Servoförstärkare

Servoförstärkare – omformarna som tar hand om allt

Servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD

Använd de moderna servoförstärkarna från Pilz som driftstyrning för många olika motortekniker. Med dem kan du driva alla vanliga motorer från servomotorer till asynkron- och linjärmotorer. Det gäller även för roterande direktdriftenheter, servolinjärställdon och applikationer med specialmotorer.

Servoförstärkarna PMC SC6 och PMC SI6

Med servoförstärkarna PMC SC6 och PMC SI6 drar du nytta av flexibelt kombinerbara driftstyrningar i en kompakt konstruktion. Den snabba idrifttagningen görs enkelt via den elektroniska motortypskylten. Driftstyrningarna kan anslutas via alla vanliga kommunikationsprotokoll. Med PMC SI6 får du en skalbar fleraxellösning som framför allt är lämplig för användning i stora maskiner och anläggningar från fyra axlar.

PMC SC6 är däremot en expanderbar fristående lösning som kan användas optimalt i kompakta anläggningar och maskiner.

Servoförstärkarna PMC SC6 och PMC SI6

Servoförstärkare PMCprotego D

Använd servoförstärkaren PMCprotego D som driftstyrning överallt där maximal flexibilitet och säkerhet efterfrågas. Den stöder alla relevanta fältbussystem, återkopplingstyper och motortyper och kan enkelt integreras i befintliga anläggningsomgivningar. Detta garanterar öppenhet för andra system som är vanliga på marknaden.

Funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment – Safe torque off (STO)” finns redan i grundutförandet. Servoförstärkaren möjliggör driftintegrerade säkerhetsfunktioner upp till PL e med alla återkopplingstyper, oavsett givartyp. Tack vare det digitala motorfeedbackprotokollet HIPERFACE DSL® behöver PMCprotego D endast minimal kabeldragning.

förstärkare PMCprotego D

Servoförstärkarnas övertygande fördelar

 • flexibel reaktion på formatändringar och högre antal cykler tack vare modern servoteknik
 • högre tillgänglighet för din maskin, vilket innebär att stillestånd undviks
 • utmärkt energibalans tack vare mellankretskoppling med intelligent ballastkoppling, inga externa ballastkopplingar krävs
 • individuell rådgivning och handledning med allt från driftsutformning till idrifttagning
Servoförstärkarnas övertygande fördelar

Servoförstärkarnas egenskaper

Servoförstärkarnas egenskaper
 • öppen arkitektur i maskinvara och programvara
 • snabb och enkel implementering och överskådlig projektdokumentation tack vare smidig, översiktlig användarprogramvara
 • brett spänningsområde från 230 till 480 V (+/- 10 %)
 • mångsidiga gränssnitt för servoförstärkarna
 • många olika möjligheter för aktivering och tillståndsavläsning underlättar integreringen i maskinkonceptet
 • exakt positionering och högdynamisk styrning tack vare resolver eller högupplösande givare
 • snabb idrifttagning och diagnos med servoförstärkarna

Servoförstärkare för alla tillämpningar

Använd servoförstärkare för att förse din motor med ström och på så sätt driva den. Men en servoförstärkare kan användas till mycket mer än så:

 • positionering (styrd av buss eller via ingångar)
 • avstängning av olika positioneringssatser
 • varvtalsreglering
 • vridmomentsreglering
 • elektrisk växelfunktion
 • verktygsmaskiner
 • förpackningsmaskiner
 • tryckerimaskiner
 • pappersproduktion
 • fyllning
 • hantering/robotteknik
 • verktygsmaskiner
 • Pick & Place
 • provbänkar
 • halvledarindustrin
 • specialanvändningar för servoförstärkare (t.ex. bandning eller svetstänger)
Servoförstärkare för alla tillämpningar

Branscher

Vårt produktutbud: Servoförstärkare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk