Servoförstärkare PMCprotego D och PMCtendo DD

Servoförstärkare – omformarna som tar hand om allt

Servoförstärkare PMCprotego D och PMCtendo DD

Använd de moderna servoförstärkarna från Pilz som driftstyrning till många olika slags motorteknik. Med dem kan du driva alla vanliga motorer, från servomotorer till asynkronmotorer och linjärmotorer. Det gäller även för roterande direktdriftenheter, servolinjärställdon och applikationer med specialmotorer.

Nyhet: Servoförstärkaren PMCprotego D – nu med HIPERFACE DSL®

För servoförstärkaren PMCprotego D finns nu det helt digitala motorfeedbackprotokollet HIPERFACE DSL®. Det innebär ett minimum av anslutningsledningar mellan frekvensomformaren och motorfeedbacksystemet och stöder på så sätt driftteknikens enkabelsteknik. Detta minskar inte bara kostnaderna, utan kräver även mindre plats och innebär lägre kostnader vid installationen. Som öppet gränssnitt förenar HIPERFACE DSL® fördelarna med ett digitalt gränssnitt i realtid.

Servoförstärkare PMCprotego D

Nyhet: Energilagraren PMCenergy SD – utnyttja bromsenergin effektivt

De nya energilagrarna PMCenergy SD sparar energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5! Befintlig bromsenergi tas upp och mellanlagras – utan att påverka elnätet, eftersom energilagraren inte har någon direkt kontakt med det inkommande elnätet.

Så sparar du energi med energilagraren

Energilagraren PMCenergy SD registrerar höjden på arbetsspänningen i mellankretsen. PMCenergy SD tar upp energi som överstiger spänningen i mellankretsen. Om nivån överskrids matar PMCenergy SD tillbaka energi. Det är här som du sparar energi.

Servoförstärkarens mellankretsar kan kan enkelt anslutas till varandra så att endast en energilagrare per axelgrupp behövs. På så sätt får du en mycket ekonomisk lösning för större maskiner och anläggningar. Det finns även ytterligare moduler för energilagraren PMCenergy SD som gör att du kan utöka lagringsvolymen efter behov.

Snabböversikt över fördelarna:

 • energibesparing genom mellanlagring av bromsenergin i hela systemet i form av PMCprotego D eller PMCtendo DD5
 • liten värmeutveckling ger enheterna längre livslängd
 • kostnads- och platsreducering tack vare mindre kylenheter
 • servoförstärkare med mindre effektförlust
 • Utan påverkan på elnätet: energilagraren tar upp bromsenergin, men matar inte ut den i elnätet. Även servoförstärkarens nätpåverkan minimeras.
 • Ekonomisk lösning: servoförstärkarens mellankretsar kan anslutas till varandra så att endast en energilagrare per axelgrupp behövs.
 • Öppen och flexibel lösning: energilagrarna kan användas med olika servoförstärkare, PMCprotego D och PMCtendo DD5.

Upptäck den nya möjligheten att ta vara på bromsenergin och utnyttja mer energieffektiv driftteknik!

Energilagrare PMCenergy SD

Servoförstärkarnas övertygande fördelar

 • återkopplingssystem från alla vanliga tillverkare på marknaden kan anslutas direkt för att driva olika slags motorteknik
 • hantera formatändringar på ett flexibelt sätt tack vare modern servoteknik och uppnå högre antal cykler
 • högre tillgänglighet till maskinen med utökade säkerhetsfunktioner (undvik stillestånd)
 • högsta säkerhet i kombination med säkerhetskortet upp till PL e, oberoende av återkopplingen (PMCprotego D)
 • utmärkt energibalans tack vare mellankretskoppling med intelligent ballastkoppling, inga externa ballastkopplingar krävs
 • individuell rådgivning och handledning med allt från driftsutformning till idrifttagning
Servoförstärkarnas övertygande fördelar

Servoförstärkarnas egenskaper

Servoförstärkarnas egenskaper
 • öppen arkitektur i maskinvara och programvara
 • snabb och enkel implementering och överskådlig projektdokumentation tack vare smidig, översiktlig användarprogramvara
 • brett spänningsområde från 230 till 480 V (+/- 10 %)
 • mångsidiga gränssnitt för servoförstärkarna
 • många olika möjligheter för aktivering och tillståndsavläsning underlättar integreringen i maskinkonceptet
 • exakt positionering och högdynamisk styrning tack vare resolver eller högupplösande sinus-cosinus-givare
 • snabb idrifttagning och diagnos med servoförstärkarna

Servoförstärkare för alla tillämpningar

Använd servoförstärkare för att förse motorn med ström och driva den. Men en servoförstärkare kan användas till mycket mer än så:

 • positionering (styrd av buss eller via ingångar)
 • avstängning av olika positioneringssatser
 • varvtalsreglering
 • vridmomentsreglering
 • elektrisk växelfunktion

De tillgängliga gränssnitten gör systemet öppet och möjliggör kommunikation med många styrningar. Dessutom fungerar servoförstärkarnas funktioner med praktiskt taget alla motorer och återkopplingssystem och ger mycket goda regleregenskaper.

 • verktygsmaskiner
 • förpackningsmaskiner
 • tryckerimaskiner
 • pappersproduktion
 • fyllning
 • hantering/robotteknik
 • verktygsmaskiner
 • Pick & Place
 • provbänkar
 • halvledarindustrin
 • specialanvändningar för servoförstärkare (t.ex. bandning eller svetstänger)
Servoförstärkare för alla tillämpningar

Branscher

Vårt produktutbud: Servoförstärkare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk