Utbildnings- och studiesystem

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES är modulära utbildnings- och studiesystem med moderna och industriella komponenter för praktisk undervisning inom elteknik. PES består av olika säkerhets- och automationsfunktioner som finns på ett överskådligt manöverfält.

Med hjälp av studiesystemen kan blivande eltekniker programmera styrningar eller utforma säkerhetsfunktioner för maskiner och anläggningar på ett verklighetstroget sätt.

Optimalt studiesystem för utbildning inom säker automation

Studiesystemen är ett perfekt hjälpmedel för utbildning av praktikanter, lärlingar och studenter med maximalt fokus på praktiskt arbete. Systemen kan även användas för yrkesutbildning för vuxna.

Utbildnings- och studiesystemet förmedlar:

  • hur maskindirektivet 2006/42/EG ska omsättas och
  • vilka krav som ställs på säkerhetsfunktioner på maskiner och anläggningar enligt DIN EN ISO 13849-1.
Modulära utbildnings- och studiesystem

Pilz Education Systems PES är ett perfekt undervisningsstöd på skolor och universitet

  • Simuleringsmoduler för praktisk undervisning inom maskin- och anläggningskonstruktion
  • Idrifttagning och konfigurering av säkerhets- och automationsfunktioner för maskiner i systemet
  • Kan användas i både laboratorier och undervisningslokaler
  • Modulär expansion och enkelt utbyte av enskilda komponenter
  • Inkluderar: Övningsuppgifter, teknisk dokumentation och bakgrundsinformation (engelska och tyska)

För en fullständig simulering av en maskin krävs moduler för sensorteknik, logik och ställdonsteknik. För varje manöverfält finns flera expansionsmoduler.

Information om vilka expansionsmoduler som finns för manöverfälten hittar du vid respektive manöverfält.

Kombinationsmöjligheter för snabbt, framgångsrikt lärande

Alla manöverfält i PES kan kombineras på olika sätt med varandra. Här följer tre exempel på hur du kombinerar modulerna på ett bra sätt för dina utbildningsmål:

Manöverfält för Pilz Education Systems – Set XS

Set XS:

Enkla kopplingar ger en första översikt över säkerhetstekniken. Dessa manöverfält är en perfekt början för personer utan förkunskaper.

Moduler som används: Sensorteknik I, Logik PNOZsigma och Kontaktorernas ställdonsteknik

Manöverfält för Pilz Education Systems – Set L

Set L:

Den perfekta kombinationen för fortsättningsnivån: styrningskonfigurering inklusive maskinvisualisering. Här lär sig personer med goda förkunskaper mer ingående om övervakning av säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849.

Moduler som används: Sensorteknik III, Manövrering och övervakning, Logik PNOZmulti och Kontaktorernas ställdonsteknik

Manöverfält för Pilz Education Systems – Set XXL

Set XXL:

Maximalt fokus på praktiskt arbete: I simuleringen av en riktigt applikation kan automations- och säkerhetsfunktioner programmeras för en hel anläggning.

Moduler som används: Sensorteknik III, Manövrering och övervakning, Logik PSS 4000, Kontaktorernas ställdonsteknik och Ställdonsteknik transportband

Vårt produktutbud:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk