Robotik

Människa-robot-interaktion. Säkert!

Människa-robot-interaktion

Arbetsprocesserna blir effektivare ju närmare människa och maskin kan samarbeta. Den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver dock allt mer ny teknik och nya lösningar. Dessutom ökar kraven på säkerhet ju närmare människa och maskin kommer varandra.

För att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. det är bara när alla dessa faktorer samverkar som en säker människa-robot-interaktion (MRK) kan garanteras.

Tjänster under faserna i ett robotsystems livscykel

Varje robotapplikation måste bedömas enskilt ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Pilz erbjuder dig ett utbud av tjänster som är anpassade till de enskilda faserna i ett robotsystems livscykel: allt från applikationsanalys och riskbedömning enligt EN ISO 12100 till CE-märkning.

Dessutom uppfyller våra säkerhetslösningar riktlinjerna i SS-EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066. Utbildningen i robotsäkerhet fullbordar vårt utbud av tjänster.

Robotapplikation

Sensor- och styrteknik som passar robotapplikationen

Självklart hjälper vid dig även med säkra styrsystem och säker sensorteknik till din säkra robot. Läs mer om vårt breda produktutbud!

Den säkra sensortekniken PSEN

Pilz är din partner för säker automation av robotapplikationer

MRI-applikation
  • tjänsteutbud som är anpassat till de olika livsfaserna för ett robotsystem – allt från processanalys och riskbedömning till CE-märkning
  • säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a. SS-EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
  • kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i ISO/TS 15066
  • utbildningar om kraven på robotsäkerhet
  • säkra styrsystem, säker driftteknik och sensorteknik, för säkring av skyddszoner
  • aktivt samarbete i den internationella standardkommittén för säkra människa-robot-interaktioner
  • samarbete med ledande forskningsinstitut

Nedladdningar

Nyhet: Pilz som partner i Rossini-projektet

Pilz är partner i Rossini-projektet, vars syfte är att optimera och sprida MRI-tillämpningar. Det var Horizon 2020, EU:s stödprogram för forskning och innovation, som inledde projektet. Sammanlagt stöder 13 företag från 7 länder projektet som syftar till att förena teori och praktik i samarbetet mellan människor och maskiner. Namnet Rossini kommer från ”RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing”.

Om projektet

Inom ramen för projektet ska en disruptiv och genomgående säker maskinvaru- och programvaruplattform för utformning och användning av människa-robot-interaktion (MRI) inom tillverkning utvecklas. ROSSINI-plattformen kommer med en kombination av innovativ sensor-, drift- och styrteknik och deras integration i en öppen utvecklingsmiljö att ge tillgång till en mängd verktyg som gör det möjligt att sprida MRI-tillämpningar. Tekniken har utvecklats av marknadsledare på respektive områden. Operatören och roboten blir till ett lag och höjer på så sätt kvaliteten på arbetsplatsen, flexibiliteten i produktionen och produktiviteten.

Pilz som innovationspådrivare

Redan från starten har Pilz hjälpt till i ROSSINI-projektet som teknisk chef. Pilz tar även hand om områdena robotmanipulator och sensorutveckling.
Vilka skäl hade vi för att delta i Rossini-projektet? ”För Pilz och Pilz kunder skapas ett verkligt mervärde”, säger Enrique Castro och Matthias Schweiker, de två Rossini-projektledarna från Pilz. ”För oss som företag är det viktigt att bidra till aktuell forskning och vidare utveckling av MRI, och framför allt att stödja utvecklingen vad gäller säkerhet. Dessutom är det viktigt för oss som utvecklare att ha ett aktivt branschövergripande utbyte mellan experter och globala marknadsledare.”

Har du fler frågor? Kontakta oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk