Internationell bedömning av överensstämmelse – NR12

Den säkraste vägen till maskiner som uppfyller kraven i NR-12 i Brasilien

Vi hjälper tillverkare och exportörer med bedömningen av överensstämmelse för deras maskiner baserat på kraven i den brasilianska regleringsstandarden NR-12 (Norma Regulamentadora) och erbjuder operatörer på plats hjälp med att implementera lämpliga skyddsåtgärder.

Dina krav

Maskiner och anläggningar som uppfyller kraven i NR-12
Om du som tillverkare exporterar maskiner till Brasilien eller tar maskiner i drift i Brasilien behöver du för att kunna följa föreskrifterna i NR-12 en servicepartner som ger dig omfattande rådgivning och stöd kring komplicerade frågor rörande överensstämmelse och lagstiftning.

Bedömning av överensstämmelse av erkända specialister
Pilz experter i Brasilien är erkända specialister på överensstämmelse med NR-12 och hjälper dig under hela bedömningen av överensstämmelse enligt NR-12. På så sätt uppfyller du alla krav i den brasilianska regleringsstandarden och säkerställs dina anställdas hälsa och kroppsliga integritet.

Våra experter i Brasilien är erkända specialister på överensstämmelse med NR-12.

Våra tjänster

Våra tjänster omfattar allt från riskbedömning, validering och teknisk dokumentation till godkännandet på plats i Brasilien.

* Ingenjörer från Pilz Brasilien är registrerade hos ART/CREA och har därmed ett officiellt godkännande att utföra bedömningar om överensstämmelse för operatörer och tillverkare enligt regleringsstandarden NR-12.

Som leverantör av helhetslösningar hjälper vi dig på vägen ända fram till slutkontrollen på plats i Brasilien. Du får allt från ett och samma ställe: från riskbedömning, validering och teknisk dokumentation hos maskintillverkaren till godkännandet hos operatören i Brasilien. Följande tjänster är också inkluderade:

  • Rådgivning under designsteget gällande uppfyllande av kraven i alla relevanta standarder och direktiv
  • Hantering av de lokala formaliteterna för godkännandet i Brasilien
  • Stöd vid idrifttagningen
Våra ingenjörer från Pilz Brasilien är registrerade hos ART/CREA och har därmed ett officiellt godkännande att utföra bedömningar om överensstämmelse enligt NR-12.
Delar av NR-12-dokumentationen måste upprättas av en ingenjör som är registrerad hos CREA.

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Regionsrådet för ingenjörer som bedömer och registrerar säkerhetsexperter. Delar av NR-12-dokumentationen måste upprättas av en ingenjör som är registrerad hos CREA.

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Nödvändigt dokument där ansvarig ingenjör definieras för ett projekt eller en tjänst.

Snabböversikt över dina fördelar

  • Du får en maskin som uppfyller kraven i NR-12 med tillhörande dokumentation för de lokala myndigheterna
  • Redan i designsteget ger vi dig tips på hur du kan uppfylla kraven i alla relevanta standarder och direktiv. Vi säkerställer detta under hela projektet – och dessutom i hela världen
  • Våra experter i Brasilien är erkända specialister på överensstämmelse med NR-12. De vägleder dig genom projekten och kan sköta de lokala formaliteterna för godkännandet i Brasilien åt dig
  • Spara tid och pengar med våra standardiserade tillvägagångssätt som följer ett internationellt enhetligt flödesschema
  • Optimera dina dokumentationsprocesser: Vi tillhandahåller enhetliga underlag – även om dina maskiner tillverkas eller tas i drift på olika ställen

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk