätt enligt gällande standarder och föreskrifter och att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

Validering av maskiners livscykel

Våra ingenjörer kontrollerar de säkerhetskritiska delarna och säkerhetsfunktionerna i dina maskiner.

I maskinens livscykel spelar valideringen en stor roll för säkerheten, både för tillverkaren och användaren. Riktlinjer och standarder som ISO 13849, IEC 62061 och IEC 61508 kräver att du som maskintillverkare eller maskinoperatör validerar dina säkerhetssystem. Det är absolut nödvändigt att man har kunskap om både maskinernas livscykel och implementeringen av nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Efter en säkerhetsteknisk undersökning uppstår frågan om alla säkerhetsrelevanta risker har identifierats och lösts med rätt åtgärder. Endast genom en validering kan du få reda på om de erforderliga riskreducerande åtgärderna har genomförts på rätt sätt och att maskinen på ett verifierbart sätt överensstämmer med relevanta standarder och föreskrifter!

Skräddarsydd validering – rätt nivå för alla behov

Vilken nivå krävs och är rimlig för valideringen?

Pilz erbjuder ett anpassat utbud av tjänster för att validera dina maskiner i kategorierna maskinsäkerhet, riskminimering, funktionssäkerhet och andra juridiska krav med hjälp av strukturerade metoder. Som maskintillverkare eller användare kan du välja valideringstjänstens omfattning på tre olika nivåer, skräddarsytt efter ditt projekt och dina krav.

Valideringsmetod Level 1 Level 2 Level 3
Maskinsäkerhet

♦♦

♦♦♦      

Riskreducering  

♦♦♦

Funktionssäkerhet

♦♦

♦♦♦

Andra gällande föreskrifter    

Fallexempel Level 1 Level 2 Level 3
CE-märkning, bedömning av överensstämmelse     ♦♦♦
Komplex installation som kräver en detaljerad kontroll     ♦♦♦
Pilz genomför kontrollen som neutral part   ♦♦  
Mindre ändringar på en tidigare validerad maskin   ♦♦  
Validering baserat på en liknande maskin   ♦♦  
Flytt av befintliga maskiner till ny plats    
Förnyad kontroll av tidigare validerade maskiner    

Kontrollnivå: ♦ grundläggande, ♦♦ detaljerad, ♦♦♦ komplett

Information om tjänsteutbud

Level 1

Level 2 Level 3
 • Grundläggande kontroll av maskinsäkerheten 
 • Värdering av utförda åtgärder
 • Stickprovskontroller av funktioner
 • Kontroll av PLr-tilldelning
 • Värdering av använda PL-principer
 • Detaljerad kontroll av maskinsäkerhet 
 • Värdering av utförda åtgärder
 • Värdering av de fem huvudsakliga riskerna
 • Test av säkerhetsfunktionerna
 • Kontroll av korrekt installation av säkerhetsfunktioner och komponenter
 • Granskning av den fastställda tillämpningen av PL (PL ≥ PLr)
 • Kontroll av maskinsäkerhetslagstiftning
 • Kontroll av överenstämmelse med produktstandard
 • Värdering av utförda åtgärder
 • Granskning av implementering av riskreducerande åtgärder.
 • Test av säkerhetsfunktionerna
 • Kontroll av korrekt installation av säkerhetsfunktioner och komponenter
 • Felsimulering
 • Granskning av den fastställda tillämpningen av PL (PL ≥ PLr)
 • Utvärdering av uppnådd PL (PL ≥ PLr) 

-Kontroll av:

 • Säkerhetskravsspecifikation
 • Säkerhetsrelaterad programvara
 • Elektrisk säkerhet
 • EMC/RE-krav
 • Bulleremissioner
 • Krav på tryckkärl

Snabböversikt över dina fördelar

 • Skräddarsydd validering med hjälp av olika valideringsnivåer
 • Anpassad intensitet och valideringsnivå enligt dina individuella krav och behov
 • Kostnadseffektiva valideringsmetoder och kunskap från Pilz
 • Säkerställande av överensstämmelse med standarderna som kräver en oberoende säkerhetsvalidering
 • Säkerhet och skydd från en säker arbetsmiljö

 

Har du fortfarande frågor? Kontakta oss!

Skicka e-post

Validering hos Pilz – kortfattad förklaring för en snabb överblick

Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk