Översikt över grundläggande standarder (A- och B-standarder)

Grunden för säkerheten hos maskiner och anläggningar

Grundläggande standarder (A- och B-standarder)

Standarder är överenskommelser mellan olika intresseorganisationer (tillverkare, konsumenter, kontrollinstanser, arbetsskyddsmyndigheter och regeringar). De beskriver den aktuella tekniken vid tidpunkten för framtagandet. Beroende på var en maskin eller produkt används kan olika rättsliga föreskrifter gälla, vilket gör att olika standarder måste tillämpas. Rätt val av standarder hjälper maskintillverkaren att följa de rättsliga föreskrifterna.

Grundläggande standarder (A- och B-standarder) innehåller viktiga uppgifter om konstruktion, strategi och arbetssätt – för säkerheten hos maskiner och anläggningar.

De viktigaste grundläggande standarderna och A- och B-standarderna:

Riskbedömning/riskreducering, funktionssäkerhet och säkerhetstekniska krav  
Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering EN ISO 12100
Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrningar EN ISO 13849-1/-2
Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet för säkerhetsrelevanta styrsystem IEC 62061
Fluidteknik – Allmänna regler och säkerhetskrav för pneumatiksystem och deras komponenter EN ISO 4414
Fluidteknik – Allmänna regler och säkerhetskrav för hydrauliksystem och deras komponenter EN ISO 4413
Maskinteknik – Elektrisk utrustning av maskiner EN IEC 60204 - serie
Lågspänningsreläer EN IEC 60947-5 - serie

Val av skydd

 

Maskinsäkerhet – Avskiljande skyddsanordningar – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

EN ISO 14120

Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för kombination med skydd – Principer för konstruktion och urval

EN ISO 14119
Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start EN ISO 14118
Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsutrustning (t.ex. ljusgaller, ljusbommar, ljusridåer, laserskanner etc.)

EN IEC 61496-1/-2/-3

Maskinsäkerhet – Tryckkänsliga skyddsanordningar (t.ex. trampmattor) EN ISO 13856-1/-2/-3
Maskinsäkerhet – Tvåhandsmanöveranordningar – Funktionella aspekter och konstruktionsprinciper EN ISO 13851
Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper EN ISO 13850
Ytterligare skyddsåtgärder – Maskinsäkerhet  
Skyddsavstånd (skydd för armar och ben) EN ISO 13857
Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas EN ISO 13854
Kroppsmått, tillträde till maskinarbetsplatser, åtkomstöppningar, antropometriska data EN 547-1/-2/-3
Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter EN ISO 13855

Skyddsanordningar är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin i drift kan utgöra. Tillverkaren är skyldig att välja ett lämpligt skydd. Det får varken öka faran eller hindra arbetet vid maskinen. Det ligger i tillverkarens intresse att noga motivera sitt val att inte förse vissa rörliga delar med skydd.

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk