Säker rörelseövervakning

För varje tillämpning den rätta varvtalslösningen

Säker rörelseövervakning

Enligt det nya maskindirektivet måste drifttillståndet övervakas och upprätthållas på ett säkert sätt vid avstängning av driften. Även rörelseövervakningens säkerhetsfunktioner måste säkerställas - oavsett om de är externa eller integrerade i driften. Begreppet ”säker” ska därmed uppfattas i bemärkelsen funktionell säkerhet enligt de tillämpliga säkerhetsstandarderna EN 61508 och EN ISO 13849-1 för maskiner.

Den säkra övervakningen av rörelser kan utföras genom varvtalsövervakning och skyddar drift- och underhållspersonal. Riskfyllda rörelser känns därigenom igen på ett säker sätt och lämpliga motåtgärder kan vidtas i god tid.

Fördelar för dig med säker rörelseövervakning

 • säkert arbete när skyddsgrindarna är öppna
 • reducerade monteringstider genom bättre inblick i monteringsområdet
 • högre arbetssäkerhet genom säkert begränsad inriktningshastighet
 • snabbare tillgång till maskinen efter påbörjat stillestånd
 • anläggningarna skyddas från mekaniska skador
Fördelar för dig med säker rörelseövervakning

Välj rätt lösning för din säkra rörelseövervakning

Välj rätt lösning för din säkra rörelseövervakning
 • säkerhetsreläet PNOZ s30 är som fristående enhet en sluten lösning för varvtalsövervakning
 • de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti är en mycket flexibel lösning tack vare de många kommunikationsgränssnitten och expansionsmodulerna
 • med den driftintegrerade lösningen Safe Motion drar du nytta av mycket korta reaktionstider och reducerad kabeldragning
 • med automationssystemet PSS 4000 får du en fritt programmerbar styrning som konfigureras individuellt utifrån dina krav

Många olika möjligheter

 • Produktivitetshöjning med hjälp av säkert hastighetsområde vid överföringsprocesser mellan processer som griper in i varandra, som t.ex. buffertzoner vid transportband och för att undvika skador på grund av för hög processhastighet.
 • Hygienisk fyllning med hjälp av säker rörelseriktning vid fyllnings- och tillverkningsprocesser, som bara får gå framåt, som t.ex. fyllningsprocesser inom livsmedelsområdet, där livsmedlen kan förorenas vid återgående rörelser.
 • Säkerheten höjs med säkert driftstopp, t.ex. genom att förhindra att hängande laster sjunker ned eller faller, att förhindra drift med öppna skyddsgrindar i driftsätt II vid verktygsmaskiner, samt att ”efterförskjutning” av material undviks efter att maskinerna har stannat.
 • Säkra inställningar med stilleståndsövervakning vid öppen skyddsgrind och processer vid mindre maskiner, t.ex. vid applicering av etiketter, värme, påstämpling av logotyper, påfyllning av material.
 • Säker varvtals- och säker stilleståndsövervakning kombineras, exempelvis i bearbetningscentraler för träbearbetning. Här behövs olika hastigheter eftersom verktygen och material som ska bearbetas är olika.
Många olika möjligheter

Vårt produktsortiment: Säker rörelseövervakning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk