Sverige | svenska

EN/IEC 61496-1

I EN/IEC 61496 ”Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna krav och provning” fastställs en tydlig koppling mellan typklasserna för de elektriskt avkännande skyddsanordningarna och Safety Integrity Level (SIL – enligt IEC 62061) resp. Performance Level (PL – enligt ISO 13849). Kopplingen har fastställts enligt följande:

Kan användas i tillämpningar enligt typ 1 typ 2 typ 3 typ 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 och
SIL CL 1
SIL 2 och
SIL CL 2
SIL 3 och
SIL CL 3

Ljusridå av typ 2 får alltså endast användas i tillämpningar med Performance Level c. Typ 3-enheter tilldelas Performance Level d och typ 4-enheter får även fortsättningsvis användas för Performance Level e. Om riskbedömningen visar att en maskin har en säkerhetsfunktion med PL = d krävs ljusridå av typ 3 (PSENopt II). Denna ändring är rättsligt bindande sedan 10 maj 2015.


Vad innebär standarden för ljusstråleskydden PSENopt från Pilz?

Beroende på förutsättningarna uppfyller ljusstråleskydden PSENopt kraven för finger-, hand- och kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1 och passar för alla tillämpningar av typ 2, typ 3 och typ 4. En översikt över produktserien och tillhörande SI Level och Performance Level finns i tabellen nedan:

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Upplösning

Hand- och kroppsskydd, tillträdessäkring

Finger- och handskydd Finger-, hand- och kroppsskydd Finger- och handskydd
Godkänd enligt
EN/IEC 61496-1/-2
(PSENopt II:
EN/IEC 61496-1)
typ 2 typ 4 typ 2 typ 4 typ 3 typ 4 typ 2

typ 4

Kan användas i tillämpningar enligt EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funktioner/egenskaper Övervakning av återkopplingskretsar, återställning (reset) kvittering, diagnostik

Övervakning av återkopplingskretsar, återställning, kvittering, diagnos och muting, kaskadkoppling

Diagnostik, inga zoner utan täckning, hög robusthet, anslutningskompatibilitet PDP67, kodning, enkel kabeldragning

Övervakning av återkopplingskretsar, diagnostik, kaskadkoppling

 
Mer information:

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk