Lockout Tagout-system

Styra farlig energi på ett säkert sätt: med Pilz Lockout Tagout-system

Effektiv underhållssäkring med Pilz Lockout Tagout-system

Med ett Lockout Tagout-system (LoTo) som utvecklats just för dina maskiner får du en tillförlitlig lösning som dina medarbetare kan använda för att på ett säkert sätt styra farlig energi vid reparationer och underhåll.

Dina krav

För att effektivt skydda medarbetare mot farliga energikällor vid maskiner kan du implementera åtgärder i form av ett LoTo-system. De skiljer maskiner och annan arbetsutrustning från elektrisk, mekanisk, hydraulisk och annan energitillförsel. De ska vara säkrade på ett sådant sätt att en oavsiktlig återstart utesluts.

Vår analys och metodutveckling för Lockout Tagout är nyckeln till säkerhet.

Våra tjänster

Vi utvecklar en detaljspecifik LoTo-rutin i grafisk form för respektive maskin.

Vårt LoTo-system består av två steg: LoTo-analys och LoTo-metodutveckling. Inom ramen för LoTo-analysen kontrollerar vi befintlig dokumentation, t.ex. LoTo-riktlinjerna för anläggningen, och förfarandena för återstartsspärren. Detta för att säkerställa att de uppfyller era företagsinterna krav. Efter avslutad LoTo-analys utvecklar vi en detaljspecifik LoTo-rutin i grafisk form för respektive maskin. I denna beskrivs de enskilda kraven steg för steg. På så sätt säkerställs att all farlig energi styrs med Lockout Tagout-rutinen.

Pilz LoTo-tjänster omfattar:

  • Analys av befintliga anläggningar
  • Analys av företagets riktlinjer för LoTo
  • Analys av befintliga rutiner
  • Utveckling av nya rutiner
  • Överensstämmelse med myndighetskrav
  • Utbildning av personalen i LoTo-rutinen och i att känna igen farlig energi

Snabböversikt över dina fördelar

  • Produktivitetshöjning för din anläggning
  • Reducerade stilleståndstider för din anläggning kombinerat med optimal säkerhet
  • Du uppfyller de olika landsspecifika kraven eller rekommendationerna
  • Implementering av lösningar som den amerikanska standarden 21 CFR 1910.147 eller de europeiska arbetsplatsdirektiven 2009/104/EG och 2006/42/EG. Dessa uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk