Säkerhetsvalidering vid maskinsäkerhet

Bekräfta att skyddsåtgärder har vidtagits på rätt sätt

Det femte steget för maskinsäkerhet: Säkerhetsvalidering

Med en säkerhetsvalidering av dina maskiner och anläggningar ser du till att skyddsåtgärderna har vidtagits på rätt sätt och att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

Dina krav

Våra ingenjörer kontrollerar de säkerhetskritiska elementen och säkerhetsfunktionerna på dina maskiner.

Validering under maskinernas säkerhetslivscykel

Internationella säkerhetsriktlinjer och standarder som ISO 13849, IEC 62061 och IEC 61508 kräver att du som maskintillverkare eller maskinoperatör regelbundet validerar dina säkerhetssystem oberoende av funktionens utformning. Det är absolut nödvändigt att man har kunskap om både maskinernas säkerhetslivscykel och implementeringen av nödvändiga säkerhetsåtgärder.
Men hur kan du vara säker på att de implementerade säkerhetsåtgärderna uppfyller alla krav och har tillämpats i enlighet med aktuella giltiga säkerhetsbestämmelser och beprövade metoder? Pilz säkerhetsvalidering hjälper dig med det.

Våra tjänster

Strukturerad metod för effektiv säkerhetsvalidering

Vid planering av valideringsprocessen under designfasen behöver alla åtgärder, steg och resurser som krävs för valideringen fastställas. Vi erbjuder en strukturerad metod för inspektion av säkerhetskritiska element på maskiner och anläggningar samt för kontroll av de erforderliga säkerhetsfunktionerna.

Pilz säkerhetsvalidering omfattar följande tjänster:

  • Bedömning av den aktuella designen i förhållande till säkerhetskraven
  • Bedömning av urvalet av komponenter
  • Kontroll av sensor- och ställdonsinstallationen och tillhörande kabeldragning
  • Test av säkerhetsrelaterade mjukvaru- och hårdvarufunktioner
  • Genomförande av funktionstester och felsimuleringar
  • Framtagning av en testrapport med detaljerad information om resultaten och rekommendationer gällande nödvändiga åtgärder
Vi erbjuder en strukturerad metod för inspektion av säkerhetskritiska element på maskiner och anläggningar.

Snabböversikt över dina fördelar

  • Hänsyn tas till alla betydelsefulla aspekter för validering och certifiering
  • Överensstämmelse för alla säkerhetsåtgärder och alltså den totala säkerheten för din anläggning garanteras
  • Din lösning överensstämmer med standarderna som kräver en oberoende säkerhetsvalidering

Människa-robot-interaktion. Säkert!

Vid säkerhetsvalideringen av människa-robot-interaktioner använder vi kollisionsmätsatsen PRMS.

Pilz hjälper till att utforma säkra människa/robot-applikationer genom ett utbud av tjänster som är anpassade efter de enskilda faserna i robotsystemens livscykel. Vi ser till att människa och robot kan få ett ännu närmare och säkrare samarbete. För säkerhetsvalideringen av människa-robot-interaktioner använder vi vår kollisionsmätsats PRMS. Den används för att mäta kraft och tryck. På så sätt kan vi säkerställa att de föreskrivna smärtgränsvärden som gäller enligt ISO/TS 15066 följs.

Till PRMS-kollisionsmätsatsen

Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk