Internationell bedömning av överensstämmelse – CE-märkning och CE-rådgivning för maskiner

CE-märkning enligt maskindirektivet från ett och samma ställe

Vi hjälper dig under CE-märkningsprocessen med vår dokumenterade kompetens och heltäckande service. Denna krävs för nya eller ombyggda maskiner som importeras till EU eller tas i drift där.

Från och med den 1 januari 1995 är tillverkare förpliktade att genomföra förfaranden för bedömning av överensstämmelse på sina maskiner. Genom att anbringa CE-märkningen intygar tillverkaren att maskinerna eller anläggningarna uppfyller alla erforderliga säkerhets- och hälsoskyddskrav i maskindirektivet 2006/42/EG. Alla maskiner som importeras från länder utanför EU måste ha en CE-märkning oberoende av tillverkningsår.

Om redan CE-certifierade enskilda maskiner sammanförs till en maskinenhet (anläggning), måste förfarandet för bedömning av överensstämmelse inbegripet CE-märkningen genomföras för hela anläggningen.

Dina krav

Bevis på överensstämmelse med avseende på EU-direktiv
Vill du importera eller sälja maskiner eller anläggningar inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)? I så fall behöver du en servicepartner som har mycket kunskap och erfarenhet när det gäller att tolka de erforderliga direktiven och standarderna samt genomföra CE-märkningsprocessen i praktiken. Om du sammanför redan CE-certifierade enskilda maskiner till en maskinenhet (anläggning) måste du genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse inbegripet CE-märkningen för hela anläggningen.

Med Pilz har du alltid koll på CE-märkning och CE-rådgivning för maskiner.

Våra tjänster

Vi sköter hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt maskindirektivet 2006/42/EG åt dig.

Vi sköter hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt maskindirektivet 2006/42/EG åt dig. I det ingår följande tjänster:

 • Fastställande och tillämpning av relevanta standarder och riktlinjer
 • Riskbedömning
 • Framtagning av ett säkerhetskoncept och/eller en säkerhetsdesign
 • Bedömning av överensstämmelsen med maskindirektivet med avseende på de grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskraven
 • Genomförande av erforderliga kontroller, tester och mätningar
 • Sammanställning av rättsliga dokument som behöver inkluderas i den tekniska dokumentationen
 • Dokumentarkivering och dokumentförvaltning
 • Tillval: agerande som auktoriserat ombud vid genomförandet av CE-märkningen.

Snabböversikt över dina fördelar

 • Du sparar tid och pengar med vår strukturerade CE-märkningsprocess
 • Vi hjälper dig att tolka och tillämpa standarder och riktlinjer
 • Vi kan om så önskas agera auktoriserat ombud och ansvara för genomförandet av förfarandet för bedömning av överensstämmelse och med vår underskrift bekräfta att kraven i maskindirektivet har uppfyllts
 • För tillverkare utanför Europa kan Pilz agera representant på den europeiska marknaden för frågor som rör CE-märkning

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk