Hållbar automation

Grafik stigande effektivitet

Automationsteknik bidrar till en mer ekonomisk och resursbesparande produktion. Säker automationsteknik från Pilz hjälper våra kunder på vägen mot hållbar produktion. För en lägre felfrekvens och ökad tillgänglighet och produktivitet. Kort sagt: för en lång livslängd för maskiner och anläggningar. Pilz håller ett öga på den industriella säkerheten och erbjuder stöd ända fram till en säker infrastruktur i produktionsmiljön uppnåtts. Pilz erbjuder sina kunder energieffektiva och miljövänliga automationslösningar av högsta kvalitet – vi har alltid resurssparande i åtanke.

Produkternas kvalitet

Vi utlovar kvalitet på våra produkter. Färre returer innebär mindre materialsvinn. Om en produkt mot förmodan skulle vara defekt erbjuder vi våra kunder möjligheten att skicka tillbaka den till oss. Våra medarbetare kontrollerar sedan i vilken utsträckning den defekta produkten kan återanvändas genom reparation eller utbyte av enskilda komponenter.

Medarbetare framför en styrning

Tillbakalämnande och bortskaffande

Genom ändringarna i den tyska el- och elektronikutrustningslagen (ElektroG) år 2021 erbjuder vi våra kunder i Tyskland möjligheten att skicka tillbaka våra produkter till oss fram till slutet av livscykeln. 2012 antogs WEEE-direktivet 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Det här europeiska direktivet handlar bland annat om tillverkarens märkning och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Produkterna kasseras eller återvinns på lämpligt sätt. Våra nationella bolag är registrerade lokalt och erbjuder sina kunder en bortskaffningslösning. Dessutom arbetar vi kontinuerligt på att minska mängden skadliga ämnen i våra produkter.

Ytterligare återvinningsåtgärder:

 • Avfallet återvinns
 • Avfallssortering i våra byggnader som förberedelse inför materialåtervinning
 • Förpackningar tillverkade av 100 % returpapper
 • Minimering av folieavfall

Genom dessa åtgärder har vi redan lyckats öka återvinningsgraden för avfall till 95 %!

Gräs växer ur en styrning

Energieffektivitet

Vårt mål är att utveckla miljövänliga produkter genom att använda ekologiska material och energisnål teknik. Redan i början av produktens livscykel ställer utvecklingsavdelningen energieffektivitet som ett krav på nya produkter och tekniska vidareutvecklingar. Varje produktgeneration blir effektivare än sin föregångare i linje med våra företagsmål. Det gäller både för styrningar, säkerhetsreläer och sensorer och för ställdonstekniska funktioner.

Tre produktexempel:

Hållbar ombyggnad i alla avseenden

Genom ombyggnad uppgraderar Pilz ”gamla” maskiner och anläggningar som inte längre uppfyller dagens säkerhetsstandarder till den senaste tekniken. Detta innebär att de kan fortsätta att drivas säkert och effektivt utan att man behöver göra sig av med hela anläggningar och skaffa nya. På detta sätt stöder Pilz sina kunder över hela världen i deras strävan efter hållbarhet, resurssparande och undvikande av avfall.

Som automationsexpert vägleder Pilz genom hela ombyggnadsprocessen:

 • Bedömning av faror
 • Säkerhetskoncept
 • Säkerhetsdesign
 • Val av lämpliga säkerhetskomponenter
 • Systemintegrering
 • Verifiering
 • validering
 • Teknisk dokumentation
 • Utbildning av medarbetare
 • Vid behov: ny CE-märkning

Ombyggnad med Pilz

Maskiner i en hall

Mer information

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk