Ministyrningarna PNOZmulti 2

Den mångsidiga styrningen passar i alla system.

Generation 2 av PNOZmulti – framgångssagan fortsätter!

Ministyrningarna PNOZmulti 2

Används över hela världen – lita även du på ministyrningarna PNOZmulti generation 2 för din automation. Som global säkerhetsstandard för många olika automationsmiljöer och kommunikationssystem passar ministyrningen PNOZmulti 2 även in i ditt system. Hög produktivitet hos dina maskiner och anläggningar, bekväm diagnostik och enkel visualisering – med ministyrningarna PNOZmulti 2 fattar du definitivt rätt beslut.

De modulära ministyrningarna PNOZmulti 2 anpassar sig flexibelt till dina behov och får plats i även de minsta kopplingsskåpen. På det minimala utrymmet 45 mm får du maximal funktion för övervakning av en mängd säkerhetsfunktioner upp till PL e EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 EN/IEC 62061. Användarvänlig programvara hjälper dig vid konfigurering av maskinvara och programvara. Från planering till underhåll behöver du bara ett enda programverktyg.

Nyheter: Säker övervakning av kartongmatning till förpackningsmaskiner

Måste du övervaka om en rörlig skyddsanordning befinner sig i ett fördefinierat läge, till exempel förpackningsmaterial i en förpackningsmaskins kartongmagasin? Om det finns tillräckligt med förpackningsmaterial i kartongmatningsmagasinet kan användaren inte föra in handen i farozonen när maskinen är igång. Materialet, till exempel kartonger, används som skyddsåtgärd. De två optiska sensorerna känner av om det finns tillräckligt med material i magasinet. Om den tillåtna mängden underskrids, meddelar sensorerna tillståndet till ministyrningen PNOZmulti 2, som övervakar sensorerna. Utgångarna på PNOZmulti2 stänger av maskinen tills den fyllts på med tillräckligt med kartonger. Som alternativ till PNOZmulti2 kan du använda det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ om du vill ha en lösning som är redo att använda.

Dina fördelar – lösning med ministyrningen PNOZmulti 2 och två optiska sensorer

 • Kostnadseffektiv och tidsbesparande: TÜV-certifierad lösning för PL d/kategori 3 enligt EN ISO 13849-1 eller SIL CL 2 enligt EN/IEC 62061
 • Flexibelt: alla PNOZmulti 2-basmoduler kan användas och är certifierade
 • Ekonomiskt: alla ytterligare användningsrelaterade säkerhetsfunktioner kan också övervakas (nödstopp, skyddsgrindar osv.)
 • Produktiv: integrerad diagnostik via PVIS med meddelanden i klartext för snabb avhjälpning av avbrott med tydliga åtgärdsanvisningar
 • Kostnadsbesparande: möjlighet att övervaka flera kartongmagasin med en enda basmodul, konfigurera ett funktionsblock per magasin och använd två sensorer
 • Öppet: möjlighet till efterutrustning av befintliga lösningar

Ytterligare information:

Ladda ner broschyr
Ladda ner teknisk lösningsbeskrivning

PNOZmulti 2 med två optiska sensorer

Framgångssystemet PNOZmulti 2 – dina fördelar

 • Kostnadseffektivt och hållbart: global säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och kommunikationssystem
 • säker drift med certifierad maskinvara och programvara
 • Från planering till underhåll behövs bara ett system: expansioner eller ändringar av funktioner kan genomföras när som helst
 • Flexibla ändringar av konfigurationen: perfekt för serietillverkning
 • minimala maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och genomgripande diagnostik
 • rationaliseringspotential eftersom säkerhetskomponenterna gör automationsuppgifterna överskådliga

Ett samspelt team – egenskaper hos de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2

Egenskaper hos ministyrningarna PNOZmulti 2
 • Modulärt system som består av basmodul och expansionsmoduler
 • Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator: ett verktyg för konfigurering av maskinvara och programvara
 • bekväm diagnostik och webbaserad visualisering
 • ansluts till vanliga fältbussystem och kommunikationsgränssnitt
 • Maximal säkerhet: beroende på inkoppling är säkerhetskategorier upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061 möjliga
 • säkra helhetslösningar tillsammans med säkerhetssensorer, distribuerad periferi, hantering och övervakning

Den optimala uppställningen – säkert till målet med ministyrningarna PNOZmulti 2

De konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 inleder vid fel och överträdelser i skyddsområden en säker och tillförlitlig reaktion. PNOZmulti 2 ger ett styrt och därmed säkert stopp av en rörelse. Ministyrningen PNOZmulti 2 hanterar säkerheten för människa och maskin i många olika branscher:

 • Verktygsmaskiner: t.ex. svarvar, fräsar och borrmaskiner
 • Bearbetningsteknik: mekaniska pressar, små- och stanspressar
 • Robotceller: bearbetnings-, svets- och lackeringsrobotar
 • Förpackningsmaskiner: t.ex. dryckespåfyllnings- och palleteringsmaskiner
 • Plastbearbetningsmaskiner: t.ex. formblåsningsmaskiner
 • Lasermaskiner: t.ex. lasersvets- och laserstansmaskiner
 • Tryckeri- och pappersindustrin: t.ex. tryck-, kuvert- och pappersmaskiner
 • vindkraftsanläggningar
 • nöjesparker
 • linbaneteknik
 • I andra tillämpningar som t.ex. inom bilindustrin, läkemedelsindustrin, förfarande- och processteknik och i många andra branscher

Vårt produktutbud: Ministyrningarna PNOZmulti 2

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk