Sverige | svenska

Säkerhetsbrytare

Optimal skyddsgrinds- och positionsövervakning med säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytarna kan användas i olika områden. När en skyddsanordning ska öppnas måste t.ex. farliga maskinrörelser stoppas och återstart förhindras. Skyddsanordningarna får varken vara möjliga att kringgå eller manipulera. Vissa applikationer kräver dessutom låsning av skyddsgrinden tills den farliga produktionsprocessen är slutförd.

Säkerhetsbrytaren PSEN uppfyller dessa krav på ett lönsamt och effektivt sätt och är dessutom idealisk för skyddsgrinds- och positionsövervakning.

Smidig användning enligt EN ISO 14119 – fördelar med säkerhetsbrytaren

  • Kompakt konstruktion som är enkel att montera och sparar plats
  • Kan användas i många applikationer
  • Spara på kostnaderna med seriekoppling
  • Lång livslängd tack vare den robusta kåpan
  • Säker och lönsam helhetslösning tillsammans med utvärderingsenheter från Pilz
Smidig användning enligt EN ISO 14119

Säkerhetsbrytarens egenskaper

Säkerhetsbrytarens egenskaper
  • Uppfyller kraven i ISO 14119
  • Funktion/kodning: mekanisk (PSENmech, PSENhinge), beröringsfri magnetisk (PSENmag), beröringsfri kodad (PSENcode) samt fullkodad, unicat fullkodad (PSENcode)
  • Skyddsklass: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67/IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i alla miljöer och tillämpningar

Säkerhetsbrytarna PSENmech, PSENmag och PSENcode är lämpliga för övervakning av grindar i skyddsstaket, av huvar, klaffar och rullportar eller för positionsregistrering. Våra lönsamma säkerhetsbrytare uppfyller kraven i EN ISO 14119 och skapar balans mellan produktivitet, säkerhet och användarvänlighet.

Säkerhetsbrytare från Pilz finns i olika utföranden och med olika funktionsprinciper. De kan användas vid tuffa miljöförhållanden. Seriekoppla säkerhetsbrytarna och spara pengar!

Endast sensorteknik räcker inte: en helhetslösning uppnår du bara med motsvarande utvärderingsmöjligheter. Pilz erbjuder en säker helhetslösning med sensorteknik och styrning. Med denna lösning sparar du tid och pengar när alla komponenter ska implementeras och säkerheten certifieras.

Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i alla miljöer och tillämpningar

Säkerhetsbrytare används i många olika branscher

Vårt produktsortiment: Säkerhetsbrytare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk