Sverige | svenska

Pressmeddelanden

Kategori
Med sin 30 meter långa lina är linbrytaren PSENrope mini från Pilz ett pålitligt och kostnadseffektivt nödstopp för långa transportband, t.ex. i förpackningsindustrin. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 8 apr. 2021

Produktfamiljen för säkra positionsbrytare och induktiva givare från Pilz utökas med det nya kompakta linnödstoppet PSENrope mini – säkra stopp för löpande band!

För pålitlig och kostnadseffektiv säkring av transportanläggningar och maskiner utökar Pilz produktfamiljen för positionsbrytare och induktiva givare med den nya kompakta linbrytaren PSENrope mini. Den platsbesparande och kostnadseffektiva varianten av linbrytaren PSENrope gör att du kan stänga av funktionsprocesser manuellt och är därför en mycket ekonomisk lösning för nödstoppsfunktionen.

Pressmeddelande
På årets virtuella Hannovermässa visar automationsföretaget Pilz hur huvudtemat ”Industrial Transformation” ka (Photo: © Pilz GmbH & Co. KG, © iStock.com/shapecharge, © Farknot Architect/Shutterstock)n implementeras redan idag – inklusive säkerhet.

Ostfildern, 7 apr. 2021

Pilz som utställare på den virtuella Hannovermässan 2021 med nyheterna från områdena sensorteknik, ministyrningar och Industrial Security – fokus på individualisering, digitalisering och security

På världens största industrimässa visar automationsföretaget Pilz hur temat för årets virtuella Hannovermässa, ”Industrial Transformation” redan idag kan omsättas inom industrin – inklusive säkerhet. I sin presentation fokuserar företaget på individualisering och digitalisering. Detta återspeglas även i produktnyheterna. Via det modulära skyddsgrindssystemet, området ministyrningar PNOZmulti 2 och Industrial Security, fokuserar Pilz på sin senaste innovation, säkerhetsreläet myPNOZ, som släpptes på marknaden i februari. För frågor om de nya produkterna står Pilz experter redo att hjälpa onlinebesökarna.

Pressmeddelande
För det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 finns nu en modul för mätning av bockningsvinkel, som överför användbara bilddata till presstyrningen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6 apr. 2021

Ny modul för bockningsvinkelmätning för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – för produktivare bockningsprocesser!

För det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 finns nu en modul för mätning av bockningsvinkel, som överför användbara bilddata till presstyrningen. Då ser operatören bockningsvinkelvärdet direkt vid bockningen i användargränssnittet (HMI), och man slipper både dyra vinkelmätningssystem och krävande mätningar av vinklarna för hand. Det minskar kostnaden och tiden för inledande justering och följdjusteringar av systemet till ett minimum. Med PSENvip 2 kan bockningsprocessen genomföras produktivt och säkert, vilket garanterar en hög tillgänglighet till bockningspressarna.

Pressmeddelande
Med det nya supportprogrammet Pilz Care erbjuder vi skräddarsydda moduler som kan sättas ihop individuellt utifrån kundens behov. (Photo: Pilz GmbH & Co. KG / iStock.com/Blue Planet Studio)

Ostfildern, 30 mars 2021

Individuell och skräddarsydd produktsupport med Pilz Care

Tjänster utifrån kundens behov: Med det nya programmet Pilz Care erbjuder Pilz supportmoduler som kan beställas individuellt, över hela världen, som garanterar maximal maskintillgänglighet.

Pressmeddelande
Nu finns en återstartspärr tillgänglig för ljusridåserien PSENopt II från Pilz. Den förhindrar att maskinen oavsiktligt startas igen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 mars 2021

Ljusridåutbudet PSENopt från Pilz förhindrar oavsiktlig återstart – Hantera lockout effektivt och säkert

Med PSENopt II lockout finns nu en återstartspärr tillgänglig för ljusridåserien PSENopt II från Pilz. Den förhindrar att maskinen oavsiktligt startas igen, t.ex. vid underhållsarbeten i riskområden. Ytterligare säkerhetssensorer behövs inte och från och med nu behövs ingen visuell inspektion av riskzonen. På så sätt utgör PSENopt II lockout inte bara en säker, utan även en lönsam och lätthanterlig lösning för att förhindra oavsiktlig återstart.

Pressmeddelande
Med sina nya driftstyrningar PMC SC6 och PMC SI6 erbjuder Pilz platsbesparande och skalbara system för antingen enkel- eller fleraxeltillämpningar. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23 mars 2021

Nya driftlösningar från Pilz för enkel- och fleraxeltillämpningar – flexibelt kombinerbara driftstyrningar

Med de nya driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 utökar Pilz sin portfölj inom servoförstärkare med platsbesparande och skalbara system för antingen enkel- eller fleraxeltillämpningar. Båda kan kombineras flexibelt och snabbt tas i drift. Driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 erbjuder hög precision, särskilt för enkel- eller fleraxeltillämpningar inom metallbearbetning eller förpacknings- och träindustrin.

Pressmeddelande
Säkra helhetslösningar för grindar: Med PSENmlock och PSENmlock dörrgreppsmodul med inbyggd nödöppning, den senaste utökningen i det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz, skyddas personer och anläggningar på ett säkert sätt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 18 mars 2021

PSENmlock dörrgreppsmodul utökar det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz – säker kontroll över grindar

Nu finns PSENmlock dörrgreppsmodul tillgänglig i det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz. Som heltäckande lösning har dörrgreppsmodulen ett inbyggt manöverdon och inbyggd nödöppning. I kombination med den säkra skyddsgrindssensorn PSENmlock för säker låsning och stängning utgör dörrgreppsmodulen en individuellt anpassningsbar och säker lösning för fullstora grindar.

Pressmeddelande
Från version 10.13 tillhandahåller programvaruverktyget PNOZmulti Configurator ytterligare element och expansionsmoduler för den konfigurerbara ministyrningen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16 mars 2021

Ministyrningen PNOZmulti 2: utökning av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator – nya block för effektiv automation

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator till den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 finns från programvaruversion 10.13 nya funktionsblock för enkel konfiguration av säkra användarprogram. Paketet innehåller ett nytt L-Muting-block för ljusridåtillämpningar, nya logikfunktionsblock för skyddsgrindslösningar och för övervakning av analoga funktioner samt block för en mer omfattande kodning eller avkodning.

Pressmeddelande
Med den innovativa säkerhetsbrytaren myPNOZ har Pilz nått en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Pilz kan erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Ostfildern, 14 jan. 2021

Digital affärsmodell för automationskomponenter som ytterligare milstolpe på vägen till Industri 4.0 – säkerhet i seriestorlek 1

Industri 4.0 omfattar mycket mer än att optimera befintliga processer: För sin senaste modulära säkerhetsbrytare myPNOZ har Pilz utvecklat ett genomgående digitalt koncept – från beställning till idrifttagning. En milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Med myPNOZ kan Pilz erbjuda säkra lösningar som byggs individuellt efter kundspecifika krav i seriestorlek 1.

Pressmeddelande
Med det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator kan kunden sammanställa sitt eget myPNOZ-säkerhetsrelä. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Ostfildern, 14 jan. 2021

Det modulära säkerhetsreläet myPNOZ är världens första i seriestorlek 1 – ”My Safety” för automation

Med det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator kan operatören sammanställa sitt eget myPNOZ: Det levereras förkonfigurerat och testat och är alltså ett installationsfärdigt, helt individualiserat system. Det krävs inga programmeringskunskaper för att arbeta med myPNOZ Creator, eftersom säkerhetsfunktionernas sammankopplingslogik definieras via modulvalet och tillhörande kontaktsekvenser. För sin senaste modulära säkerhetsbrytare myPNOZ har Pilz alltså utvecklat ett genomgående digitalt koncept från urval till beställning: Med myPNOZ kan Pilz erbjuda säkra lösningar som byggs individuellt efter kundspecifika krav i seriestorlek 1.

Pressmeddelande
De nya varianterna av manöverenheterna PITgatebox är lättanvända och ger användaren hög flexibilitet för implementering av skyddsgrindssystem. Dessutom har varianterna ett integrerat system för åtkomstbehörighet. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13 jan. 2021

Pilz på SPS Connect 2020 – Nya varianter av manöverenheten PITgatebox för mer flexibilitet vid manövrering av skyddsgrindar – Safe och secure manövrering

För manöverenheten PITgatebox erbjuder Pilz inom produktområdena manövrering och övervakning elva nya varianter, för enkel manövrering av skyddsgrindsbrytare och system. Varianterna med inbyggda avläsarenheten PITreader förenar Safety med Industrial Security genom att möjliggöra intuitiv reglering av åtkomstbehörigheter.

Pressmeddelande
Det nya skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning från Pilz är en prisvärd standardlösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 10 nov. 2020

Pilz på SPS Connect 2020 – det nya skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning för person- och processkydd

Nu finns skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning tillgängligt. Med det här systemet erbjuder Pilz en prisvärd grundlösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar.

Pressmeddelande
Bra alternativ till analoga lösningar: Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020) (foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20 okt. 2020

Pilz på SPS Connect 2020 – Fokus på säkra automationslösningar för en omfattande åtkomstkontroll – automatisera produktivare!

Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020), men även aspekter inom maskinsäkerhet (safety) och industrial security. Tyngdpunkten ligger på omfattande åtkomstkontroll med bibehållen produktivitet.

Pressmeddelande
Operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 ger kraftfull visualisering och diagnostik av maskiner och anläggningar, även vid damm- och smutsutveckling. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7 okt. 2020

De nya operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 från Pilz kombinerar tålighet och prestanda – Så att du alltid har överblick

Med operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 kompletterar Pilz sitt utbud inom operatörspaneler med två extremt robusta och kraftfulla varianter för professionell visualisering och diagnostik av automationsprocesser. Operatörerna kan snabbt och enkelt utforma intuitiva manöverkoncept med PMIvisu 8.

Pressmeddelande
Med den nya basmodulen PNOZ m B1 Burner i de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz styr och övervakar man för första gången inte bara själva brännaren på ett säkert sätt, utan hela förbränningsanläggningen. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15 juli 2020

De säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz för tillämpningar inom förbränningsteknik

För första gången hanterar man inte bara styrning och övervakning av själva brännaren på ett säkert sätt, utan även hela förbränningsanläggningen: Den nya basmodulen PNOZ m B1 Burner i de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz stöder från och med version 10.12 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator övervakning samt säker styrning av förbränningsanläggningar.

Pressmeddelande
Automationslösningar från Pilz skyddar maskiner och anläggningar: de garanterar att endast behörig personal får åtkomst och förhindrar manipulation utifrån. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28 maj 2020

Svårt verksamhetsår 2019 för automationsföretaget Pilz – ”vi är såväl flexibla som stabila genom krisen”

Pilz-koncernen blickar tillbaka på det svåra verksamhetsåret 2019: Mot bakgrund av en svag världsekonomi och cyberattacken i höstas redovisar företaget en omsättning på 322,5 miljoner euro för 2019, vilket är en nedgång med 6,5 procent. Företaget kunde ändå bibehålla ett konstant antal medarbetare.

Pressmeddelande
Med de nya ROS-paketen (Robot Operating System) från Open Source Framework ROS för säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz kan skannern nu även användas för dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 maj 2020

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz – nu med ROS-paket för dynamisk navigering inom tillverkningslogistik – för enkel och dynamisk navigering!

Säkerhetslaserskannern PSENscan erbjuder nu nya möjligheter för säker, produktiv övervakning av stationära eller mobila riskområden inom tillverkningslogistik. Med våra ROS-paket (Robot Operating System) från Open Source Framework ROS, som är tillgängliga nu, kan säkerhetslaserskannern även användas för dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS), till exempel med användning av SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Användarna kan dra nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila tillämpningar i produktionsmiljöer.

Pressmeddelande
Det nya manöverdonet PSENcode low profile actuator från Pilz utmärker sig genom sin låga höjd på bara 3 mm. Det kompletterar säkerhetsbrytarna PSENcode som på så sätt kan användas på ett ännu flexiblare sätt. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21 apr. 2020

Nytt manöverdon för en ny dimension av säkerhet!

Tack vare RFID-transpondertekniken kan de kodade säkerhetsbrytarna PSENcode från Pilz erbjuda högsta manipuleringsskydd på mycket liten yta. Nu erbjuder de dessutom en ytterligare lösning för tillämpningar där det är ont om plats och där fokus ligger på monteringshöjden: PSENcode low profile actuator, världens just nu lägsta manöverdon med en höjd på bara 3 mm.

Pressmeddelande
Redo för Järnväg 4.0: På Rail Live visar automationsföretaget Pilz sitt omfattande utbud inom lösningar för digitalisering av tåg och järnväg. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/querbeet)

Ostfildern, 3 mars 2020

Pilz på mässan Rail Live, monter 69 – redo för den digitala framtiden!

På den internationella järnvägskongressen Rail Live (Madrid (Spanien), 31 mars till 2 april 2020) visar Pilz hur industribeprövade automationslösningar kan användas för säkra styruppgifter såväl på som vid sidan av järnvägen. På konferensen kommer Pilz experter att diskutera ämnet ”Från Industri 4.0 till Järnväg 4.0”.

Pressmeddelande
Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz sköter inte bara uppgifter inom maskinsäkerhet (Safety), utan även inom åtkomstkontroll (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25 feb. 2020

Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 med nya funktioner för Safety och Industrial Security/Pilz på Hannovermässan 2020 (hall 9, monter D 17) – Safe och Secure med system!

Vid val av driftsätt och hantering av åtkomstbehörigheter sköter den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 nu ännu fler uppgifter inom Industrial Security och Safety (maskinsäkerhet): Som systemlösning möjliggör PNOZmulti 2 tillsammans med avläsarenheten PITreader för systemet för driftsättsval och åtkomstbehörighet PITmode en omfattande åtkomstkontroll samt ett funktionssäkert driftsättsval. Den är tillgänglig från och med version 10.12 av det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.

Pressmeddelande
”Be safe and secure with Pilz” lovar automationsföretaget från Ostfildern även 2020 på Hannovermässan. I fokus: innovativa lösningar för alla branscher. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12 feb. 2020

Pilz på Hannovermässan 2020 (hall 9, monter D17) – ”Industrial Transformation” safe & secure!

Med sitt motto ”Be safe and secure with Pilz” för Hannovermässan (20–24 april 2020) visar Pilz upp säkra automationslösningar inklusive säker driftteknik för ”Industrial Transformation”, som täcker både maskinsäkerhet (Safety) och Industrial Security i lika stor utsträckning. Tyngdpunkten ligger på omfattande åtkomstkontroll: Automationsföretaget presenterar åtkomstkoncept till maskinen så att den kan säkras på ett sätt som är ”safe & secure”.

Pressmeddelande
I seminarieserien ”Säker automation” från automationsexperten Pilz i Ostfildern står CE-märkningen på det praktiska exemplet ”skyddsgrind” i fokus. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29 jan. 2020

Pilz turné 2020 ”Automation on Tour” börjar med ”Säker implementering av CE-märkningen”! – ”Säker automation” med Pilz

I mars 2020 startar seminarieserien ”Säker automation” i Pilz turné ”Automation on Tour”. Det är en del av de praktiska utbildningarna från automationsföretaget Pilz i Ostfildern. Fokus för den kostnadsfria seminarieserien i Tyskland ligger på maskin- och programvaruprojektering i CE-märkningsprocessen till fullständig validering och dokumentering av maskinsäkerheten.

Pressmeddelande
En framstående företagare belönas: Renate Pilz tilldelas Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden (riddarkors) av finansminister Hoffmeister-Kraut i Baden-Württemberg. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 24 jan. 2020

Renate Pilz från Esslingen får förtjänstorden

För sitt utomordentliga företagsarbete och sociala engagemang har Renate Pilz tilldelats Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden (riddarkors). Finansminister Hoffmeister-Kraut sa: ”En unik företagarpersonlighet i Baden-Württemberg – och en föregångare inom innovation och digitalisering”.

Pressmeddelande
Fyra veckor efter cyberattacken mot Pilz GmbH & Co. KG meddelar företaget en tidig slutsats. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19 nov. 2019

Pilz trotsar allvarlig cyberattack och ser återuppbyggnaden som en möjlighet – ”Cyberbrottslighet är ett verkligt hot för vårt land”

I mitten av oktober utsattes Pilz GmbH & Co. KG för en allvarlig, målinriktad cyberattack. Företagets server- och kommunikationssystem över hela världen påverkades. Fyra veckor senare kommer företaget med en tidig slutsats: Pilz har övervunnit angreppet, produktionen och kundservice är igång igen. Familjeföretaget går totalt sett stärkt ur attacken. Dessutom visar företaget på allvaret i hotläget.

Pressmeddelande
Pilz erbjuder ett stort antal fortbildningskurser inom maskinsäkerhet och automation världen över. Kurserna är utformade på ett sådant sätt att de som är intresserade kan planera sin egen kvalificeringsväg. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Ostfildern, 7 aug. 2019

Nytt kvalificeringsprogram från Pilz – fortbildning med system

Pilz har tagit fram ett nytt internationellt kvalificeringsprogram för yrkesfortbildning inom maskinsäkerhet och automation. Resultatet är ett program med kurser som uppfyller de individuella kraven på fortsatt kvalificering hos företag. Kvalificeringskonceptet gör kursdeltagare världen över med en grundläggande kunskapsnivå till TÜV-certifierade experter.

Pressmeddelande
Med Pilz systempartnerprogram blir uppgifter till lösningar Som certifierade företag erbjuder systempartner kompletta lösningar med Pilz produkter och system.

Ostfildern, 2 juli 2019

Globalt proffsnätverk för säker automation – Pilz systempartnerprogram – världen över

Med systempartnerprogrammet stärker automationsföretaget Pilz närvaron för företagets produkter och lösningar världen över: Kunder kan snart beställa kompletta lösningar med säker automationsteknik från Pilz via utvalda och certifierade partner.

Pressmeddelande
Världens första säkra radarsystemlösning utökar området för den säkra sensortekniken PSEN från Pilz.

Ostfildern, 23 maj 2019

Nytt i Pilz utbud: världens första säkra radarsystemlösning – säker även i de tuffaste miljöerna!

En nyhet i Pilz utbud är världens första säkra helhetslösning för skyddszonövervakning som baseras på radarteknik. Den består av det säkra radarsystemet LBK System från Inxpect S.p.A. och den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Med den här helhetslösningen kan du övervaka säkert och ekonomiskt även i mycket tuffa miljöer och extrema produktionsvillkor som damm vid träbearbetning och komplexa anläggningsstrukturer. Radarsystemlösningen ger hög produktivitet för maskinen eller anläggningen trots mycket tuffa miljöer.

Pressmeddelande
Pilz levererar lösningar för automation: Inom området servicerobotik utvecklar företaget exempelvis programvara för styrning av robotar.

Ostfildern, 23 maj 2019

Pilz år 2018 med en mindre ökning av omsättningen och fler medarbetare – ”tillväxt under tuffa förutsättningar”

Trots den ekonomiska inbromsningen växer Pilz-koncernen: Under verksamhetsåret 2018 hade automationsföretaget en omsättning på 345 miljoner euro (+2,1 %). Antalet anställda steg för första gången till över 2 500.

Pressmeddelande
Den säkra spänningsvakten PNOZ s60 övervakar spänningsfritt tillstånd hos maskiner och anläggningar enligt UL6420.

Ostfildern, 1 apr. 2019

Spänningsfritt underhåll

Med den säkra spänningsvakten PNOZ s60 erbjuder Pilz nu övervakning av spänningsfritt tillstånd hos maskiner och anläggningar enligt standarden UL6420. Därmed lämpar sig PNOZ s60 för användning i tillämpningar som kräver ett Safety Lockout System (SLS), det vill säga underhåll av anläggningar i säkert energilöst tillstånd.

Pressmeddelande
Pilz erbjuder ett tjänstepaket för bedömningen av överensstämmelse för maskiner på den amerikanska marknaden.

Ostfildern, 19 mars 2019

Maskinsäkerhet: Pilz utökar det internationella tjänsteutbudet – trevlig resa! Överensstämmelse i USA för maskiner

Pilz utökar sitt internationella tjänsteutbud inom området maskinsäkerhet: Globalt fortsätter Pilz stötta företag som exporterar maskiner till USA och tar dem i drift där med den nödvändiga bedömningen av överensstämmelse. Då kan tillverkare och operatörer säkerställa att deras maskiner och anläggningar uppfyller de krav på maskinsäkerhet som gäller i USA.

Pressmeddelande
Pilz whitepaper ”Security” hjälper dig att förstå huvudkoncepten för security och implementera lösningsförslag i praktiken.

Ostfildern, 13 mars 2019

”Security” i korthet: nytt whitepaper från Pilz

I nya strategier för säkerheten hos maskiner och anläggningar måste man ta hänsyn till både security (IT-säkerhet) och safety (maskinsäkerhet). I vårt whitepaper ”Security” visar Pilz bra tillvägagångssätt för detta.

Pressmeddelande
Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz erbjuder nu även flexibel övervakning av vertikala ytor.

Ostfildern, 26 feb. 2019

Säker användning även vertikalt!

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan från Pilz lämpar sig även för riskområdessäkring i vertikala tillämpningar, till exempel åtkomstsäkring. Dessutom är utformningen nu ännu flexiblare med PSENscan-applikationerna, vilket minimerar stilleståndstiderna och höjer lönsamheten.

Pressmeddelande
Det modulära systemet PITmode för driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet förenar safety och security i ett system.

Ostfildern, 14 feb. 2019

Åtkomstbehörighet och driftsättsval modulärt – en fusion av safety och security

Med PITmode fusion erbjuder Pilz nu ett modulärt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet. Systemet övertygar med mer flexibilitet för funktionssäkert driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet på maskiner och anläggningar. PITmode fusion ger effektiv hantering av åtkomst och behörighet, som samtidigt täcker både safety- och security-kraven.

Pressmeddelande
Med den nya IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL kan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunicera med sensorer och ställdon via det internationellt standardiserade IO-gränssnittet.

Ostfildern, 14 feb. 2019

IO-Link-teknik för PSSuniversal 2 – länken till sammankopplad produktion

För kommunikationen mellan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 och sensorer och ställdon erbjuder Pilz den nya IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL. IO-Link-tekniken är internationellt standardiserad enligt IEC 61131-9. Den möjliggör automatiserad parametrering som utsökad diagnos av enheter i Industri 4.0:s andra.

Pressmeddelande
Robust kommunikation: Pilz Railway-utbud med automationssystemet PSS 4000-R kompletteras med två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt.

Ostfildern, 11 feb. 2019

M12-gränssnitt för säker signalöverföring

Inom automationssystemet PSS 4000-R för järnväg erbjuder Pilz nu två nya styrhuvuden med M12-gränssnitt. Därmed garanteras säker signalöverföring på och bredvid spåren, även under riktigt svåra förhållanden!

Pressmeddelande
Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz innovativa automationslösningar för alla branscher på Hannovermässan.

Ostfildern, 5 feb. 2019

Pilz på Hannovermässan 2019 i hall 9, monter D17 – Automation med ”Spirit of Safety”

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz innovativa automationslösningar för alla branscher på Hannovermässan 1–5 april. I fokus för pionjärerna inom säker automation står på mässan nyheter inom områdena Manövrering och övervakning, säker sensorteknik, I/O-system och Tjänster. Vi tar också med oss: världens lägsta manöverdon och ett innovativt, mycket modulärt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet.

Pressmeddelande
Fortbildningen för att bli ”CECE – Certified Expert in CE Marking” ger deltagarna den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning.

Ostfildern, 15 jan. 2019

Ny kvalifikation som ”CECE – Certified Expert in CE Marking” – CE-märkning på högsta nivå

Pilz kompletterar sitt internationella kursutbud med ytterligare en TÜV-certifierad kvalificering: Den nya fortbildningen för att bli ”CECE – Certified Expert in CE Marking” ger expertkunskap om alla nödvändiga steg på vägen till CE-märkning.

Pressmeddelande
Tack vare den ökade prestandan ger den nya generationen Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2 högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet.

Ostfildern, 18 dec. 2018

Pilz lanserar nya generationen PMCprimo C2 från området Pilz Motion Control på marknaden – mer kraft!

Tack vare den ökade prestandan ger den nya generationen Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2 högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet. Du får hög flexibilitet: förutom ett stort antal gränssnitt och en givaringång får du även digitala in-/utgångar och ett USB-gränssnitt för dataimport och dataexport.

Pressmeddelande
För den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti från Pilz finns en ny tillämpningssimulering tillgänglig från version 10.9. Så kan användarna testa det konfigurerade användarprogrammet redan före idrifttagningen och spara både tid och pengar under projekteringen.

Ostfildern, 26 nov. 2018

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti från Pilz med tillämpningssimulering – nu kan konfigurationen även simuleras offline!

Från version 10.9 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan PNOZmulti-projekt med konfigurerbara ministyrningar även simuleras offline utan att använda någon maskinvara. Pilz erbjuder ett mycket smidigt hjälpmedel för att upptäcka, analysera och åtgärda fel på ett tidigt stadium.

Pressmeddelande
Lär dig hur det går till i praktiken: Med Pilz Education Systems erbjuder Pilz ett modulärt utbildningssystem inom säker automationsteknik.

Ostfildern, 31 okt. 2018

De modulära utbildningssystemen Pilz Education Systems PES – Säker automation: Lär dig hur det går till

Med Pilz Education Systems (PES) lanserar Pilz ett modulärt utbildningssystem. Med det kan utbildnings- och fortbildningsinstitutioner förbättra den praktiska utbildningen i säker automationsteknik.

Pressmeddelande
Förutom finger- och handskydd finns ljusridån PSENopt II nu även tillgänglig som kroppsskyddsvariant. Tack vare stöttåligheten på 50 g är PSENopt II mycket robusta mot chocker, vibrationer och kollisioner.

Ostfildern, 30 okt. 2018

Den nya varianten, ljusridån PSENopt II med kroppsskydd – för säkerhet från topp till tå

Pilz utvidgar sitt utbud av ljusridåer: Förutom finger- och handskydd finns ljusridån PSENopt II nu även tillgänglig som kroppsskyddsvariant. Tack vare hög robusthet, snabb diagnostik och ett omfattande utbud av tillbehör kan åtkomsten till riskområden säkras på ett ekonomiskt sätt.

Pressmeddelande
Utmärkelse för ett livsverk: På det tionde ledningsmötet för maskinkonstruktion i Berlin tilldelades Renate Pilz det tyska priset för maskinkonstruktion. (Foto: Anna McMaster)

Ostfildern, 24 okt. 2018

”Tyska priset för maskinkonstruktion” går till Renate Pilz – företagsledaren får utmärkelse för sitt livsverk

Företagsledaren Renate Pilz får priset ”Tyska priset för maskinkonstruktion” 2018 för sitt livsverk. Priset delades ut till henne tisdagen den 16 oktober på det tionde ledningsmötet för maskinkonstruktion i Berlin. Expertjuryn såg Pilz konsekvent värdeorienterade företagskultur som särskilt hedervärd. Renate Pilz är den första kvinnan som får detta pris.

Pressmeddelande
Säker sensorteknik står i fokus för Pilz på mässan SPS IPC Drives 2018.

Ostfildern, 9 okt. 2018

SPS IPC Drives 2018: Pilz låter dig uppleva säker sensorteknik – automatisera med alla sinnen

På årets SPS IPC Drives i Nürnberg (27–29 november 2018) fokuserar Pilz på säker sensorteknik: Automationsföretaget visar hur komponenter och helhetslösningar för många olika tillämpningar för sensorteknik fungerar i praktiken. I Nürnberg premiärvisar vi de nya ljusridåerna PSENopt II för kroppsskydd. Vår nyhet inom driftteknik, Pilz Motion Control (PMC), och den nya kvalifikationen ”CECE – Certified Expert in CE Marking” presenteras också på mässan.

Pressmeddelande
De nya energilagrarna PMCenergy SD sparar energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5! Den befintliga bromsenergin fångas upp, mellanlagras och ställs till förfogande – utan att påverka elnätet.

Ostfildern, 2 okt. 2018

Den nya energilagraren PMCenergy SD använder bromsenergi – bromsa och spara!

Pilz utökar sitt utbud inom energieffektiv driftteknik: Den nya energilagraren PMCenergy SD sparar upp till 60 % energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5. Energi från inbromsningen fångas upp, mellanlagras och används igen – utan att påverka elnätet.

Pressmeddelande
Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i tuffa miljöer med den beröringsfria magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag i rostfritt stål.

Ostfildern, 6 aug. 2018

Trots smuts och höga temperaturer! - Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag från Pilz finns nu även i rostfritt stål

Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag i rostfritt stål övervakar skyddsgrindar och lägen i tuffa industrimiljöer i temperaturer upp till 120 °C, och den övertygar dessutom med sin långa livslängd.

Pressmeddelande
Automationssystemet PSS 4000-R används över hela Europa för att säkra järnvägsövergångar med eller utan bommar och hantera styr- och säkerhetsfunktioner.

Ostfildern, 1 aug. 2018

Redo för den digitala järnvägsåldern – Innotrans 2018: Pilz visar upp järnvägslösningar för Industri 4.0

På Innotrans 2018 från 18 till 21 september 2018 visar automationsföretaget Pilz sitt omfattande sortiment av lösningar för digitalisering av tåg och järnväg. Genom styrningslösningar med automationssystemet PSS 4000-R erbjuder Pilz kompletta lösningar ner till färdigkopplade kopplingsskåp. Inom ramen för InnoTrans Convention presenterar Pilz den 21 september ”Innovationsvägar 4.0 – VDB-framtidsverkstad” på dialogforumet med idéer kring temat ”Industri 4.0 – Järnväg 4.0: Chanser för medelstora företag”.

Pressmeddelande
Människa-robot-interaktion vid drivaxelmonteringen i BMW Groups fabrik i Dingolfing: BMW Group samarbetar med Pilz om säkerheten. Bild: BMW Group

Ostfildern, 18 juni 2018

CE-märkning av hjälprobotsystem för BMW Group – Pilz säkrar MRI-applikationer för biltillverkning

För säkerheten vid samarbetet mellan hjälprobotarna samarbetar BMW Group med Pilz: automationsföretaget genomför bedömningen av överensstämmelse inklusive den avslutande CE-märkningen. På så sätt säkerställer Pilz säker människa-robot-interaktion (MRI) på många av BMW Groups produktionsanläggningar.

Pressmeddelande
Den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 hanterar säkerheten för hela pressen.

Ostfildern, 29 maj 2018

Mer effektivitet och högre säkerhet för pressar! - Pilz utökar de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 med den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT

En säker övervakning av mekaniska pressar säkerställs med den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz. Så kan pressäkerhetsventiler och andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt, aktiveras enkelt och säkert. Driften av mekaniska pressar blir inte bara säkrare, utan kan också hanteras på ett betydligt mer produktivt sätt.

Pressmeddelande
På årets Automatica presenterar automationsföretaget Pilz även för första gången sina moduler för servicerobotteknik.

Ostfildern, 14 maj 2018

Automatica 2018: Premiär för Pilz moduler för servicerobotteknik – servicerobotar för industrin

På Automatica 2018 19–22 juni visar automationsföretaget Pilz sina lösningar för området servicerobotteknik: I München premiärvisar företaget sina nya moduler för servicerobotteknik. I fokus för mässan står även Pilz omfattande utbud av tjänster, säker sensorteknik för robotceller och för människa-robot-interaktion (MRI). Dessutom får besökarna insyn i automationsföretagets FoU-arbete.

Pressmeddelande
Pilz SecurityBridge installeras i ett företagsnätverk och förhindrar obehörig åtkomst till styrningar.

Ostfildern, 20 apr. 2018

Pilz SecurityBridge skyddar styrningar mot manipulering och obehörig åtkomst – med SecurityBridge är du på den säkra sidan

När människor, maskiner och industriella processer kopplas samman på ett intelligent sätt blir dessa nätverk också mer utsatta för angrepp. SecurityBridge skyddar de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000 mot nätverksbaserade angrepp och obehörig åtkomst. Maskiner och anläggningar blir på så sätt inte bara safe, utan även secure, vilket garanterar medarbetarnas säkerhet och ökar maskinernas tillgänglighet.

Pressmeddelande
Automationsföretaget Pilz vill utveckla sitt kompletta utbud för säker robotteknik ytterligare: Företaget lanserar nya moduler för servicerobotteknik på marknaden under 2018, bland annat en egenutvecklad robotarm.

Ostfildern, 12 apr. 2018

Pilz växer både vad gäller omsättning och antal medarbetare – nyheter i utbudet: Moduler för serviceinriktad robotteknik – ”Tacksam för ett framgångsrikt 2017”

Företagskoncernen Pilz GmbH & Co. KG fortsätter att växa: Under verksamhetsåret 2017 ökade automationsföretaget sin omsättning till 338 miljoner euro och antalet medarbetare till drygt 2 300. Efterfrågan har framför allt ökat på den asiatiska marknaden. Under 2018 kommer familjeföretaget att växa ytterligare och lanserar ett nytt, modulärt utbud för serviceinriktad robotteknik.

Pressmeddelande
Med Pilz Service Robotik Module erbjuder Pilz en verktygslåda för olika tillämpningar av servicerobotar inom industrin.

Ostfildern, 12 apr. 2018

Pilz utökar sitt utbud med moduler för servicerobotteknik inom industrin – Pilz Service Robotik Module – öppen för serviceuppgifter inom industrin

Automationsföretaget Pilz utökar sitt utbud med det nya produktområdet servicerobotteknik: Pilz Service Robotik Module omfattar till en början manipulatorn, en styrmodul och en manövermodul. Viktiga egenskaper är öppenhet, t.ex. tack vare det öppna programvaruramverket ROS, användarvänlig manövrering och snabb idrifttagning enligt Plug and Play-principen. På så sätt kan användaren sätta ihop individuella tillämpningar för servicerobotteknik.

Pressmeddelande
I serien PSENmlock med skyddsgrindssystem för säker förregling och säker låsning, erbjuds nu även en variant för seriekoppling.

Ostfildern, 9 apr. 2018

Nya produkter och varianter för det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz – skyddsgrindssensorn PSENmlock med seriekoppling, knappenheten PITgatebox och nödöppning – systematiskt skydd, specifikt för varje grind!

Det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz ger individuella skyddsgrindslösningar som är perfekt anpassade för kraven i de mest skilda tillämpningar. Användarna kan dra nytta av kostnadseffektiv seriekoppling, snabb diagnostik, ytterligare manöver- och knappanordningar samt nödöppning som tillval. Beroende på applikationen kan lösningen kombineras med olika komponenter. Så får användarna en individuell, optimalt anpassad skyddsgrindslösning för just sina applikationer. Nyheter i skyddsgrindssystemet är skyddsgrindssensorerna PSENmlock med seriekoppling och knappenheten PITgatebox.

Pressmeddelande
Framtidens modulära fabrik: På Hannovermässan visar Pilz upp innovativa automationslösningar för låsning av skyddsgrindar, bland annat säkra skyddsgrindssystem och sensorer.

Ostfildern, 6 mars 2018

Pilz på Hannovermässan 2018 i hall 9, monter D17 – Modulärt för framtidens fabrik

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz innovativa automationslösningar för fabriken på Hannovermässan 23–27 april 2018. I centrum på årets mässpresentation står temat ”modulära skyddsgrindssystem”. I samband med detta presenterar Pilz sin nya variant av det Industri 4.0-kompatibla skyddsgrindssystemet PSENmlock. Därutöver visar automationsexperten upp nyheter från styr- och driftteknik. Dessutom fokuserar Pilz även på säker människa-robot-interaktion.

Pressmeddelande
CMSE är den internationella kvalifikationen för maskinsäkerhet. Med en omcertifiering kan alla CMSE fördjupa kunskaperna och behålla sin certifiering.

Ostfildern, 2 feb. 2018

Omcertifiering för kvalifikationen CMSE® – Certified Machinery Safety Expert - Fräscha upp kunskaperna, förbli en expert

Med kvalifikationen CMSE® – Certified Machinery Safety Expert har Pilz och TÜV Nord sedan 2013 satt en internationell standard för kvalificeringar inom maskinsäkerhet. Med en omcertifiering kan alla CMSE fördjupa kunskaperna, hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom maskinsäkerhet och dessutom behålla sin certifiering.

Pressmeddelande
Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har utökats med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. På så sätt anpassar det öppna systemet sig optimalt till befintliga systemmiljöer.

Ostfildern, 21 dec. 2017

Ny huvudmodul för EtherNet/IP: Pilz utökar fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 – för mer öppenhet i periferin

Pilz utökar fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. Därmed innehåller PSSuniversal 2 den öppenhet som krävs för smidig kommunikation i olika styrningsomgivningar som baseras på Ethernet.

Pressmeddelande
Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 möjliggör en ny variant för specialpressar: PSENvip Long Range är perfekt för bockningspressar med en övervakning på upp till 18 meter.

Ostfildern, 4 dec. 2017

PSENvip Long Range – säkerhet i fullängd!

Nu finns en Long Range-variant tillgänglig för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 för bockningspressar: PSENvip Long Range är den första skyddsanordningen med ett skyddsområde på upp till 18 meter. Därför lämpar sig det robusta skyddssystemet även för övervakning av specialpressar, till exempel tandempressar. Det kamerabaserade skyddssystemet uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder och EN 12622, vilket innebär att PSENvip 2 garanterar enkel hantering och maximal produktivitet.

Pressmeddelande
PSS67 PLC från Pilz är den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. Därmed är den särskilt lämplig för automationsuppgifter i fördelade anläggningar.

Ostfildern, 23 nov. 2017

PSS67 PLC: Världens första PLC-styrning för säkerhet och automation med skyddsklass IP 67 – automation utanför kopplingsskåpet

Med PSS67 PLC lanserar automationsföretaget Pilz den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. PSS67 PLC kan monteras utanför kopplingsskåpet, direkt på maskinen. På så sätt sparar användarna plats, reducerar kabeldragningen och får mer flexibilitet vid utformningen av distribuerade styrningsarkitekturer.

Pressmeddelande
För Motion Monitoring-modulerna PNOZ m EF 1MM och 2MM för de konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 finns två nya säkerhetsfunktioner för driftövervakningen.

Ostfildern, 13 nov. 2017

Konfigurerbara, säkra ministyrningar PNOZmulti 2 med nya Motion Monitoring-övervakningsfunktioner – Grand SLA-M och SAR-M för driften

Nu finns två nya säkerhetsfunktioner för driftövervakningen i Motion Monitoring-modulerna PNOZ m EF 1MM och 2MM för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2: för säker begränsad acceleration SLA-M (Safely Limited Acceleration) och säkert accelerationsområde SAR-M (Safe Acceleration Range). De nya Motion Monitoring-funktionerna är tillgängliga från programversion 10.6 av PNOZmulti Configurator. De ökar säkerheten och produktiviteten för maskiner och anläggningar.

Pressmeddelande
De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 har nu säker kommunikation av data via SafetyNET p via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET.

Ostfildern, 2 nov. 2017

Nu kan de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 kommunicera via SafetyNET p genom säker anslutning i systemet

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 från Pilz kan genast anslutas via säkert realtids-Ethernet SafetyNET p. Upp till16 basmoduler kan anslutas via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET. På så sätt får du en säker anslutning och dataöverföring mellan ministyrningarna. Nätverket konfigurerar du med verktyget PNOZmulti Network Editor. Projekten kan konfigureras enkelt. Dessutom kan även PNOZmulti- und PNOZmulti Mini-system kopplas till nätverket via Multi-Link-moduler.

Pressmeddelande
Förutom produktnyheterna visar Pilz upp sin Smart-Factory-modell Industri 4.0 på SPS IPC Drives 2017.

Ostfildern, 6 okt. 2017

Pilz visar upp världsnyheter på SPS IPC Drives 2017 – Automation: Säkerhet för alla dimensioner

På SPS IPC Drives 2017 i Nürnberg (28–30 november) visar Pilz hur människor och maskiner med dynamiska säkerhetslösningar kan arbeta närmare, mer produktivt och mer ergonomiskt tillsammans. Till världsnyheterna hör styrningen PSS67 PLC, den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67 samt säkerhetstrampmattan PSENmat med platsavkänning.

Pressmeddelande
Pilz hjälper dig med allt från riskbedömningen till säkerhetsvalideringen för att säkerställa att maskinerna uppfyller kraven i NR-12 i Brasilien.

Ostfildern, 7 sep. 2017

Pilz hjälper till med den internationella bedömningen av överensstämmelse: Den säkra vägen till maskiner för Brasilien som uppfyller kraven i NR-12 – maskinsäkerhet: respass till Rio

Pilz utökar sitt tjänsteutbud för internationella bedömningar av överensstämmelse: Automationsföretaget hjälper nu sina kunder på vägen mot maskiner som uppfyller kraven i NR-12 och öppnar därmed dörren till den brasilianska marknaden för maskintillverkare och användare i hela världen. Tillverkare som säljer maskiner till Brasilien måste nämligen leverera dem i enlighet med den brasilianska regleringsstandarden (Norma Regulamentadora) NR-12. Operatörer som använder maskiner i Brasilien är enligt NR-12 skyldiga att vidta skyddsåtgärder för att skydda sina anställda.

Pressmeddelande
Väl rustade för karriärens början: De nya lärlingarna och studenterna som kombinerar studier och arbete fick inte bara viktig information på sin första dag hos Pilz, utan även personliga verktygslådor.

Ostfildern, 4 sep. 2017

Nytt läsår hos Pilz i Ostfildern: En tredjedel av de som utbildas är kvinnor, nya kombinationer av studier och arbete – främjar kompetenser på ett målinriktat sätt

Hos automationsföretaget Pilz i Ostfildern började det nya läsåret den 4 september. Totalt började sex lärlingar och sex studenter från DHBW, Dualen Hochschule Baden-Württemberg sin väg mot en yrkeskarriär, därav en kvinnlig lärling och tre kvinnliga studenter. Dessutom kommer företaget från 2018 att utöka utbildningsprogrammet med ytterligare kombinationer av studier och arbete samt en ny utbildningsplats.

Pressmeddelande
Christian Erles är ny Vice President för Sales International på automationsföretaget Pilz.

Ostfildern, 22 aug. 2017

Christian Erles ny Vice President för Sales International på Pilz – Ny försäljningsorganisation med ny ledare

Mer globalt och internationellt: Automationsföretaget Pilz från Ostfildern har avslutat omorganisationen av den internationella försäljningen. Som ny Vice President för Sales International ansvarar Christian Erles för den internationella försäljningsverksamheten.

Pressmeddelande
Nu kan ministyrningarna PNOZmulti kopplas ihop direkt med visualiseringsprogramvaran PASvisu. Du får tillgång till samtliga funktioner i programvaran, inklusive diagnosmöjligheter.

Ostfildern, 10 juli 2017

Ny version av den webbaserade visualiseringslösningen PASvisu – perfekt kombination av styrning och visualisering

Pilz utökar sin webbaserade visualiseringslösning PASvisu: ytterligare en nyhet utöver larmhanteringen är OPC UA-gränssnitten för att ansluta ministyrningar. Den som använder de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti kan nu dessutom ansluta direkt med PASvisu. Du får tillgång till samtliga funktioner i styrningsprogramvaran, inklusive diagnosmöjligheter, vid visualiseringen.

Pressmeddelande
”Pilz Award 2016” lyfter fram leverantörernas prestationer: Sedan 2006 korar Pilz GmbH & Co. KG varje år sina fem bästa leverantörer.

Ostfildern, 6 juni 2017

”Pilz Award 2016” till de bästa leverantörerna – Thomas Pilz: ”Värderingar är grunden för goda affärsrelationer”

Automationsföretaget Pilz från Ostfildern utanför Stuttgart har precis delat ut ”Pilz Award 2016” till sina fem bästa leverantörer. Priset överräcktes under festliga former av Thomas Pilz, delägare i Pilz. Med ”Pilz Award” belönar familjeföretaget en utmärkande kvalitetsnivå, en hög leveranspålitlighet och ett partnerinriktat samarbete.

Pressmeddelande
Pilz nya kraft- och tryckmätningssystem PROBms används för att kontrollera överensstämmelsen med säkerhetskraven i gällande standarder för MRI, här enligt ISO/TS 15066.

Ostfildern, 10 apr. 2017

Det nya kraft- och tryckmätningssystemet PROBms garanterar säkerhet i samarbete mellan människa och robotar (MRI) som följer gällande standarder – Säker hyra för MRI!

Med det nya kraft- och tryckmätningssystemet PROBms erbjuder Pilz på uthyrningsbasis ett komplett paket för validering av människa-robot-interaktion (MRI) enligt ISO/TS 15066. Med PROBms kan de föreskrivna gränsvärdena från ISO/TS för kraft och tryck mätas exakt och därmed valideras. Helhetslösningen innehåller även programvara för användare och en produktutbildning. Hyrkonceptet, som erbjuds internationellt, garanterar att användaren alltid använder ett aktuellt mätsystem. Så kan PROBms ge mer produktivitet och högre säkerhet för MRI-tillämpningar.

Pressmeddelande
”Vi gestaltar omvandlingen”: Säker robotteknik är en av framtidsmarknaderna för automationsföretaget Pilz

Ostfildern, 29 mars 2017

Pilz når för första gången en omsättning på över 300 miljoner euro och investerar i forskning och utveckling på huvudkontoret – ”Vi gestaltar omvandlingen”

Företagskoncernen Pilz GmbH & Co. KG fortsatte växa under förra verksamhetsåret: Automationsföretaget från Ostfildern utanför Stuttgart ökade dels sin omsättning till 306 miljoner euro och dels antalet medarbetare till cirka 2 200 i de nu 40 dotterbolagen. Pilz investerar runt 7 miljoner euro för att bygga ut områdena forskning och utveckling vid huvudkontoret i Ostfildern. I slutat av 2017 träder vd och delägare Renate Pilz tillbaka från den operativa verksamheten och överlämnar hela ledningen av familjeföretaget till dottern Susanne Kunschert och sonen Thomas Pilz.

Pressmeddelande
Den nya säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz ger säker övervakning av upp till tre avgränsade zoner. Det ökar produktiviteten hos laserstödda applikationer avsevärt.

Ostfildern, 29 mars 2017

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz utökar utbudet av automationsprodukter – seriekopplad produktivitet i 2D

Den nya säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz övervakar upp till tre avgränsade zoner samtidigt och säkert, och höjer dessutom anläggningarnas produktivitet avsevärt. Upp till fyra säkerhetslaserskannrar kan seriekopplas enligt master-slave-principen, vilket minskar kabeldragnings- och installationsarbetet avsevärt. Tack vare den fria konfigureringen av varnings- och skyddsfält samt anpassningen till befintliga byggnadstekniska förutsättningar kan PSENscan enkelt integreras i diverse olika applikationer.

Pressmeddelande
Från och med version 3.0 har varvtalsvakten PNOZ s30 i produktgruppen med säkerhetsreläerna PNOZsigma från Pilz en ny analog utgång för smidigare diagnoser.

Ostfildern, 20 mars 2017

Varvtalsvakten PNOZ s30 från Pilz med ny analog utgång – säkra varvtal utan krångel

Varvtalsvakten PNOZ s30 i produktgruppen med säkerhetsreläerna PNOZsigma har från och med version 3.0 en konfigurerbar analog utgång som underlättar diagnosen. PNOZ s 30 från Pilz övervakar säkert stillestånd, varvtal, varvtalsområde, rotationsriktning och axelbrott upp till den högsta säkerhetskategorin PL e/SIL CL 3.

Pressmeddelande
Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28 april 2017.

Ostfildern, 16 mars 2017

Pilz på COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY INTERPACK 2017 i Düsseldorf, hall 18, monter B16 – Förpacka smart och säkert!

På årets upplaga av mässan ”Components Special Trade Fair by Interpack” presenterar automationsföretaget Pilz flexibla och lönsamma lösningar för förpackningsmaskiner. Fokus ligger på lösningar som passar en Smart Factory. Nytt i Düsseldorf: den elektriskt aktiverbara nödstoppsknappen PITestop active som ökar säkerheten och produktiviteten i förpackningsindustrin, helt i Industri 4.0:s anda.

Pressmeddelande
Upptakt till samarbetet kring Industri 4.0. Den australiensiska ambassadören i Tyskland, Lynette Wood (i mitten) och den australiensiska generalkonsuln Richard Leather (till vänster) pratade med Susanne Kunschert (till höger) om vägen mot framtidens industri

Ostfildern, 15 mars 2017

Australiens ambassadör i Tyskland besöker Pilz i Ostfildern – fokus på möjligheterna med automation

Den 14 mars 2017 besökte den australiensiska ambassadören i Tyskland, Lynette Wood, och den australiensiska generalkonsuln Richard Leather automationsföretaget Pilz i Ostfildern och fick lära sig om lösningarna för medelstora företag som vill skapa fabriker för framtiden. Samtalen handlade även om betydelsen av en värdegrund för att lyckas med Industri 4.0.

Pressmeddelande
Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28 april 2017

Ostfildern, 7 mars 2017

Pilz på Hannovermässan 2017, hall 9, monter D17 – smartare automation!

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28 april 2017. Innovativa nyheter för områdena människa-robot-interaktion (MRI) och sensorteknik samt smarta fabriker står i fokus för årets uppträdande på mässan.

Pressmeddelande
Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. De signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Ostfildern, 23 feb. 2017

Pilz presenterar den nya serien med nödstoppsknapparna PITestop active – koppla smart – spara energi

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. De signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning. Det ger ökad flexibilitet och modularisering, helt i Industri 4.0:s anda. Dessutom kan användarna dra nytta av lägre energikostnader: Nu behöver nämligen inte hela anläggningen vara strömsatt för att nödstoppsfunktionen ska bibehållas.

Pressmeddelande
Programvaran PASloto från Pilz dokumenterar Lockout Tagout-rutiner – säkerhetsrelevant spärrning och låsning av tekniska anläggningar. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20 feb. 2017

PASloto: hantera farlig energi på ett säkert sätt

Med PASloto erbjuder automationsföretaget Pilz nu en programvara för att dokumentera Lockout Tagout-processer (LoTo). Nu blir det enkelt att skapa och dokumentera arbetsbeskrivningar för hantering av farliga energikällor. I den tillhörande kursen erbjuder Pilz även all nödvändig kunskap om LoTo-rutiner och beskriver hur programvaran används på bästa sätt.

Pressmeddelande
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: