EN/IEC 61496

I EN/IEC 61496 ”Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna krav och provning” fastställs en tydlig koppling mellan typklasserna för de elektriskt avkännande skyddsanordningarna (BWS) och Safety Integrity Level (SIL – enligt IEC 62061) resp. Performance Level (PL – enligt ISO 13849). Kopplingen har fastställts enligt följande:

Kan användas i tillämpningar enligt typ 1 typ 2 typ 3 typ 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 och
SIL CL 1
SIL 2 och
SIL CL 2
SIL 3 och
SIL CL 3

Ljusridåer av typ 2 får alltså till exempel endast användas i tillämpningar upp till Performance Level c. I del 2 av standarden definierades under en lång tid endast typklasserna 2 och 4. År 2020 inkluderades i samband med den fjärde upplagan även typklass 3. Den kan användas för tillämpningar upp till Performance Level d.


2. Specifikation av bedömningar

I del 1 definieras bland annat allmänna krav för miljöbedömningar som gäller för alla BWS. I den fjärde upplagan år 2020 anpassades dessa krav till kraven och terminologin i nya generiska direktiv och standarder, t.ex. EMV-direktivet. Dessutom har provningsmetoder för bedömning av miljöpåverkan reviderats och kompletterats vid behov, eller så hänvisas det till provningsmetoder i generiska direktiv och standarder. Följande miljöpåverkansfaktorer måste granskas för certifiering av en skyddsanordning:

• Omgivningstemperatur och luftfuktighet

• Elektriska störningar

• Mekanisk påverkan

• Skyddsklass för kåpa

• Påverkan genom främmande ljus

Rättssäkert skydd med Pilz ljusridåer

För BWS enligt EN/IEC 61496 krävs en typkontroll från ett oberoende kontrollorgan för försäkran om överensstämmelse, eftersom standarden explicit inte är harmoniserad och det inte finns någon förutsatt överensstämmelse enligt maskindirektivet. Alla PSENopt-ljusridåer från Pilz är typgodkända enligt del 1 och 2 i EN/IEC 61496. De finns tillgängliga i typerna 2, 3 eller 4 och från en upplösning på 14 mm (fingerskydd). De är alltså lämpliga för alla tillämpningar upp till PL e. Med de första ljusridåerna av typ 3 på marknaden erbjuder vi en kostnadseffektiv lösning som uppfyller gällande standarder för tillämpningar upp till PL d.

Följande tabell ger en överblick över produktserierna och tillhörande SI-nivå och Performance Level: 

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Upplösning

Hand- och kroppsskydd, Åtkomstsäkring

Finger- och handskydd Finger-, hand- och
kroppsskydd
Finger- och handskydd
Godkänd enligt
EN/IEC 61496-1/-2
Typ 2 Typ 4 Typ 2 Typ 4 Typ 3 Typ 4 Typ 2

Typ 4

Kan användas i tillämpningar enligt EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funktioner/egenskaper Övervakning av återkopplingskretsar, återställning (reset) kvittering, diagnostik

Övervakning av återkopplingskretsar, återställning, kvittering, diagnos och muting, kaskadkoppling

Diagnostik, inga zoner utan täckning, hög robusthet, anslutningskompatibilitet PDP67, kodning, enkel kabeldragning

Övervakning av återkopplingskretsar, diagnostik, kaskadkoppling

 
Till produkterna:

Inom ramen för de mekaniska provningarna definierades två chockklasser för stationär användning av BWS när standarden reviderades: Klass 3M4 definierar accelerationsvärden upp till 15 g och klass 3M7 accelerationer upp till 25 g. Våra ljusridåer PSENopt II uppnår till och med en acceleration på upp till 50 g och tillhör därmed den högsta klassen. Det gör dem särskilt robusta mot extrema chockbelastningar.

Låt dig övertygas av robustheten hos våra PSENopt II-ljusridåer

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?