Säkra öppna riskområden och ingreppsområden med ljusridåer

När lämpar sig säkring av riskområden med säkerhetsljusridåer? Använd säkerhetsljusridåer när du vill övervaka öppna åtkomst- och ingreppsområden till riskområden på ett säkert sätt. I synnerhet när det handlar om tillämpningar där man måste ingripa aktivt i produktionsprocessen, t.ex. för in- och utmatning av material, är ljusridåer det rätta valet.

Åtkomstsäkring på robotceller

Åtkomstsäkring på robotceller

Vill du kunna säkra åtkomsten till robotcellerna utan avskiljande skyddsstaket? För åtkomst utan barriärer passar säkerhetsljusridåer bäst. Dessa övervakar när riskområdet beträds och stänger av roboten på ett säkert sätt så fort någon beträder riskområdet. För att starta roboten igen måste en kvittering göras via styrningen.

Flersidig säkring av robotar

Robotar kan helt enkelt säkras med ett ljusridåpar och två spegelpelare i kombination istället för med skyddsstaket. Spegelpelarna leder om ljusridåernas ljusstrålar så att det räcker med ett ljusridåpar för att övervaka alla tre tillgängliga sidor. De övervakar inte bara åtkomsten till riskområdet på ett säkert sätt utan sparar också in på plats, kostnader och monteringstid!

Robotceller

Säkring av pressar

Åtkomstsäkring på pressar

Vid säkring av pressar krävs ljusridåer med särskilt snabb reaktionstid och hög Performance Level. Använd ljusridåer med fingerskydd för att skydda dina medarbetare mot skador vid pressen! När ljusridåerna registrerar ett finger i skyddsområdet stannas pressen säkert till stillastående.

Flersidig säkring av presslinjer

På stora presslinjer genomförs regelbundet verktygsbyten. Verktygen förs exempelvis ut ur eller in i pressen på skenor. Då måste till- och bortförselområdet säkras. Spara in på plats, kostnader och monteringstid! Kombinera enkelt ett ljusridåpar med två spegelpelare. Spegelpelarna leder om ljusridåernas ljusstrålar. Då behövs bara ett ljusridåpar för att säkra alla tre sidorna som ska övervakas!

Säkring av presslinjer

Säkring av närliggande arbetsplatser

Säkring av närliggande arbetsplatser

Om flera arbetsplatser ligger precis bredvid varandra kan ljusridåerna störa varandra. Vill du förhindra en störning? Då ska du använda ljusridåer med integrerad kodning! Även när de befinner sig nära varandra stör kodade ljusridåer inte varandra. Det är särskilt bra när den första ljusridåns sändarenhet strålar i riktning mot den andra ljusridåns mottagarenhet. I det här fallet kan ljusridåparen konfigureras med olika strålkoder, t.ex. Code A och Code B.

Säkring med muting av transportband vid till- eller bortförsel

Vid material in och ut via ett transportband gör ljusridåer med muting processen mycket smidig. Det gäller särskilt transport av paket i logistikcentraler eller lagerlokaler. Med L-Muting kan transporten av material endast göras i en riktning (framåt). Med T-Muting kan material transporteras i båda riktningarna (framåt och bakåt).

Paketet identifieras då av mutingsensorerna och får passera skyddsområdet. Under den här tiden är mutinglampan tänd. Dessutom övervakas transportbandets hastighet och data överförs till styrningen.

Säkring av transportband

Säkring av till- och bortförsel med blanking

Säkring med blanking

Hur döljer man objekt som tränger in i ljusridåernas skyddsområde? Då är den bästa lösningen ljusridåer med fixed eller floating blanking!

Fixed blanking krävs när objekt permanent löper igenom skyddsområdet och därmed bryter strålar från ljusridån. Floating blanking används när objekt permanent går in i skyddsområdet, men rör sig t.ex. via kablar och därmed bryter vissa strålar från ljusridån. Den farliga rörelsen stoppas på båda typer av blanking när ett ingrepp görs i skyddsområdet utanför det avbrutna området.

Åtkomstsäkring med intrångsskydd

Vill du säkra åtkomsten inte bara till riskområden, utan även till själva riskzonen? Då behöver du ett säkerhetskoncept med skydd mot intrång bakifrån. Kaskadkopplade ljusridåer är perfekta för den tillämpningen. Koppla ihop två ljusridåpar med en kaskadkopplingskabel. Flera kaskadkopplade ljusridåer bildar ett genomgående skyddsområde och fungerar som en enda ljusridå. För att förhindra en återstart av den farliga rörelsen kan inte kvittering ske för en sådan tillämpning.

Säkring med intrångsskydd

Säkring av tillämpningar där det är ont om plats

Säkring av tillämpningar där det är ont om plats

Vid säkring av tillverkningsförfaranden, som gravering eller fräsning, passar framför allt smala ljusridåer. Vid sådana konstruktioner är nämligen varje centimeter viktig! Ljusridåerna övervakar ingrepp i riskområden utan att själva ta mycket plats. När skyddsfältet bryts stänger de av maskinens rörelse på ett säkert sätt.

Linjär kaskadkoppling för tillämpningar där det är ont om plats

Manövrerar du maskiner med öppna ingreppsområden som exempelvis SMD-bestyckningsanläggningar? Har du ont om plats för att sätta upp säkerhetssensorer? Då ska du installera smala ljusstråleskydd vid säkringen av dina maskiner! På långa maskiner kan ljusridåerna kaskadkopplas linjärt med hjälp av kablar för kaskadkoppling. På så sätt skapas ett genomgående skyddsområde. När ljusridåerna registrerar ett ingrepp i skyddsområdet stoppas anläggningen på ett säkert sätt.

Säkring av linjär kaskadkoppling
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk