Maskinsäkerhet inom förpackningsindustrin

Maskinsäkerhet inom förpackningsindustrin

Ledande tillverkare och leverantörer i konsumtionsvaruindustrin använder högautomatiserade maskiner för att tillverka sina produkter – från lim, tvättmedel, kosmetikprodukter och smartphones till kontaktlinser och tobak. Allt fler konsumtionsvarutillverkvare publicerar sina uppgifter om arbetsskydd för att visa sitt engagemang för säkert och hållbart arbete. Många varumärken tillverkas på ett säkert sätt med hjälp av Pilz.

Dina krav på maskinsäkerhet

Vår erfarenhet inom maskinsäkerhet

Hög hastighet, variation och hög tillgänglighet – alla dessa är faktorer som sätter de säkra maskinanläggningarna och automationstekniken på prov. Efter en grundlig teknisk riskbedömning av Pilz utvecklar vi säkerhetskoncept och -lösningar för att minska riskerna för medarbetarna och för att samtidigt öka produktionen.

  • Vi gör det möjligt för arbetarna att säkert ta bort varor som är skadade eller har fastnat i fyllningsmaskiner som arbetar med hög hastighet genom att använda intelligenta säkerhetslösningar som bygger på vår riskbedömning för maskinsäkerheten.
  • Produktlogotyper och konsumentinformation trycks med höghastighetsmoduler. Vi utvecklar skyddsåtgärder så att riskerna reduceras när sådana maskiner ska användas och installeras.
  • Strukturerade metoder som bygger på internationella standarder, som exempelvis EN 415 och ANSI/PMMI B155.1, används för både nya och befintliga maskiner.

Våra tjänster

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk