Kvalificeringskoncept

Kvalificeringskoncept

Följ din individuella kvalificeringsväg för bättre yrkesmässig vidareutveckling.

Med vårt kvalificeringskoncept kan du bygga upp dina kunskaper successivt och utbilda dig upp till önskad kvalificeringsgrad. Våra utbildningar är därför indelade i fyra nivåer, från nybörjarnivå till expertcertifiering. Du kan börja direkt på önskad nivå, eftersom många utbildningar bygger på varandra.

All information om nivåerna hittar du på den här sidan. Rekommenderade kvalificeringsvägar anges vid respektive utbildning.

Till utbildningsutbudet

Kvalificeringsväg

Nivå: Introduktion

Nivå: Introduktion

Utbildningarna på den här nivån kan du gå utan särskilda förkunskapskrav på området. De ger en introduktion i ämnet, en god överblick och du kan efteråt specialisera dig och delta i utbildningar på nästa nivå. På nybörjarnivån erbjuder vi även webbaserade utbildningar för självstudier.

Nivå: Grundläggande

Nivå: Grundläggande

På den här nivån får du grundläggande kunskaper för god teknisk kännedom. Det handlar inte bara om grunderna, utan vi går även igenom mindre komplexa ämnen på den här nivån. Då behandlas avgränsade ämnen som ligger till grund för den vidare kvalificeringen på fortsättningsnivån.

Nivå: Avancerad

Nivå: Avancerad

Om du redan har kunskaper och erfarenheter inom ämnen passar fortsättningsnivån för dig. För att vara kvalificerad att gå utbildningar på den här nivån kan du först gå nybörjar- eller grundkurser. Här fördjupar du dina kunskaper och förbättrar din kompetens inom nyckelområden.

Nivå: Expert

Nivå: Expert

För steget till absolut expert inom ett område rekommenderar vi den högsta kvalificeringsnivån. Med lämplig yrkeserfarenhet eller genom att delta i utbildningar på de tre föregående nivåerna får du omfattande kunskaper på expertnivå. Dessutom är alla kvalificeringar alltid godkända och certifierade av en extern kontrollorganisation.

Specialutbildningar

Förutom utbildningar på olika nivåer erbjuder vi kurser som ger djupare insikter inom ett särskilt område. Specialkunskap för specialister och blivande specialister.

Internationellt

Vi erbjuder vårt kvalificeringskoncept världen över. Många av våra utbildningar är internationellt enhetliga och du kan gå dem hos alla Pilz dotterbolag. På begäran erbjuder vi dem gärna även i andra länder. På så sätt får du ditt företag på kvalificeringsnivå världen över.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk