Sverige | svenska

Säkerhet för människa och maskin: Tjänster från Pilz

Pilz säkerhetsexperter garanterar säkra maskiner och maximal tillgänglighet för dina anläggningar över hela världen. Med sin mångåriga erfarenhet och sitt omfattande know-how utvecklar de individuella lösningar för de mest komplicerade säkerhetsfrågorna, med hänsyn till lokala och internationella standarder och direktiv.
Vi hjälper dig under maskin- och anläggningslivscykelns alla faser. På så sätt garanterar vi överensstämmelse med myndighetskrav, som CE-märkning i Europa eller OSHA i USA, eller undertecknar till och med försäkran om överensstämmelse åt dig.

Vi garanterar identiska standarder för automation och säkerhet världen över. Oavsett var din anläggning tillverkas eller var den drivs. Med våra internationellt enhetliga tillvägagångssätt sparar du inte bara tid och pengar, utan får även samma tjänster och enhetliga dokument över hela världen. Detta garanterar överskådlighet och transparens.

Och vi erbjuder dig ett omfångsrikt utbildningsutbud inom konstruktion, drift och underhåll av maskiner. Internationella, certifierade kvalificeringar med TÜV-certifikat.

Pilz tjänster för maskin- och anläggningslivscykeln

Vi tillhandahåller tjänster inom maskinsäkerhet och automation. Dra nytta av vårt mångsidiga utbud som omfattar rådgivning, projektering och utbildningar. Genomför dina säkerhets- och företagsmål med vår hjälp. Våra serviceexperter förbättrar säkerheten över hela världen.

Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet

Du hittar vårt tjänsteutbud för säkra maskiner i alla livscykelns faser här:

Internationell bedömning av överensstämmelse

Internationell bedömning av överensstämmelse

Med våra tjänster för bedömning av överensstämmelse får du maskiner som uppfyller kraven runt om i världen:

Säkerhet på arbetsplatsen

Säkerhet på arbetsplatsen

Högsta möjliga säkerhet för människa och maskin. Så drar du som maskinoperatör nytta av våra tjänster:

Dessa tjänster drar du nytta av

  • Integrering av mer säkerhet i nya produktionsanläggningar genom att identifiera eventuella riskområden
  • Ombyggnad av anläggningar eller maskiner med automations- och säkerhetsteknik för att höja produktiviteten och säkerheten
  • Integrering av säkerhetsteknik i maskiner och anläggningar för att uppfylla krav på överensstämmelse
  • Stöd vid implementering av mycket tekniska maskiner och tillämpning av lämpliga skyddsåtgärder
  • Utbildning av personal med avseende på nationell och internationell maskinsäkerhet för att säkerställa optimal automation och maximal anläggningstillgänglighet och anläggningssäkerhet

Vi övervinner gränser för dina globala projekt

För oss finns det inga gränser när det gäller kvalitets- och säkerhetsnivån på maskiner. Oavsett var din anläggning tillverkas och var den drivs: vi garanterar identiska standarder för automation och säkerhet världen över.

Vi tar fram lösningar till de mest komplicerade säkerhetsfrågorna för nationella och internationella industriföretag. Med vårt internationella team av engagerade medarbetare stöder vi dig vid tillämpning av optimala tillverkningsförfaranden, för att optimera tillgängligheten och produktiviteten på era anläggningar över hela världen.

Med Pilz får du överblick över de mest komplicerade säkerhetsfrågorna.

Mer information hittar du här

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk