Brännarhanteringssystem för säker brännarstyrning

Ett brännarhanteringssystem övervakar och styr en eldningsanläggning

Pilz brännarhanteringssystem övervakar och styr alla funktioner för kommersiella och industriella gas- och oljeeldningsanläggningar – från förventilation till drift i huvudbrännaren – allt-i-ett. Beroende på kravens komplexitet och antalet brännare finns två kraftfulla system tillgängliga.

Brännarhanteringssystemen PNOZmulti 2 Burner och styrningen PSSuniversal PLC

Brännarhanteringssystemet för de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 Burner fungerar som brännarstyrning i din tillämpning och övervakar både själva brännaren och hela eldningsanläggningen med alla säkerhetsfunktioner – safety-all-inclusive.

Har du en mycket komplex, sammanlänkad anläggning med flera brännare, t.ex. inom keramikindustrin? Då är brännarhanteringssystemet med styrningen PSSuniversal PLC det rätta valet. Tack vare automationssystemet PSS 4000 kan flera brännare styras oavsett antal eller placering.

Safety-all-inclusive med PNOZmulti 2 Burner – den säkra brännarlösningen

Styr och övervaka både brännaren och hela eldningsanläggningen med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2! Med basmodulen PNOZ m B1 Burner kan du hantera säker övervakning och samtidigt säker styrning av eldningsanläggningar med ett enda system.

I brännarstyrningens programvara kan du konfigurera en mängd olika brännartillämpningar med hjälp av funktionskomponenten brännarelement, som efterbildar en flexibel och konfigurerbar eldningsautomat.

Till detta hör olika typer av brännare som till exempel:

 • tändbrännare eller huvudbrännare
 • direkt eller indirekt tändning
 • låg- eller högtemperaturstillämpningar
Glasflaskor hettas upp under produktionsprocessen

Det säkra brännarhanteringssystemet PNOZmulti 2 Burner – dina fördelar

 • flexibel och säker konstruktion av din värmeprocesstillämpning
 • sparar mycket tid vid planering och projektering eftersom även komplexa säkerhetsapplikationer enkelt och snabbt kan införas med en enda ministyrning
 • ökar produktiviteten genom integrerad och omfattande diagnostik
 • sparar kostnader: Upp till 12 brännarfunktionsblock kan konfigureras för varje basmodul
 • Anslutningsmöjligheter till många olika automationsmiljöer och kommunikationssystem
 • maximal säkerhet genom testade och certifierade maskin- och programvaruelement
 • uppfyller relevanta internationella standarder
 • Expansionsmodul PNOZ m EF 4DI4DORD med fyra säkra, diversitära reläutgångar enligt SS-EN 50156-1 för styrning av säkerhetsventiler på en brännare

Ett internationellt certifierat brännarhanteringssystem

Alla Pilz-system och programvaran för brännarstyrningar är certifierade enligt relevanta standarder för termiska processer, ångpanneanläggningar, eldningsautomater och brännare. Brännarhanteringssystemets olika certifieringar underlättar för företag att få tillgång till internationella marknader. Detta ger användare på plats en fördel då idrifttagning av förbränningsanläggningar kan genomföras snabbare.

 • PNOZmulti 2 Burner är TÜV-certifierad enligt de europeiska standarderna SS-EN 298, SS-EN 50156-1 och SS-EN 50156-2.
 • Certifieringen enligt UL 60730-1 och UL 60730-2-5 från Underwriters Laboratories (UL) intygar att basmodulen och utvalda moduler till ministyrningen uppfyller de nationella säkerhetsstandarderna i USA och Kanada för eldningsanläggningar.
 • UL-certifiering för basmodulen PNOZ m B1 Burner, expansionmodulerna PNOZ m EF 16DI och PNOZ EF 8DI4DO samt fältbussmodulerna PNOZ m ES PROFINET och PNOZ ES PROFIBUS. Det kommer även för fler moduler!
 • UL 60730-1 och UL 60730-2-5 används med eldningsautomater för automatisk styrning av brännare som drivs med olja, gas, kol eller andra brännbara material. Ul-certifieringen ger företag och användare tillgång till den nordamerikanska marknaden.
 • Basmodulen PNOZ m B1 Burner uppfyller dessutom kraven enligt NFPA 85, NFPA 86 och NFPA 87. NFPA 85 fokuserar på ökad driftsäkerhet i värmepannor, och NFPA 86 på minskad brand- och explosionsrisk i ugnar. NPFA 87 behandlar säkerhetsledningar för vätskevärmare och tillhörande utrustning.

Brännarstyrning med automationssystemet PSS 4000

Långa ugnar med flera brännare är vanliga inom bland annat metall-, glas- och keramikindustrin. I dessa anläggningar krävs ett stort antal in- och utgångar, som är spridda över stora ytor.

PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 möjliggör styrning av alla brännare i tillämpningen, oberoende av antalet brännare som ska styras och var de är placerade.

För dessa tillämpningar, och i komplexa, sammanlänkade anläggningar är PSSuniversal PLC-styrningar det rätta valet. I kombination med I/O-moduler kan du skräddarsy styrsystemet efter dina individuella behov.

Ugn för stålproduktion

Ett system för alla krav – fördelarna med brännarhantering med PSS 4000

 • Flexibilitet vid tillämpningens I/O-tilldelning
 • samtliga brännare i tillämpningen kan hanteras av ett PSS 4000-system
 • kan användas som oberoende styrning eller som del i ett nätverk
 • höjer produktiviteten genom integrerad och omfattande diagnostik
 • enkel hantering av komplexa funktioner med programvaran PAS4000
 • kortare projekteringstider tack vare programmering oberoende av maskinvara
Styrningen PSSuniversal PLC framför en bildskärm med programvaran PAS4000 synlig
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk