Maskinsäkerhet inom läkemedelsindustrin

Dina krav på maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet inom läkemedelsindustrin

Inom den farmaceutiska och biotekniska industrin används olika tekniker, maskiner och anläggningar för att tillverka verksamma substanser, framställa tabletter, fylla kapslar och andra administrationsformer samt för att förpacka dem. För en effektiv maskinsäkerhet måste hänsyn tas till alla yttre förutsättningar som regleras av föreskrifter och andra faktorer, som till exempel explosionsfarliga miljöer, giftiga innehållsämnen och ämnen som används för kylning, upphettning och inertisering. Lita på Pilz erfarenhet inom detta område.

 

Vår erfarenhet inom maskinsäkerhet

  • Strukturerade processer är avgörande för maskinsäkerheten. Pilz har certifierats av TÜV för att utveckla och implementera funktionella säkerhetssystem enligt kraven i EN IEC 61508.
  • Våra processer sträcker sig från riskbedömning och säkerhetskoncept till systemimplementering och säkerhetsvalidering. 
  • Som ombud tar vi ansvar för dina projekt enligt kraven i det aktuella maskindirektivet ända tills försäkran om överensstämmelse är påskriven.
  • Vi tar ansvar för dina projekt: från säkerhetssystem hos centrifuger till överfyllningsskydd hos tankanläggningar.

Våra tjänster

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk