Pilz e-business-lösningar

Pilz e-business-lösningar

Med våra e-business-lösningar stöder vi Multi-Channel-konceptet som ger dig möjlighet att utnyttja olika försäljningskanaler.

Som kund kan du inte bara hitta information online, utan även beställa produkter i vår e-butik eller kommunicera elektroniskt med Pilz system baserat på standardiserade datautbytesformat.

Förutom den tydligt förbättrade flexibiliteten kan även t.ex. processkostnader sänkas drastiskt genom att standardförlopp automatiseras. Hanteringsarbetet minskar och du både sparar tid och sänker hanteringskostnaderna.

Vill du veta med om våra e-business-lösningar? Vår e-business-kontaktperson hjälper dig gärna om du har frågor om implementering och användning.

E-butik

På globala marknader är det viktigt med snabb tillgång till information, produkter och reservdelar samt en god överblick över alla utförda handlingar. Med Pilz e-butik kan du handla online på ett enkelt och bekvämt sätt. Världen över på alla kontinenter och på många olika språk.

Dina fördelar:

 • säker åtkomst och autentisering (registrering och inloggning)
 • användarvänlig, snabb och smidig hantering
 • kontroll av produkttillgänglighet dygnet runt, året om
 • uppgifter om leveranstid
 • användning av hela produktkatalogen
 • personanpassad användarprofil med registrerade individuella villkor.
E-butik

Elektroniskt datautbyte EDI (Electronic Data Interchange)

EDI står för Electronic Data Interchange och gör att du kan ansluta ditt varuhanteringssystem direkt till leverantörens varuhanteringssystem. Som köpare kan du därmed aktivera uppdrag direkt i Pilz system. Den automatiserade elektroniska överföringen av beställningar, uppdragsbekräftelser och fakturor minskar inte bara det manuella arbetet utan även risken för fel.

Electronic Data Interchange

Dina fördelar:

 • helt automatiserat datautbyte med standardiserade format
 • tidsoberoende och därmed snabbare informationsflöde
 • kostnads- och tidsbesparing vid insamling och överföring av data
 • dataöverföring i hela världen
 • förbättrad huvuddatakvalitet och processäkerhet
 • minskad sannolikhet för fel.

Pilz stöder följande beprövade datautbytesstandarder för EDI-datautbyte:

 • den internationella, branschöverskridande standarden för strukturerade data EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)
 • den tyska bilindustrins EDI-standard
 • datakommunikationssystemen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), X400 (e-postsystem som baseras på OSI-modellen och ett alternativ till e-post via internet), HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) och OFTP (Odette File Transfer Protocol).

Katalogdatagränssnitt Open Catalogue Interface (OCI)

Pilz e-butik har stöd för Open Catalogue Interface (OCI), ett definierat gränssnitt för direktutbyte av produktdata och varukorgar mellan e-procurement-system och valfria andra kataloger.

Med gränssnittet kan du ansluta ditt varuhanteringssystem direkt till Pilz e-butik. Därmed får du direkt tillgång till alla Pilz-produktdata i ditt eget system. De interna godkännandeprocesserna stöds.

Open Catalogue Interface

Katalogutbytesformat BMEcat

BMEcat

Katalogutbytesformat används för utbyte av elektroniska produktkataloger mellan leverantörer och företag som köper in. Formaten hjälper till att standardisera inköpsprocesserna och därmed även förenkla dem.

BMEcat är ett XML-baserat standardiserat utbytesformat för överföring av katalogdata inklusive individuella priser och tekniska data. Genom datastruktureringen kan produktdata inte bara utbytas snabbare, utan även användas för olika utgångsmedier och ändamål, t.ex. utskrift eller internet.

Pilz stöder Standard BMEcat eller individuella CSV/Excel-baserade derivat.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk