På vilket sätt lönar sig säkerhet?

Få ut mer av dina maskiner och anläggningar

Maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa med tiden. Användare ska dock kunna använda dem på ett säkert och smidigt sätt. Genom rätt användning av säker automationsteknik uppnår du det målet i en handvändning. Öka ditt företags värde genom att effektivt implementera gällande säkerhetskrav! Då skyddar du inte bara dina medarbetare utan får dessutom en effektivare produktion. Fler fördelar med säker automation är sänkta kostnader, förbättrade exportmöjligheter och ett bättre anseende inom din bransch. Med våra säkerhetskomponenter, system och tjänster hjälper vi dig gärna vid utformningen av din automationslösning!

Effektivare produktion

Effektivare produktion med Pilz

Säkerhet är ett av människans grundläggande behov. Medarbetare som känner sig säkra presterar bättre. Säkerhet påverkar alltså ett företags framgång på ett varaktigt sätt. Dessutom möjliggör optimalt använd säkerhetsteknik en smidigare drift av maskiner och anläggningar, vilket höjer kvaliteten i tillverkningen.

Överblick över fördelarna med säker automation:

  • Ökad produktivitet – större framgång med rationella och säkra arbetsförlopp
  • Minskad arbetsfrånvaro – högre arbetssäkerhet och hälsoskydd för dina medarbetare
  • Minimering av stilleståndstider – med säkerhetssystem med integrerad diagnostik kan fel åtgärdas snabbt vid störningar

Det kan alltså sammanfattas så här: Företag med en konsekvent säkerhetsfilosofi får bevisat bättre resultat.

Sänkta kostnader på grund av färre olyckor

Säker produktion med säkerhetsteknik från Pilz

Många olyckor och efterföljande kostnader kan undvikas om säkerhetsfunktioner målinriktat tas med i beräkningen redan från början. Vanligtvis täcks bara en liten del av olyckskostnaderna av försäkringen, och resten får företaget självt stå för. 

I produktionen uppstår kostnader exempelvis på grund av materialskador, maskin- och verktygsskador samt förseningar. Inom området personal får man räkna med sjukskrivningar, ersättning för sveda och värk samt kostnader för övertid och inhyrande av tillfällig arbetskraft. Även ledningen påverkas. Mer administrativt arbete, böter samt undersökningar av olycksorsaker kan medföra ytterligare kostnader.

Genom att använda bästa möjliga säkerhetsteknik fullgör du din plikt som arbetsgivare och sänker dessutom dina kostnader avsevärt.

Framgångsrik export

Framgångsrik export med Pilz

I många länder runt om i världen måste säkerhetsstandarder följas enligt lag. Öka din konkurrenskraft på den globala marknaden genom att uppfylla säkerhetsstandarder som gäller över hela världen! Med automationsteknik som uppfyller gällande standarder förbättras dina försäljnings- och exportmöjligheter hos internationellt verksamma företag.

Läs mer om det här:

Framgångsrik export!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk