Sverige | svenska

EN/IEC 61496-1

I EN/IEC 61496 ”Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning” fastställs en tydlig koppling mellan typklasserna för de elektriskt avkännande skyddsanordningarna och Safety Integrity Level (SIL – enligt IEC 62061) resp. Performance Level (PL – enligt ISO 13849). Kopplingen har fastställts enligt följande:

Kan användas i tillämpningar enligt typ 1 typ 2 typ 3 typ 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 och
SIL CL 1
SIL 2 och
SIL CL 2
SIL 3 och
SIL CL 3

Ljusgaller av typ 2 får alltså endast användas i tillämpningar med Performance Level c. Typ 3-enheter tilldelas Performance Level d och typ 4-enheter får även fortsättningsvis användas för Performance Level e. Om riskbedömningen visar att en maskin har en säkerhetsfunktion med PL = d krävs ljusgaller av typ 3 (PSENopt II). Denna ändring är rättsligt bindande sedan 10 maj 2015.


Vad innebär standarden för ljusbommarna PSENopt från Pilz?

Beroende på förutsättningarna uppfyller ljusbommarna PSENopt kraven för finger-, hand- och kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1 och passar för alla tillämpningar av typ 2, typ 3 och typ 4. En översikt över produktserien och tillhörande SI Level och Performance Level finns i tabellen nedan:

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II
Upplösning Finger-, hand- och kroppsskydd samt tillträdessäkring Finger- och
handskydd
Finger- och handskydd
Godkänd enligt
EN/IEC 61496-1/-2
(PSENopt II:
EN/IEC 61496-1)
typ 2 typ 4 typ 2 typ 4 typ 3
Kan användas i tillämpningar enligt EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PLc
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
PLd
SIL CL 2
Funktioner/egenskaper Övervakning av återkopplingskrets, återställning, kvittering, diagnos Övervakning av återkopplingskrets, återställning, kvittering, diagnos och muting, kaskadkoppling Diagnostik


Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk