Pressmeddelanden

Kategori
Gult är färgen för säkerhet inom industrin. Automationsföretaget Pilz utvecklar styrsystem för att skydda människor, maskiner och miljön. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 maj 2023

Ett framgångsrikt verksamhetsår 2022 för Pilz: För första gången en omsättning på över 400 miljoner euro – ”Ett år, som var svårt och positivt på samma gång”

Pilz-koncernen har lämnat bakom sig ett ansträngande men framgångsrikt verksamhetsår 2022. Automationsföretaget uppnådde trots de svåra ramförhållandena 2022 en rekordomsättning på 403,3 miljoner euro. Leveransförmåga är fortfarande avgörande. Familjeföretaget firar sina 75 år 2023 med mottot ”Värderingar. Skapar. Framtiden.” och går med ett glatt ”Ja!” mot framtiden. Nästkommande tre år investerar Pilz runt 38 miljoner euro över hela världen i produktion och produktionsteknik.

Pressmeddelande
Susanne Kunschert och Thomas Pilz är verkställande direktörer hos Pilz GmbH & Co. KG (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 maj 2023

Susanne Kunschert och Thomas Pilz: verksamhetsåret 2022 och förväntningar inför 2023

2022: Ett tufft men positivt år för Pilz. 2022 var ett tufft men samtidigt positivt år! Å ena sidan känner vi alla till de fruktansvärda nyheterna om krig och naturkatastrofer. Dessutom var det avbrott i leveranskedjan och rådde det brist på komponenter, vilket innebar att våra medarbetare fick ta hand om många svåra förhandlingar och delvis känslosamma samtal med våra leverantörer och våra kunder. Som företag kändes det som om man aldrig kunde ge tillräckligt.

Pressmeddelande
Susanne Kunschert, delägare (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 maj 2023

Susanne Kunschert: Säker automation för alla branscher

Safety och industrial security – Allt från samma ställe Vi har visat att omfattande normativa och rättsliga förändringar kommer att ske inom security och att hela industrin berörs av detta. I samtal med kunder och partner upptäcker vi dock osäkerheter när det gäller security. Alla känner till faran med svaga punkter, men vem på företaget ska ansvara för frågor om industrial security? IT-experterna eller de säkerhetsansvariga? I vilken omfattning påverkar de normativa förändringarna mig som företagare? Om de här kunskapsluckorna inte åtgärdas kommer inte heller frågor inom security att besvaras i tillräcklig utsträckning. Det är tydligt att det finns ett stort behov av information och vidareutbildning för att förbereda företaget och personalen inför kraven på security. Våra kunder litar sedan länge på vår safety-expertis som vi förmedlar i våra utbildningar och tjänster över hela världen. Genom praktisk erfarenhet, t.ex. att utveckla våra produkter enligt standarden IEC 62443-4-1 (secure product development lifecycle) och mångårigt arbete i internationella standardiseringsorgan, har vi på Pilz omfattande kunskaper inom industrial security.

Pressmeddelande
Thomas Pilz, delägare (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 maj 2023

Thomas Pilz: Safety och security för den digitala automationen

Security: Detta är vad lagen handlar om för industri och maskinteknik. Standarder och lagar för säkerhet inom industrin genomgår just nu en radikal förändring. Denna förändrivs drivs framåt av security och artificiell intelligens (AI). För industrin i allmänhet och för maskin- och anläggningsteknik i synnerhet är tre nya eller kommande lagkrav relevanta när det kommer till security: EU-direktivet NIS 2, den nya maskinförordningen och Cyber ​​​​Resilence Act. Liksom vid den senaste årliga presskonferensen fokuserar jag på ämnet security och vill idag visa er hur omfattande effekterna blir för hela branschen.

Pressmeddelande
Den 27 april 2023 publicerade Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) den nya upplagan av SS-EN ISO 13849-1. Standardexperter på automationsföretaget Pilz rekommenderar att konstruktörer och operatörer inom maskin- och anläggningskonstruktion sätter sig in i de kommande ändringarna i god tid. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27 apr. 2023

En viktig standard inom funktionssäkerhet skrivs om – omarbetningen SS-EN ISO 13849-1 publiceras

Den 27 april 2023 publicerade Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) den nya upplagan av SS-EN ISO 13849-1. Standarden är en av de viktigaste säkerhetsstandarderna för utformning av säkerhetsrelaterade styrningar för maskiner. Omarbetningen tydliggör för det första ett antal riktlinjer, t.ex. hur man fastställer Performance Level, och ger därmed bättre vägledning vid implementeringen. För det andra tar de hänsyn till den ökade betydelsen hos programvara och validering. Standardexperter på automationsföretaget Pilz rekommenderar att konstruktörer och operatörer inom maskin- och anläggningskonstruktion sätter sig in i de kommande ändringarna i god tid.

Pressmeddelande
Skräddarsydd validering: Nu kan maskintillverkare och maskinoperatörer få tre nivåer av säkerhetsvalidering med olika omfattning och djup från Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13 apr. 2023

Pilz erbjuder kunderna skräddarsydd validering alltefter behov – säkerhetsvalidering på tre nivåer

Automationsföretaget Pilz erbjuder nu sina tjänster för säkerhetsvalidering av maskiner och anläggningar skräddarsytt alltefter krav. Nu kan maskintillverkare och maskinoperatörer få en skräddarsydd omfattning och valideringsnivå utifrån tre olika nivåer av säkerhetsvalidering. Detta säkerställer en effektiv service som är skräddarsydd enligt individuella behov – för standardenlig konstruktion av maskiner och anläggningar och för högsta säkerhet.

Pressmeddelande
Med mottot ”Flexibla automationslösningar för safety och security” presenterar automationsföretaget Pilz på Interpack 2023 (4–10 maj) framtidssäker teknik för ökad produktsäkerhet inom förpackningsautomation. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7 mars 2023

Pilz på Interpack 2023, hall 18/B02 – Fokus på safety och security – Automation för mer förpackningssäkerhet

Med mottot ”Flexibla automationslösningar för safety och security” presenterar automationsföretaget Pilz på Interpack 2023 (4–10 maj) framtidssäker teknik för ökad produktsäkerhet inom förpackningsautomation. Det viktigaste i montern på mässan är lösningar och produkter för primär-, sekundär- och slutförpackning inom områdena sensorteknik, styrteknik, manövrering och övervakning samt nätverk – med industribrandväggen SecurityBridge. Mässdeltagandet avrundar den skräddarsydda rådgivningen och tjänsterna för förpackningsbranschen.

Pressmeddelande
I Hannover presenterar Pilz hur industrin kan stöttas genom tillförlitlig safety och security. I år fokuserar expertpanelen på ämnet ”Safety och industrial security” vid automationsföretagets monter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28 feb. 2023

Pilz på Hannovermässan 2023, hall 9, monter D17 – fokus på tjänster och utbildning inom maskinsäkerhet – ”Making the Difference” med Pilz

Under ledmotivet Industrial Transformation – Making the Difference står spetsteknik och innovativa lösningar för att bemästra de globala och industriella utmaningarna åter i fokus för Hannovermässan från 17 till 21 april 2023. I Hannover presenterar Pilz hur industrin kan stöttas genom tillförlitlig safety och security. Som nyckel till individuellt anpassbara processer och lösningar presenterar automationsföretaget sina styrsystem. Dessutom finns den säkra åtkomsthanteringen I.A.M. (Identification and Access Management) och säker automation av förarlösa transportsystem (FTS) i lösningsfokus. Höjdpunkter 2023: Expertpanelen inom ”Safety och security” som en plattform för kunskap och gemensamt utbyte i Pilz monter på mässan. I centrum står teman inom maskinsäkerhet tillsammans med maskin- och anläggningslivscykeln.

Pressmeddelande
Åtkomstbehörighetssystemet PITreader kortenhet från Pilz erbjuder med de RFID-kapabla korten PITreader kort och klistermärkena PITreader klistermärke nya format för implementering av ett effektivt och säkert system för åtkomstbehörighetssystem. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21 feb. 2023

Med åtkomstbehörighetssystemet PITreader kortenhet från Pilz tilldelas nu behörigheter på RFID-kort eller RFID-klistermärken – autentisering i ett passande format

För flexibel och säker hantering av tillträde och åtkomst till maskiner erbjuder automationsexperten Pilz en ny variant av sitt elektroniska åtkomstbehörighetssystem. Med PITreader kortenhet kan operatörer nu tilldela behörigheter för RFID-transpondrar i kort- eller klistermärkesformat.

Pressmeddelande
I samband med den internationella mässan för intralogistiklösningar och processhantering LogiMAT (25-27 april) kommer automationsföretaget Pilz att presentera sina säkerhets- och industriella integritetslösningar för säker automation och drift av FTS:er. Mottot: ”Vi gör ditt FTS säkert!” (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16 feb. 2023

Pilz på LogiMAT 2023, hall 6, monter A21 – Säkert komplettpaket för FTS

På den internationella branschmässan för intralogistik, LogiMAT (25–27 april), presenterar automationsföretaget Pilz sin helhetslösning för säker automation och drift av förarlösa transportsystem (FTS). Detta omfattar förutom en produktlösning med säkerhetsskannrar och styrteknik samt industriell firewall även ett brett tjänsteutbud, bland annant CE-märkning enligt ISO 3691-4. Ytterligare en höjdpunkt i Stuttgart: Besökare kan få information hur en Identification and Access Management med tydligt reglerade behörigheter kan bidra till bättre security i intralogistiken.

Pressmeddelande
Med ”Machinery Safety Evaluation” (MSE) erbjuder Pilz en ny tjänst till operatörer för att bedöma maskinsäkerheten hos befintliga maskiner. (Foto: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2 nov. 2022

Översikt över nytt tjänsteutbud från Pilz för bedömning av maskinsäkerhet och överensstämmelse

Med ”Machinery Safety Evaluation” (MSE) erbjuder automationsexperten Pilz en ny tjänst för bedömning av maskinsäkerheten hos befintliga maskiner. Operatören får en enkel och snabb överblick av status för säkerhet och överensstämmelse för maskinerna via en instrumentpanel. I och med detta utökar Pilz sitt tjänsteutbud med en mycket effektiv riskbedömning eller säkerhetsanalys av maskinparken.

Pressmeddelande
Nu erbjuder automationsföretaget Pilz i samarbete med experterna på materialflödesautomation, NAiSE GmbH, den första trafik- och uppdragshanteraren för alla deltagare i blandverksamheten för FTS och människor. (Foto: © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Ostfildern, 6 okt. 2022

Pilz utökar sitt utbud för säker tillämpning av förarlösa transportsystem – effektivt hanteringssystem för säker intralogistik

Pilz utökar sitt utbud för säker användning av förarlösa transportsystem (FTS): I samarbete med experterna på materialflödesautomation, NAiSE GmbH, erbjuder automationsföretaget Pilz världens första trafik- och uppdragshanterare för intralogistik – för både människa och transportsystem. Med NAiSE Traffic kan FTS-tillämpningar implementeras säkert och effektivt tack vare lokalisering i realtid. Målet: en högre produktivitet i intralogistiken.

Pressmeddelande
Underhållssäkringen Key-in-pocket från Pilz ger safety och industrial security: Endast behöriga personer kan utföra underhållsarbetena och oavsiktlig återstart förhindras under underhållet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4 okt. 2022

Underhållssäkringen Key-in-pocket från Pilz skyddar mot återstart och manipulation – underhåll som är safe och secure

För säkra underhållsarbeten skyddar den nya underhållssäkringen Key-in-pocket från Pilz operatörerna från otillåten återstart av en maskin. Den digitala underhållssäkringen som baseras på systemet PITreader för tillträdesbehörighet garanterar både safety och industrial safety: Endast behöriga personer får tillgång till maskinen eller anläggningen vid underhåll – manipulation och felmanövrering förhindras.

Pressmeddelande
I Pilz helhetslösning ingår den säkra laserskannern PSENscan (kollisionsskydd för människor och FTS), det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ respektive den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 (som utvärderingsenheter) samt Industrial Firewall SecurityBridge (manipulationsskydd). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29 sep. 2022

Pilz erbjuder ett lösningspaket med safety och security för omfattande skydd av förarlösa transportsystem – mobile safety – och security!

Automationsexperten Pilz erbjuder nu tillverkare ett lösningspaket med safety och security för skydd av förarlösa transportsystem (FTS). Med helhetslösningen som består av säker övervakning av ytor som skyddar människor och FTS mot kollisioner samt säkra utvärderingsenheter och en manipulationsskydd erbjuder Pilz safety och security för mobila applikationer från en och samma tillverkare – oavsett om det gäller rälsbundna eller fritt navigerande FTS.

Pressmeddelande
Den nya fristående basmodulen PNOZ m C0 från Pilz produktfamilj med de säkra, konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 säkerställer hög produktivitet och lönsamhet för mindre maskiner. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 22 sep. 2022

Produktfamiljen med de säkra, konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 med ny kraftfull fristående basmodul – kompakt och lönsam modulkraft!

Den fristående basmodulen PNOZ m C0 finns nu tillgänglig i produktfamiljen med de säkra, konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz. Den extremt kompakta basmodulen övervakar med sin konstruktionsbredd på endast 22,5 mm upp till fyra säkerhetsfunktioner på maskiner. Beroende på tillämpning kan safety-krav upp till den högsta säkerhetskategorin PL (Performance Level) e eller SIL CL 3 implementeras. Den nya basmodulen möjliggör därmed hög produktivitet för mindre maskiner. Det gör PNOZ m C0 till en säker, kraftfull och mycket lönsam lösning för små maskiner inom olika branscher och användningsområden, som t.ex. paketering, för robotceller eller inom Food and Beverage.

Pressmeddelande
Under mässparollen ”Be safe and secure” på den internationella fackmässan SPS – Smart production Solutions (8–10 november 2022) sätter Pilz fokus på automationslösningar som täcker såväl safety som industrial security för maskiner och anläggningar. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20 sep. 2022

Pilz på SPS Smart Production Solutions 2022 (hall 9, monter 370) – Kompletta automationslösningar för safety och security – ”Safe and secure“ – en vidareutveckling av automationen!

Under mässparollen ”Be safe and secure” på den internationella fackmässan SPS – Smart production Solutions (8–10 november 2022) sätter Pilz fokus på automationslösningar som täcker såväl safety som industrial security för maskiner och anläggningar. Vi presenterar bland annat: Lösningar för åtkomsthantering och säkring av mobila maskiner och tillhörande farliga områden.

Pressmeddelande
På InnoTrans 2022 visar automationsföretaget Pilz säkra automationslösningar för den digitala järnvägsinfrastrukturen. (Foto: © Paul-Friedrich Thiel/EyeEm/Getty Images, © iStock.com/PPAMPicture, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11 aug. 2022

InnoTrans 2022: Pilz visar automationslösningar för järnvägstrafikens framtid – säker digitalisering, helt enkelt

Digitala automationslösningar för en säker järnvägsinfrastruktur står i fokus för Pilz deltagande på mässan InnoTrans 2022 (20–23 september 2022 i Berlin). En nyhet är EULYNX-adaptern, som möjliggör användning av den tillverkarövergripande EULYNX-standarden i befintliga ställverk. Dessutom presenterar automationsföretaget sitt utbud av tjänster för maskinsäkerhet, som hjälper operatörer och tillverkare inom järnvägssektorn att säkra sina anläggningar.

Pressmeddelande
I och med grundandet av företagsenheten Rail stärker automationsföretaget sin järnvägsverksamhet. Sebastian Lüke (till vänster) är chef för företagsenheten Rail. Michael Fohrer (till höger) hjälper företagsenheten. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4 aug. 2022

Automationsföretaget Pilz grundar företagsenheten Rail – ”Första valet för säker, digital infrastruktur”

Automationsföretaget Pilz utökar sitt lösningsutbud inom järnväg och driver sin världsomspännande järnvägsverksamhet framåt i och med grundandet av den nya företagsenheten Rail. Pilz vill vara med och aktivt forma framtiden för järnvägstrafiken med lösningar för en säker digital infrastruktur.

Pressmeddelande
Pilz erhåller som första företag UKCA (United Kingdom Conformity Assessment )-certifikatet från TÜV SÜD för de expanderbara säkerhetsreläerna myPNOZ. Certifikatet bekräftar att den unika, expanderbara säkerhetsbrytaren i seriestorlek 1 följer standarderna på den brittiska marknaden och därmed kan användas där från januari 2023. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28 juni 2022

Säkerhetsbrytaren myPNOZ från Pilz erhåller TÜV-Süd-certifieringen UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) för Storbritannien – certifierad användning i Storbritannien

Pilz erhåller som första företag UKCA (United Kingdom Conformity Assessment)-certifikatet från TÜV SÜD för det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ. Certifikatet bekräftar att den unika, expanderbara säkerhetsbrytaren i seriestorlek 1 följer standarderna på den brittiska marknaden och därmed kan användas där från januari 2023. I och med Brexit ersattes den tidigare CE-märkningen som används i EU av UKCA-certifikatet i Förenade konungariket Storbritannien.

Pressmeddelande
Den 23 juni mottog företagsledaren Renate Pilz årets Rudolf Diesel-medalj. Den tidigare ledande delägaren på Pilz GmbH & Co. KG fick utmärkelsen i kategorin ”Främsta innovationsinsats”. (Foto: © Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

Ostfildern, 24 juni 2022

Företagsledare hedrad för ”Främsta innovationsinsats” – Renate Pilz får Rudolf Diesel-medaljen

Den 23 juni mottog företagsledaren Renate Pilz årets Rudolf Diesel-medalj. Den tidigare ledande delägaren på automationsföretaget Pilz från Ostfildern fick utmärkelsen i kategorin ”Främsta innovationsinsats”. Medaljen delades ut i Augsburg av Rudolf Diesel-styrelsen. Sedan 1953 har Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V. med Rudolf Diesel-medaljen hedrat företagarpersonligheter och företag som å ena sidan har uppvisat uppfinningsrikedom och å andra sidan en förmåga att med framgång genomföra idéer på ett entreprenöriellt sätt.

Pressmeddelande
Varje år anordnas Red Dot Award: Product Design som uppmärksammar utmärkt design och produktinnovation. En vinnare det här året: Den innovativa och anpassningsbara säkerhetsbrytaren myPNOZ från Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 22 juni 2022

Den nya expanderbara säkerhetsbrytaren myPNOZ från Pilz får den internationella utmärkelsen Red Dot Award för utmärkt design!

Innovationskraft och god design möts i den nya säkerhetsbrytaren myPNOZ från automationsexperten Pilz. Detta bekräftas av Red Dot Jury med en utmärkelse i Red Dot Design Awards i kategorin ”Industrial Equipment, Machinery and Automation”. Endast produkter med utmärkt utformning tilldelas denna kvalitetsmärkning av juryn. Juryn övertygades särskilt av den praktiska flexibiliteten hos myPNOZ, den första expanderbara säkerhetsbrytaren som erbjuds i skräddarsydd i seriestorlek 1.

Pressmeddelande
Susanne Kunschert, ledande delägare (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2022

Susanne Kunschert: Verksamhetsåret och förväntningar inför 2022

De senaste åren har inte varit lätta för någon av oss, och alla Pilz medarbetare har också behövt arbeta hårt varje dag. Men resultatet för 2021 är ett fint bevis på att vårt hårda arbete har lönat sig. Vi har hållit en gemensam kurs, våra medarbetare över hela världen var outtröttliga och reagerade flexibelt på förändringar. Det är jag och min bror mycket tacksamma för. Vi har tillförsikt och är säkra på att vi kommer gå stärkta ur den här tiden.

Pressmeddelande
Thomas Pilz, ledande delägare (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2022

Thomas Pilz: The Spirit of Safety in Digital Automation

Från inledningen av den industriella revolutionen till början av förra århundradet låg fokus på produktivitet när det gällde maskiner. Kostnaderna för människors arbetskraft var låg, så man behövde – tyvärr – inte fokusera på skyddsåtgärder. Den moderna maskinsäkerheten som vi känner den idag är inte ens 40 år gammal. Genom ändringarna av maskindirektivet 1986 blev maskinsäkerhet obligatoriskt i Europa.

Pressmeddelande
Pilz-koncernen sätter ett nytt omsättningsrekord på 348,4 miljoner euro. För det har familjeföretaget för säker automation främst den höga innovationskraften hos sina medarbetare att tacka. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2022

Räkenskapsåret 2021: Pilz-koncernen når en rekordomsättning och är väl rustad för framtidens utveckling – testat och stärkt av krisen: Pilz mot fortsatt tillväxt

För Pilz företagsgrupp är verksamhetsåret 2021 ett rekordår. Experten på säker automation noterar en omsättning på 348,4 miljoner euro, en ökning med cirka 22 procent jämfört med föregående år. Därmed överträffar familjeföretaget omsättningsnivån från 2018 före krisen, efter en global finanskris, cyberattack och leveransproblem, och är på väg mot fortsatt tillväxt. För 2022 räknar företaget med ett utmanande år, men ser med tillförsikt på framtiden.

Pressmeddelande
Susanne Kunschert, ledande delägare (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2022

Susanne Kunschert: Pilz automationslösningar: Safe and secure

Europa måste digitalisera hela järnvägsnätet inom 10–15 år för att säkra, förbättra och revolutionerna järnvägsdriften. Endast så kan man uppnå högre kapacitet, punktlighet, energieffektivitet och därmed Green Mobility! Att använda modern, säker och miljövänlig teknik inom järnvägen är alltså framtiden. Därför har vi nypositionerat oss på Pilz.

Pressmeddelande
Säker kartongmatning med Pilz inom området sekundärförpackning: I det TÜV-Süd-certifierade lösningspaketet finns de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 och de modulära säkerhetsbrytarna myPNOZ. Dessutom medföljer två optiska sensorer till varje matningsanordning. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28 apr. 2022

Pilz erbjuder TÜV-SÜD-certifierad lösning för säker övervakning av kartongmatning inom området förpackning - säker kartongmatning på ett ekonomiskt sätt

Med den TÜV-SÜD-certifierade lösningen för säker övervakning av kartongmatning till förpackningsmaskiner blir det här processteget säkert och produktivt. Lösningen erbjuder två valbara säkerhetsstyrningar i paketet - ministyrningen PNOZmulti 2 för tillämpningar där konfigureringen sker via ett programvaruverktyg och säkerhetsreläet myPNOZ för matningslösningen i seriestorlek 1. Till varje mataranordning medföljer två optiska sensorer. Lösningen uppfyller Performance Level (PL) d respektive Kategori (Kat.) 3 enligt SS-EN ISO 13849-1 eller SIL 2 enligt IEC 62061 och minskar stilleståndstiderna och ökar produktiviteten - för ökad lönsamhet inom sekundärförpackning.

Pressmeddelande
Som tillverkare av säkra automationslösningar fokuserar Pilz lika mycket på safety som industrial security – redan när produkten utvecklas. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG )

Ostfildern, 27 apr. 2022

TÜV Süd certifierar Pilz produktutveckling enligt IEC 62443-4-1 – Pilz utvecklar safe – och secure

TÜV Süd certifierar automationsföretaget Pilz utvecklingsprocesser enligt den internationella security-standarden IEC 62443-4-1. Därmed är Pilz utveckling bevisligen secure: Redan när utkast till produkter görs tar man hänsyn till security-egenskaper, risker identifieras och åtgärdas om möjligt redan i själva produkten. Denna utökning av den befintliga Functional Safety Management-certifieringen innebär att Pilz nu lovar kunderna dubbel säkerhet.

Pressmeddelande
På Hannovermässan 2022, som genomförs både på plats och digitalt, (30 maj till 2 juni 2022) presenterar Pilz kompletta automationslösningar inklusive safety och security som gör det möjligt att implementera automatisering flexibelt och efter egna behov. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12 apr. 2022

Pilz på Hannovermässan 2022 (hall 9, monter D 17) ”Transforming Automation” med Pilz!

På Hannovermässan 2022, som genomförs både på plats och digitalt, (30 maj till 2 juni 2022) presenterar Pilz kompletta automationslösningar inklusive safety och security som gör det möjligt att implementera automatisering flexibelt och efter egna behov. I Pilz-montern kan mässbesökare få mer information om individuellt anpassningsbara lösningar. I fokus: Lönsamhet.

Pressmeddelande
Anmäl dig till ”Pilz Automation Days”! Pilz informerar om aktuella trender inom Safety, Security och Automation och erbjuder en plattform för internationellt utbyte med experterna på Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 7 apr. 2022

Digitalt evenemang från Pilz om aktuella ämnen inom säker automation – ”Pilz Automation Days”.

Automationsföretaget Pilz anordnar det digitala evenemanget ”Pilz Automation Days” 17–19 maj 2022: Deltagarna får ta del av information om aktuella ämnen inom safety, security och automation. ”Pilz Automation Days” erbjuder en internationell plattform för utbyte med Pilz experter.

Pressmeddelande
Fjärr-I/O-modulen PDP67 PN är en ekonomisk, snabb och flexibel lösning för att övervaka säkra och icke-säkra sensorer och ställdon direkt på fältet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 5 apr. 2022

Den nya fjärr-I/O-modulen PDP67 PN sparar plats i kopplingsskåpet och på lagret – flexibel distribuerad automation – säkerheten ingår

Med den nya fjärr-I/O-modulen PDP67 PN utökar Pilz sitt produktutbud inom distribuerade tillämpningar och applikationer direkt på fältet. Genom den robusta konstruktionen med skyddsklass IP67 kan modulen installeras direkt på maskinen. Tack vare Profinet/Profisafe-gränssnitt och universella anslutningar som kan konfigureras som in- eller utgångar är PDP67 PN oerhört flexibel. Eftersom endast en enhetsvariant behövs sparar operatörerna plats och kostnader vid inköp.

Pressmeddelande
Bli säkerhetsexpert inom funktionssäkerhet med Pilz: Den nya kvalificeringen till CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 31 mars 2022

Ny kvalificering från Pilz till CEFS – Certified Expert in Functional Safety – Fit i funktionssäkerhet

Pilz utökar sitt internationella kvalifikationsutbud på expertnivå: Utbildningsdeltagare kan nu bygga på sina kunskaper även inom funktionssäkerhet till expertnivå. Den TÜV Nord-certifierade kvalificeringen till CEFS – Certified Expert in Functional Safety förmedlar inte bara omfattande teoretiska kunskaper, som de standardiserade föreskrifterna i ISO 13849 och SS-EN IEC 62061. Efter genomförd kvalificering kan deltagarna själva skapa och utvärdera komplexa säkerhetssystem, från design och verifiering till tillämpning.

Pressmeddelande
Sedan 20 år tillbaka betecknas betydelsefulla märken i Tyskland som ”århundradets märken”. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 24 feb. 2022

Förlagsgruppen DIE ZEIT utmärker tyska märken inom säker automation på området styrteknik – Pilz är ”Marke des Jahrhunderts”

Förlagsgruppen DIE ZEIT har gett ut det välkända lexikonet ”Marken des Jahrhunderts” på nytt. Automationsföretaget Pilz finns med i produktkategorin styrteknik och hör därmed till de ledande märkena i Tyskland. Juryn runt dr Florian Langenscheidt bedömer Pilz som teknikledande inom säker automation. Företag i ”Marken des Jahrhunderts” har bedömts och valts ut av en oberoende jury.

Pressmeddelande
Även under 2022 erbjuder utbildningsutbudet från Pilz Academy fackkunskap om maskinsäkerhet, drift och underhåll av anläggningar, produktion och automation. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23 feb. 2022

Nytt utbildningsprogram från Pilz Academy för 2022 – Fit for Safety and Automation!

Pilz Academy har ett utbildningsutbud som är uppdaterat för 2022, och det är inte bara tack vare de digitala formaten. Även teman och innehåll är uppdaterade och ger fackkunskap om maskinsäkerhet, drift och underhåll av anläggningar, produktion och automation.

Pressmeddelande
”Discover Pilz! Safety. Security. Automation.” I Pilz digitala showroom kan du uppleva säker automation på ett virtuellt sätt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23 nov. 2021

Pilz digitala showroom: upplev säker automation virtuellt nu – Discover Pilz!

Pilz digitala showroom ger virtuell åtkomst till den säkra automationens värld. Pilz produktnyheter i exklusiv 360-gradersvy, individuella automationslösningar i praktiken, spännande fokusteman och aktuell fackkunskap och tjänster inom maskinsäkerhetsvärlden – allt detta väntar besökarna i Pilz digitala värld: ”Discover Pilz! Safety. Security. Automation.”

Pressmeddelande
Version 11.0 för den säkra, konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz finns nu tillgänglig i det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator – med ny programvaruarkitektur och med ny, modulärt expanderbar basmodul PNOZ m B0.1 (foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 16 nov. 2021

Konfigurerbar ministyrning PNOZmulti 2 med den nya, banbrytande programvaruversionen 11.0 och ny basmodul – kraft för skräddarsydda tillämpningar utan licenskostnader!

Version 11.0 för den säkra, konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz finns nu tillgänglig i det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator – med ny programvaruarkitektur för ännu högre prestanda och utan licenskostnader för ”Basic”-versionen. Från och med den här versionen kan användarna dessutom använda den nya, modulärt expanderbara, kompakta basmodulen PNOZ m B0.1 för mindre till medelstora tillämpningar. Den modulärt anpassningsbara och därmed lönsamma nya basmodulen erbjuder maximal flexibilitet tack vare fritt konfigurerbara ingångar och utgångar.

Pressmeddelande
Basmodulen och modulerna till Pilz säkra konfigurerbara ministyrning PNOZmulti 2 för styrning och övervakning av eldningsanläggningar har från och med nu godkännande från den globala kontrollorganisationen Underwriters Laboratories (UL). Detta ger användare på plats en fördel då driftsättningen av förbränningsanläggningar kan genomföras snabbare. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 11 nov. 2021

Pilz konfigurerbara ministyrning PNOZmulti 2 för eldningsanläggningar är nu UL-certifierad för USA och Kanada – Burner för Nordamerika!

Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz för Burner Management är från och med nu certifierad av Underwriters Laboratories (UL). Certifieringen av den globala kontrollorganisationen UL med säte i Northbrook, USA, intygar att basmodulen och modulerna för ministyrningarna uppfyller de nationella säkerhetsstandarderna för eldningsanläggningar i USA och Kanada. Detta ger användare på plats en fördel då driftsättningen av förbränningsanläggningar kan genomföras snabbare.

Pressmeddelande
Med hjälp av digital järnvägsautomation kan järnvägstrafikens tillförlitlighet förbättras. Pilz tillhandahåller öppen, beprövad automationsteknik för modernisering och utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen. (Foto: © SBB Cargo AG)

Ostfildern, 14 okt. 2021

Framtidsprojektet ”intelligent godståg” med styrteknik från Pilz – helhetslösning för automatiserad bromskontroll

Snabbare, säkrare, lönsammare: det schweiziska järnvägsbolaget SBB Cargo och PJM, en österrikisk systemspecialist inom järnvägstrafik, samarbetar för att utveckla ett ”intelligent godståg”. SBB Cargo och PJM förlitar sig på Pilz automationssystem PSS 4000 för den automatiska bromskontrollen som testas som en del av detta framtida projekt.

Pressmeddelande
Med Pilz tjänstepaket, som är särskilt anpassat till kraven för förarlösa transportsystem, får användarna lära sig allt om säkerhet och produktivitet för sin tillämpning – internationell bedömning av överensstämmelse, utbildning och lämpliga komponenter ingår. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7 okt. 2021

Komplett tjänsteutbud för operatörer av förarlösa transportfordon – På säkra vägar

Automationsföretaget Pilz ger rådgivning och stöder med sitt tjänstepaket vid utformning av säkra tillämpningar med förarlösa transportfordon (FTF). Pilz utbud sträcker sig från utveckling av säkerhetskoncept i designfasen till idrifttagning, inklusive utbildningsutbud. På så sätt uppfylls både kraven i ISO 3691-4 och säkerställs produktiviteten i drift.

Pressmeddelande
Det nya säkerhetskortet PMCprotego S3 från Pilz utökar den driftsintegrerade Safe Motion-lösningen med ytterligare säkra Motion Monitoring-funktioner enligt EN 61800-5-2. Med dessa funktioner kan en applikationsspecifik felreaktion nu konfigureras flexibelt och individuellt i förväg med projekteringsverktyget PASmotion. Det minskar maskinstillestånd. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 5 okt. 2021

Det nya säkerhetskortet PMCprotego S3 utökar den driftsintegrerade Safe Motion-lösningen PMCprotego DS från Pilz – alltid den säkraste driftåterkopplingen!

Det nya säkerhetskortet PMCprotego S3 utökar den driftsintegrerade Safe Motion-lösningen PMCprotego DS med ytterligare säkra Motion Monitoring-funktioner enligt EN 61800-5-2. Med dessa funktioner kan en applikationsspecifik felreaktion nu konfigureras flexibelt och individuellt i förväg med projekteringsverktyget PASmotion. Detta minskar maskinstillestånd så att anläggningarna alltid uppnår maximal produktivitet trots många olika säkerhetskrav. Det säkerställer hög tillgänglighet för anläggningen.

Pressmeddelande
Den nya radarsensorn PSEN rd1.2 upp till säkerhetskategori kat. 3/PL d finns nu tillgänglig i det säkra radarsystemet PSENradar för säker skyddszonövervakning. Därmed kan PSEN rd1.2 nu även skydda robotapplikationer på ett säkert sätt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23 sep. 2021

Pilz erbjuder en ny radarsensor och utvärderingsenhet för säker skyddszonövervakning – säker skyddszonövervakning även för robotik!

För säker skyddszonsövervakning även i tuffa miljöer finns det nu ytterligare en sensor för det säkra radarsystemet PSENradar i Pilz utbud: den nya radarsensorn PSEN rd1.2 kan användas för säkerhetskategorin kat. 3/PL d och kan även skydda robotapplikationer på ett säkert sätt. I kombination med utvärderingsenheten PSEN rd1.0 I/O PS ETH, som också är ny, kan det säkra radarsystemet nu integreras ännu enklare i befintliga applikationer, vilket optimerar idrifttagningen. Det säkra radarsystemet kan användas när optoelektroniska sensorer inte riktigt räcker till. I synnerhet i tuffa miljöer, t.ex. inom träbearbetning, mineral- och stålbearbetning eller tung industri samt inom transport och logistik, utgör PSENradar tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 en säker helhetslösning för skyddszonsövervakning – inklusive bedömning av överensstämmelse.

Pressmeddelande
Tack vare Modbus TCP-gränssnittet kan den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu användas med nästan alla vanliga styrsystem på marknaden. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 26 aug. 2021

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu nu med Modbus/TCP-gränssnitt och säker klient – öppen för alla visualiseringsuppgifter, men säker

Få en snabb och omfattande översikt över en anläggning: För detta ändamål tillhandahåller Pilz den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu. I den nya versionen har PASvisu nu även stöd för Modbus/TCP-protokollet. Protokollet möjliggör snabb anslutning av alla styrningar och andra industriella komponenter. Uppdateringen innehåller också en säker klient/server-anslutning för säker överföring av data från PASvisu-servern till användarens visualisering.

Pressmeddelande
Säkerhetsregeln från Pilz erbjuds nu i nya varianter som kan kombineras med det säkra mekaniska skyddgrindssystemet PSENmech med låsning: Operatörer kan välja mellan standardvarianter och varianter med nyckel. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 19 aug. 2021

Pilz: Nya varianter för säkerhetsregeln PSENbolt kombinerat med det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning – ett effektivt skydd mot manipulation

Säkerhetsregeln från Pilz erbjuds nu i nya varianter som kan kombineras med det säkra mekaniska skyddgrindssystemet PSENmech med låsning: Operatörer kan välja mellan standardvarianter och varianter med nyckel. Den säkra helhetslösningen består av mekanisk regel, dörrgrepp och numera flexibelt kombinerbara säkerhetsbrytare. Det är därmed en ännu flexiblare, lönsammare skyddsgrindslösning för person- och processkydd.

Pressmeddelande
Säkerhetsljusridåerna PSENopt II av typ 3 från Pilz är de första UL-certifierade typ 3-säkerhetsljusridåerna i världen. Detta gynnar i synnerhet maskintillverkare som exporterar till den nordamerikanska marknaden. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 12 aug. 2021

Säkerhetsljusridån PSENopt II från Pilz: världens första UL-certifierade typ 3-ljusridåer för USA och Kanada – marknaden är öppen för typ 3!

Säkerhetsljusridåerna PSENopt II av typ 3 från Pilz är de första i världen som godkänts av den globala kontrollorganisationen Underwriters Laboratories (UL) med säte i Northbrook, USA. Certifieringen bekräftar att säkerhetsljusridåerna uppfyller de nationella säkerhetsstandarderna i USA och Kanada. Detta gynnar maskintillverkare, särskilt om de exporterar till dessa marknader.

Pressmeddelande
Den nya Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM2DO för den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz skyddar tillverkningsgods, maskiner och operatörer vid drifttillämpningar med hjälp av funktionerna kaskadkoppling och fördröjd avstängning. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 22 juli 2021

Den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 med en ny expansionsmodul för driftövervakning – säker och effektiv övervakning av axlar

Den nya Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM2DO till den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 har nu även funktionerna kaskadkoppling och fördröjd avstängning för säker rörelseövervakning. Med övervakning av upp till åtta säkerhetsfunktioner på en axel ger den nya Motion Monitoring-modulen effektiva drifttillämpningar och skyddar på så sätt både tillverkningsgodset och maskinen.

Pressmeddelande
Säkerhetslaserskannern PSENscan för produktiv övervakning av ytor erbjuder nu upp till 70 omkopplingsbara konfigurationer och tre avgränsade simultant övervakade säkerhetszoner. Det gör att ytor från och med nu kan övervakas på ett ännu produktivare sätt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 30 juni 2021

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz med upp till tre avgränsade säkerhetszoner och upp till 70 omkopplingsbara konfigurationer – övervaka mobila och stationära tillämpningar ännu flexiblare och produktivare!

För säkerhetslaserskannern PSENscan finns från och med nu ytterligare digitala in- och utgångar: Nu kan upp till 70 omkopplingsbara konfigurationer skapas och upp till tre avgränsade säkerhetszoner övervakas samtidigt tack vare den 17-poliga varianten och Master Encoder-varianten. Det gör att stationära ytor kan övervakas på ett ännu produktivare sätt, t.ex. med den nya partiella dynamiska mutingen. Nya funktioner för området intralogistik – såsom encoderutvärdering, standbyläge och exakt navigering – ger dessutom en effektivare övervakning av mobila tillämpningar.

Pressmeddelande
Som vinnare av German Innovation Award 2021 är det innovativa säkerhetsreläet myPNOZ en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Därmed kan Pilz erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2021

German Innovation Award (GIA) bekräftar innovationsnivån hos världens första säkerhetsrelä i seriestorlek 1 – myPNOZ: vinnare i Electronic Technologies!

Automationsföretaget Pilz från Baden-Württemberg har utsetts till vinnare i kategorin ”Electronic Technologies” för sitt innovativa och anpassningsbara säkerhetsrelä myPNOZ. Med detta kan användarna för första gången enkelt ”skapa” ett individuellt säkerhetsrelä online med hjälp av en Creator, helt i Industri 4.0:s anda. German Innovation Award hedrar branschöverskridande produkter och lösningar som framför allt utmärker sig genom att de är användarorienterade och ger ett mervärde jämfört med tidigare lösningar.

Pressmeddelande
Omfattande skydd för industriella automationsnätverk: Brandväggen SecurityBridge från Pilz garanterar nu även övervakning av datakommunikation från ytterligare nätverksdeltagare utanför Pilz produktfamilj. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11 maj 2021

Brandväggen SecurityBridge från Pilz skyddar nu även automationsnätverk med tredjepartsutrustning – Öppen för manipulationssäker kommunikation

Brandväggen SecurityBridge från Pilz garanterar nu även övervakning av datakommunikation från ytterligare nätverksdeltagare utanför Pilz produktfamilj. Det gör att den kan integreras i befintliga industriella automationsnätverk på ett ännu flexiblare sätt. Tack vare sin autentiserings- och behörighetshantering skyddar SecurityBridge effektivt mot eventuell datamanipulation. Den öppna brandväggen från Pilz ökar på så sätt tillgängligheten för anläggningar.

Pressmeddelande
Automationsföretaget Pilz har tillförsikt inför framtiden och investerar därför i utbildning och fortbildning. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4 maj 2021

Räkenskapsåret 2020: Minskad omsättning för automationsföretaget Pilz – ser framåt med tillförsikt – ”arbetar tillsammans mot krisen”

Pilz företagsgrupp kunde inte undgå de globala kriserna och omvälvningarna under verksamhetsåret 2020: Företaget bokförde en omsättning på 286,2 miljoner euro för 2020, en nedgång på 11,3 procent jämfört med föregående år. Exportandelen och FoU-kvoten ökade. Företaget ser fram emot de kommande månaderna med tillförsikt och styrka.

Pressmeddelande
Med den innovativa säkerhetsbrytaren myPNOZ har Pilz nått en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Pilz kan erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. Produkten har nu nominerats till Hermes Award. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12 apr. 2021

Utmärkelse för världens första säkerhetsbrytare i seriestorlek 1 – Pilz nominerat till Hermes Award med myPNOZ

Automationsföretaget Pilz från Baden-Württemberg nominerades till årets HERMES AWARD. Industrins ”Oscar” delades ut idag som en del av Hannover Messe Digital Edition 2021. Pilz var ett av de tre företagen som nominerades till priset. Förutom Pilz och årets vinnare Bosch-Rexroth nominerades även Phoenix Contact. Pilz fick utmärkelsen för sin nya individuellt anpassade säkerhetsbrytare myPNOZ. Användare kan enkelt ”skapa” en individuell myPNOZ-produkt online i Industri 4.0:s anda.

Pressmeddelande
Med sin 30 meter långa lina är linbrytaren PSENrope mini från Pilz ett pålitligt och kostnadseffektivt nödstopp för långa transportband, t.ex. i förpackningsindustrin. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 8 apr. 2021

Produktfamiljen för säkra positionsbrytare och induktiva givare från Pilz utökas med det nya kompakta linnödstoppet PSENrope mini – säkra stopp för löpande band!

För pålitlig och kostnadseffektiv säkring av transportanläggningar och maskiner utökar Pilz produktfamiljen för positionsbrytare och induktiva givare med den nya kompakta linbrytaren PSENrope mini. Den platsbesparande och kostnadseffektiva varianten av linbrytaren PSENrope gör att du kan stänga av funktionsprocesser manuellt och är därför en mycket ekonomisk lösning för nödstoppsfunktionen.

Pressmeddelande
På årets virtuella Hannovermässa visar automationsföretaget Pilz hur huvudtemat ”Industrial Transformation” ka (Photo: © Pilz GmbH & Co. KG, © iStock.com/shapecharge, © Farknot Architect/Shutterstock)n implementeras redan idag – inklusive säkerhet.

Ostfildern, 7 apr. 2021

Pilz som utställare på den virtuella Hannovermässan 2021 med nyheterna från områdena sensorteknik, ministyrningar och Industrial Security – fokus på individualisering, digitalisering och security

På världens största industrimässa visar automationsföretaget Pilz hur temat för årets virtuella Hannovermässa, ”Industrial Transformation” redan idag kan omsättas inom industrin – inklusive säkerhet. I sin presentation fokuserar företaget på individualisering och digitalisering. Detta återspeglas även i produktnyheterna. Via det modulära skyddsgrindssystemet, området ministyrningar PNOZmulti 2 och Industrial Security, fokuserar Pilz på sin senaste innovation, säkerhetsreläet myPNOZ, som släpptes på marknaden i februari. För frågor om de nya produkterna står Pilz experter redo att hjälpa onlinebesökarna.

Pressmeddelande
För det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 finns nu en modul för mätning av bockningsvinkel, som överför användbara bilddata till presstyrningen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6 apr. 2021

Ny modul för bockningsvinkelmätning för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – för produktivare bockningsprocesser!

För det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 finns nu en modul för mätning av bockningsvinkel, som överför användbara bilddata till presstyrningen. Då ser operatören bockningsvinkelvärdet direkt vid bockningen i användargränssnittet (HMI), och man slipper både dyra vinkelmätningssystem och krävande mätningar av vinklarna för hand. Det minskar kostnaden och tiden för inledande justering och följdjusteringar av systemet till ett minimum. Med PSENvip 2 kan bockningsprocessen genomföras produktivt och säkert, vilket garanterar en hög tillgänglighet till bockningspressarna.

Pressmeddelande
Med det nya supportprogrammet Pilz Care erbjuder vi skräddarsydda moduler som kan sättas ihop individuellt utifrån kundens behov. (Photo: Pilz GmbH & Co. KG / iStock.com/Blue Planet Studio)

Ostfildern, 30 mars 2021

Individuell och skräddarsydd produktsupport med Pilz Care

Tjänster utifrån kundens behov: Med det nya programmet Pilz Care erbjuder Pilz supportmoduler som kan beställas individuellt, över hela världen, som garanterar maximal maskintillgänglighet.

Pressmeddelande
Nu finns en återstartspärr tillgänglig för ljusridåserien PSENopt II från Pilz. Den förhindrar att maskinen oavsiktligt startas igen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 mars 2021

Ljusridåutbudet PSENopt från Pilz förhindrar oavsiktlig återstart – Hantera lockout effektivt och säkert

Med PSENopt II lockout finns nu en återstartspärr tillgänglig för ljusridåserien PSENopt II från Pilz. Den förhindrar att maskinen oavsiktligt startas igen, t.ex. vid underhållsarbeten i riskområden. Ytterligare säkerhetssensorer behövs inte och från och med nu behövs ingen visuell inspektion av riskzonen. På så sätt utgör PSENopt II lockout inte bara en säker, utan även en lönsam och lätthanterlig lösning för att förhindra oavsiktlig återstart.

Pressmeddelande
Med sina nya driftstyrningar PMC SC6 och PMC SI6 erbjuder Pilz platsbesparande och skalbara system för antingen enkel- eller fleraxeltillämpningar. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23 mars 2021

Nya driftlösningar från Pilz för enkel- och fleraxeltillämpningar – flexibelt kombinerbara driftstyrningar

Med de nya driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 utökar Pilz sin portfölj inom servoförstärkare med platsbesparande och skalbara system för antingen enkel- eller fleraxeltillämpningar. Båda kan kombineras flexibelt och snabbt tas i drift. Driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 erbjuder hög precision, särskilt för enkel- eller fleraxeltillämpningar inom metallbearbetning eller förpacknings- och träindustrin.

Pressmeddelande
Säkra helhetslösningar för grindar: Med PSENmlock och PSENmlock dörrgreppsmodul med inbyggd nödöppning, den senaste utökningen i det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz, skyddas personer och anläggningar på ett säkert sätt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 18 mars 2021

PSENmlock dörrgreppsmodul utökar det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz – säker kontroll över grindar

Nu finns PSENmlock dörrgreppsmodul tillgänglig i det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz. Som heltäckande lösning har dörrgreppsmodulen ett inbyggt manöverdon och inbyggd nödöppning. I kombination med den säkra skyddsgrindssensorn PSENmlock för säker låsning och stängning utgör dörrgreppsmodulen en individuellt anpassningsbar och säker lösning för fullstora grindar.

Pressmeddelande
Från version 10.13 tillhandahåller programvaruverktyget PNOZmulti Configurator ytterligare element och expansionsmoduler för den konfigurerbara ministyrningen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16 mars 2021

Ministyrningen PNOZmulti 2: utökning av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator – nya block för effektiv automation

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator till den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 finns från programvaruversion 10.13 nya funktionsblock för enkel konfiguration av säkra användarprogram. Paketet innehåller ett nytt L-Muting-block för ljusridåtillämpningar, nya logikfunktionsblock för skyddsgrindslösningar och för övervakning av analoga funktioner samt block för en mer omfattande kodning eller avkodning.

Pressmeddelande
Med den innovativa säkerhetsbrytaren myPNOZ har Pilz nått en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Pilz kan erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Ostfildern, 14 jan. 2021

Digital affärsmodell för automationskomponenter som ytterligare milstolpe på vägen till Industri 4.0 – säkerhet i seriestorlek 1

Industri 4.0 omfattar mycket mer än att optimera befintliga processer: För sin senaste modulära säkerhetsbrytare myPNOZ har Pilz utvecklat ett genomgående digitalt koncept – från beställning till idrifttagning. En milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Med myPNOZ kan Pilz erbjuda säkra lösningar som byggs individuellt efter kundspecifika krav i seriestorlek 1.

Pressmeddelande
Med det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator kan kunden sammanställa sitt eget myPNOZ-säkerhetsrelä. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Ostfildern, 14 jan. 2021

Det modulära säkerhetsreläet myPNOZ är världens första i seriestorlek 1 – ”My Safety” för automation

Med det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator kan operatören sammanställa sitt eget myPNOZ: Det levereras förkonfigurerat och testat och är alltså ett installationsfärdigt, helt individualiserat system. Det krävs inga programmeringskunskaper för att arbeta med myPNOZ Creator, eftersom säkerhetsfunktionernas sammankopplingslogik definieras via modulvalet och tillhörande kontaktsekvenser. För sin senaste modulära säkerhetsbrytare myPNOZ har Pilz alltså utvecklat ett genomgående digitalt koncept från urval till beställning: Med myPNOZ kan Pilz erbjuda säkra lösningar som byggs individuellt efter kundspecifika krav i seriestorlek 1.

Pressmeddelande
De nya varianterna av manöverenheterna PITgatebox är lättanvända och ger användaren hög flexibilitet för implementering av skyddsgrindssystem. Dessutom har varianterna ett integrerat system för åtkomstbehörighet. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13 jan. 2021

Pilz på SPS Connect 2020 – Nya varianter av manöverenheten PITgatebox för mer flexibilitet vid manövrering av skyddsgrindar – Safe och secure manövrering

För manöverenheten PITgatebox erbjuder Pilz inom produktområdena manövrering och övervakning elva nya varianter, för enkel manövrering av skyddsgrindsbrytare och system. Varianterna med inbyggda avläsarenheten PITreader förenar Safety med Industrial Security genom att möjliggöra intuitiv reglering av åtkomstbehörigheter.

Pressmeddelande
Det nya skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning från Pilz är en prisvärd standardlösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 10 nov. 2020

Pilz på SPS Connect 2020 – det nya skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning för person- och processkydd

Nu finns skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning tillgängligt. Med det här systemet erbjuder Pilz en prisvärd grundlösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar.

Pressmeddelande
Bra alternativ till analoga lösningar: Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020) (foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20 okt. 2020

Pilz på SPS Connect 2020 – Fokus på säkra automationslösningar för en omfattande åtkomstkontroll – automatisera produktivare!

Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020), men även aspekter inom maskinsäkerhet (safety) och industrial security. Tyngdpunkten ligger på omfattande åtkomstkontroll med bibehållen produktivitet.

Pressmeddelande
Operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 ger kraftfull visualisering och diagnostik av maskiner och anläggningar, även vid damm- och smutsutveckling. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7 okt. 2020

De nya operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 från Pilz kombinerar tålighet och prestanda – Så att du alltid har överblick

Med operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 kompletterar Pilz sitt utbud inom operatörspaneler med två extremt robusta och kraftfulla varianter för professionell visualisering och diagnostik av automationsprocesser. Operatörerna kan snabbt och enkelt utforma intuitiva manöverkoncept med PMIvisu 8.

Pressmeddelande
Med den nya basmodulen PNOZ m B1 Burner i de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz styr och övervakar man för första gången inte bara själva brännaren på ett säkert sätt, utan hela förbränningsanläggningen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15 juli 2020

De säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz för tillämpningar inom förbränningsteknik

För första gången hanterar man inte bara styrning och övervakning av själva brännaren på ett säkert sätt, utan även hela förbränningsanläggningen: Den nya basmodulen PNOZ m B1 Burner i de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz stöder från och med version 10.12 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator övervakning samt säker styrning av förbränningsanläggningar.

Pressmeddelande
Automationslösningar från Pilz skyddar maskiner och anläggningar: de garanterar att endast behörig personal får åtkomst och förhindrar manipulation utifrån. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28 maj 2020

Svårt verksamhetsår 2019 för automationsföretaget Pilz – ”vi är såväl flexibla som stabila genom krisen”

Pilz-koncernen blickar tillbaka på det svåra verksamhetsåret 2019: Mot bakgrund av en svag världsekonomi och cyberattacken i höstas redovisar företaget en omsättning på 322,5 miljoner euro för 2019, vilket är en nedgång med 6,5 procent. Företaget kunde ändå bibehålla ett konstant antal medarbetare.

Pressmeddelande
Med de nya ROS-paketen (Robot Operating System) från Open Source Framework ROS för säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz kan skannern nu även användas för dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2020

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz – nu med ROS-paket för dynamisk navigering inom tillverkningslogistik – för enkel och dynamisk navigering!

Säkerhetslaserskannern PSENscan erbjuder nu nya möjligheter för säker, produktiv övervakning av stationära eller mobila riskområden inom tillverkningslogistik. Med våra ROS-paket (Robot Operating System) från Open Source Framework ROS, som är tillgängliga nu, kan säkerhetslaserskannern även användas för dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS), till exempel med användning av SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Användarna kan dra nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila tillämpningar i produktionsmiljöer.

Pressmeddelande
Det nya manöverdonet PSENcode low profile actuator från Pilz utmärker sig genom sin låga höjd på bara 3 mm. Det kompletterar säkerhetsbrytarna PSENcode som på så sätt kan användas på ett ännu flexiblare sätt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21 apr. 2020

Nytt manöverdon för en ny dimension av säkerhet!

Tack vare RFID-transpondertekniken kan de kodade säkerhetsbrytarna PSENcode från Pilz erbjuda högsta manipuleringsskydd på mycket liten yta. Nu erbjuder de dessutom en ytterligare lösning för tillämpningar där det är ont om plats och där fokus ligger på monteringshöjden: PSENcode low profile actuator, världens just nu lägsta manöverdon med en höjd på bara 3 mm.

Pressmeddelande
Redo för Järnväg 4.0: På Rail Live visar automationsföretaget Pilz sitt omfattande utbud inom lösningar för digitalisering av tåg och järnväg. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/querbeet)

Ostfildern, 3 mars 2020

Pilz på mässan Rail Live, monter 69 – redo för den digitala framtiden!

På den internationella järnvägskongressen Rail Live (Madrid (Spanien), 31 mars till 2 april 2020) visar Pilz hur industribeprövade automationslösningar kan användas för säkra styruppgifter såväl på som vid sidan av järnvägen. På konferensen kommer Pilz experter att diskutera ämnet ”Från Industri 4.0 till Järnväg 4.0”.

Pressmeddelande
Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz sköter inte bara uppgifter inom maskinsäkerhet (Safety), utan även inom åtkomstkontroll (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 feb. 2020

Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 med nya funktioner för Safety och Industrial Security/Pilz på Hannovermässan 2020 (hall 9, monter D 17) – Safe och Secure med system!

Vid val av driftsätt och hantering av åtkomstbehörigheter sköter den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 nu ännu fler uppgifter inom Industrial Security och Safety (maskinsäkerhet): Som systemlösning möjliggör PNOZmulti 2 tillsammans med avläsarenheten PITreader för systemet för driftsättsval och åtkomstbehörighet PITmode en omfattande åtkomstkontroll samt ett funktionssäkert driftsättsval. Den är tillgänglig från och med version 10.12 av det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.

Pressmeddelande
”Be safe and secure with Pilz” lovar automationsföretaget från Ostfildern även 2020 på Hannovermässan. I fokus: innovativa lösningar för alla branscher. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12 feb. 2020

Pilz på Hannovermässan 2020 (hall 9, monter D17) – ”Industrial Transformation” safe & secure!

Med sitt motto ”Be safe and secure with Pilz” för Hannovermässan (20–24 april 2020) visar Pilz upp säkra automationslösningar inklusive säker driftteknik för ”Industrial Transformation”, som täcker både maskinsäkerhet (Safety) och Industrial Security i lika stor utsträckning. Tyngdpunkten ligger på omfattande åtkomstkontroll: Automationsföretaget presenterar åtkomstkoncept till maskinen så att den kan säkras på ett sätt som är ”safe & secure”.

Pressmeddelande
I seminarieserien ”Säker automation” från automationsexperten Pilz i Ostfildern står CE-märkningen på det praktiska exemplet ”skyddsgrind” i fokus. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29 jan. 2020

Pilz turné 2020 ”Automation on Tour” börjar med ”Säker implementering av CE-märkningen”! – ”Säker automation” med Pilz

I mars 2020 startar seminarieserien ”Säker automation” i Pilz turné ”Automation on Tour”. Det är en del av de praktiska utbildningarna från automationsföretaget Pilz i Ostfildern. Fokus för den kostnadsfria seminarieserien i Tyskland ligger på maskin- och programvaruprojektering i CE-märkningsprocessen till fullständig validering och dokumentering av maskinsäkerheten.

Pressmeddelande
En framstående företagare belönas: Renate Pilz tilldelas Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden (riddarkors) av finansminister Hoffmeister-Kraut i Baden-Württemberg. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 24 jan. 2020

Renate Pilz från Esslingen får förtjänstorden

För sitt utomordentliga företagsarbete och sociala engagemang har Renate Pilz tilldelats Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden (riddarkors). Finansminister Hoffmeister-Kraut sa: ”En unik företagarpersonlighet i Baden-Württemberg – och en föregångare inom innovation och digitalisering”.

Pressmeddelande
Pilz levererar lösningar för automation: Inom området servicerobotik utvecklar företaget exempelvis programvara för styrning av robotar.

Ostfildern, 23 maj 2019

Pilz år 2018 med en mindre ökning av omsättningen och fler medarbetare – ”tillväxt under tuffa förutsättningar”

Trots den ekonomiska inbromsningen växer Pilz-koncernen: Under verksamhetsåret 2018 hade automationsföretaget en omsättning på 345 miljoner euro (+2,1 %). Antalet anställda steg för första gången till över 2 500.

Pressmeddelande
Världens första säkra radarsystemlösning utökar området för den säkra sensortekniken PSEN från Pilz.

Ostfildern, 23 maj 2019

Nytt i Pilz utbud: världens första säkra radarsystemlösning – säker även i de tuffaste miljöerna!

En nyhet i Pilz utbud är världens första säkra helhetslösning för skyddszonövervakning som baseras på radarteknik. Den består av det säkra radarsystemet LBK System från Inxpect S.p.A. och den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Med den här helhetslösningen kan du övervaka säkert och ekonomiskt även i mycket tuffa miljöer och extrema produktionsvillkor som damm vid träbearbetning och komplexa anläggningsstrukturer. Radarsystemlösningen ger hög produktivitet för maskinen eller anläggningen trots mycket tuffa miljöer.

Pressmeddelande
Robust kommunikation: Pilz Railway-utbud med automationssystemet PSS 4000-R kompletteras med två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt.

Ostfildern, 11 feb. 2019

M12-gränssnitt för säker signalöverföring

Inom automationssystemet PSS 4000-R för järnväg erbjuder Pilz nu två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt. Därmed garanteras säker signalöverföring på och bredvid spåren, även under riktigt svåra förhållanden!

Pressmeddelande
För den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti från Pilz finns en ny tillämpningssimulering tillgänglig från version 10.9. Så kan användarna testa det konfigurerade användarprogrammet redan före idrifttagningen och spara både tid och pengar under projekteringen.

Ostfildern, 26 nov. 2018

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti från Pilz med tillämpningssimulering – nu kan konfigurationen även simuleras offline!

Från version 10.9 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan PNOZmulti-projekt med konfigurerbara ministyrningar även simuleras offline utan att använda någon maskinvara. Pilz erbjuder ett mycket smidigt hjälpmedel för att upptäcka, analysera och åtgärda fel på ett tidigt stadium.

Pressmeddelande
Utmärkelse för ett livsverk: På det tionde ledningsmötet för maskinkonstruktion i Berlin tilldelades Renate Pilz det tyska priset för maskinkonstruktion. (Foto: Anna McMaster)

Ostfildern, 24 okt. 2018

”Tyska priset för maskinkonstruktion” går till Renate Pilz – företagsledaren får utmärkelse för sitt livsverk

Företagsledaren Renate Pilz får priset ”Tyska priset för maskinkonstruktion” 2018 för sitt livsverk. Priset delades ut till henne tisdagen den 16 oktober på det tionde ledningsmötet för maskinkonstruktion i Berlin. Expertjuryn såg Pilz konsekvent värdeorienterade företagskultur som särskilt hedervärd. Renate Pilz är den första kvinnan som får detta pris.

Pressmeddelande
Automationssystemet PSS 4000-R används över hela Europa för att säkra järnvägsövergångar med eller utan bommar och hantera styr- och säkerhetsfunktioner.

Ostfildern, 1 aug. 2018

Redo för den digitala järnvägsåldern – Innotrans 2018: Pilz visar upp järnvägslösningar för Industri 4.0

På Innotrans 2018 från 18 till 21 september 2018 visar automationsföretaget Pilz sitt omfattande sortiment av lösningar för digitalisering av tåg och järnväg. Genom styrningslösningar med automationssystemet PSS 4000-R erbjuder Pilz kompletta lösningar ner till färdigkopplade kopplingsskåp. Inom ramen för InnoTrans Convention presenterar Pilz den 21 september ”Innovationsvägar 4.0 – VDB-framtidsverkstad” på dialogforumet med idéer kring temat ”Industri 4.0 – Järnväg 4.0: Chanser för medelstora företag”.

Pressmeddelande
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: