Maskinsäkerhet inom cellulosa- och pappersindustrin

Dina krav på maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet inom cellulosa- och pappersindustrin

Oavsett om du tillverkar eller bearbetar cellulosa och papper använder du farliga maskiner. Inmatningen av pappret, det höga varvtalet och den enorma storleken på maskinerna medför riskfaktorer som ställer höga krav på maskinsäkerheten. I en bransch med hård konkurrens gäller det att kombinera maskinens säkerhet med hög tillgänglighet och produktvitet. Vi hjälper dig att lyckas med det.

Vår erfarenhet inom maskinsäkerhet

Med våra tjänster för maskinens hela livscykel hjälper vi tillverkare i cellulosa- och pappersindustrin att uppfylla kraven på maskinsäkerhet.

  • Vid riskfyllda ingrepp i maskinen, till exempel efter pappersbrott, eller vid inmatningen behövs särskilda skyddsåtgärder: hålldon, fasta skyddsanordningar, kryphastighet eller startvarning? Vilken lösning som är den rätta för dig kommer vi fram till genom vår riskbedömning och vårt säkerhetskoncept.
  • Genom att tolka och tillämpa de relevanta C-standarderna för din bransch, till exempel EN 1010 och EN 1034, säkerställer vi att maskinerna och anläggningarna uppfyller de rättsliga kraven.

Våra tjänster

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk