Säkerhetsanalys för maskiner och anläggningar

Identifiera risker i maskinparken: med Pilz säkerhetsanalys

Helhetskoncept för maskinsäkerhet

Med säkerhetsanalysen från Pilz och rapporterna från den får du som anläggningsoperatör tillförlitlig information om säkerhetsstatusen för dina maskiner. Inklusive en rekommendation och prioritering gällande nödvändiga förbättringsåtgärder.

Dina krav

Förändras dina produktionsanläggningar ständigt? Eller använder du nya och äldre maskiner samtidigt? I så fall står du inför utmaningen att prioritera riskhantering med avseende på hälso-, säkerhets- och miljörisker och implementera säkerhetsstrategier.

En analys av arbetsförloppet för dina maskiner hjälper dig med det. På så sätt kan du identifiera vilka de betydande riskerna är. Med hjälp av säkerhetsanalysen visar vi dig vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för efterlevnad av de lagliga kraven.

Vi ger dig en helhetsbild av säkerhetstillståndet hos dina anläggningar.

Våra tjänster

Genomför säkerhetsanalysen för din maskinpark med Pilz.

Vår säkerhetsanalys av maskinparken omfattar en undersökning på plats med en efterföljande utvärdering av maskintillståndet och en presentation av resultaten från vår undersökning. För detta använder vi en strukturerad riskbedömning. Med denna metod får vi tillräckligt med data och information för att kunna bedöma de viktigaste faktorerna gällande överensstämmelse och säkerhet för din anläggning. Alla maskiner bedöms med hjälp av en analys med flera parametrar. Då får du en bedömning och prioritering för de nödvändiga säkerhetskraven för varje maskin.

Säkerhetsanalysen av maskinparken omfattar:

  • Analys av risker för enskilda maskiner
  • Bedömning av aktuella åtgärder för riskminimering
  • Bedömning av maskinernas överensstämmelse med gällande föreskrifter
  • Kontroll av möjligheter att integrera säkerhetsfunktioner i en maskin
  • Prioritering och en rekommendation om hur förbättringsåtgärder kan genomföras på maskinerna

Snabböversikt över dina fördelar

  • Du får en överblick över hela anläggningen och eventuella okända säkerhetsrisker
  • Du som arbetsgivare förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och för medarbetarna
  • Tack vare den erhållna informationen kan du effektivt planera säkerhetsinvesteringar och optimera din maskinparks lönsamhet
  • Du kan använda analysen och rekommendationerna för liknande anläggningar och maskiner i hela värdekedjan

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk