Säkerhet i automation

Dra nytta av den säkra automationen

Automation har många fördelar och används inom många branscher världen över. Vid automation av maskiner eller hela tillverknings- och produktionsanläggningar förenklas inte bara processerna. Kvalitén och produktiviteten stiger också.

Ofta glöms dock säkerhetsaspekten bort i industriell automation, något som inte bara drabbar medarbetarna. Material- och verktygsskador som leder till tidsbortfall är bara en negativ följd. Det är värre när det leder till personskador.
Om statliga kontroller dessutom fastslår att enkla säkerhetsstandarder inte följs stängs hela anläggningen ned. För att anläggningen ska kunna tas i drift igen krävs snabba och kostsamma investeringar i säkerhetsåtgärder.

Med Pilz som partner vid din sida kan du undvika sådana situationer. Vi vet vad som krävs för en säker automation och hjälper dig gärna med tillämpningar och lösningar. I flera länder sträcker sig riktlinjerna för skyddsanordningar på maskiner från rekommendationer till bindande regler.

Vi stöttar dig gärna i de olika utmaningar som kan uppstå vid säker automation.

Säker automation i sju steg

Med vår checklista kommer du igång med säker automation:

  • Känner du till de relevanta standarderna inom din bransch?
  • Vilka säkerhetsstandarder gäller inom din bransch?
  • Vilka lokala lagar för maskinsäkerhet måste du följa?
  • Känner du till innehållet i maskindirektivet och vet du hur du ska använda det?
  • Vilka lagar måste du följa vid maskinexport?
  • Har dina maskiner en giltig utvärdering av överensstämmelse och CE-märkning?
  • Använder du rätt säkerhetsteknik?

Fördelarna med säker automation

Säkerhet är ett av människans grundläggande behov. Medarbetare som känner sig säkra presterar bättre och är produktivare. Säkerhet påverkar alltså ett företags framgång på ett varaktigt sätt. Dessutom möjliggör optimalt använd säkerhetsteknik en smidigare drift av maskiner och anläggningar, vilket höjer kvaliteten i tillverkningen.

Överblick över fördelarna med säker automation:

  • Ökad produktivitet – större framgång med rationella och säkra arbetsförlopp
  • Minskad arbetsfrånvaro – högre arbetssäkerhet och hälsoskydd för dina medarbetare
  • Minimering av stilleståndstider – med säkerhetssystem med integrerad diagnostik kan fel åtgärdas snabbt vid störningar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk