Bedömning av maskinsäkerhet

Den snabba vägen till översikt över överensstämmelse med maskinsäkerhetschecklistan

Bedömningen av maskinsäkerheten ger en komplett översikt över status för säkerhet och överensstämmelse för de maskiner som bedöms. Dessutom får du en åtgärds- eller checklista för snabb hantering av åtgärder för optimering av säkerheten och överensstämmelsen med gällande lagar, standarder och riktlinjer.

Effektiv överblick över statusen för överensstämmelse hos era maskiner

Man med surfplatta framför en maskin

Har du haft några av dina maskiner i drift under lång tid och inte utfört någon utvärdering av deras säkerhet och överensstämmelse? Eller har du köpt begagnade maskiner eller anläggningar? Då behöver du normalt en okomplicerad överblick över säkerhetsstatusen för dessa maskiner enligt aktuella lagar och gällande standarder. Dessutom behöver du information om vilka åtgärder du måste vidta för att uppfylla gällande krav på maskinsäkerhet, t.ex. maskindirektivet, och att få ansvarsskydd.

Våra tjänster

Vi utvärderar maskinerna i en produktionsanläggning beträffande gällande krav på säkerhet och överensstämmelse. Vi tar inte bara hänsyn till de gällande lagarna, standarderna och riktlinjerna där maskinen används eller är avsedd för, utan även individuella och företagsinterna föreskrifter.

Vi tillhandahåller all relevant information om säkerhetsstatusen för maskinerna i önskad teknisk omfattning. Resultatet kommer inte bara som en överskådlig och omfattande instrumentpanel med alla utvärderingar, utan även som en åtgärdslista med alla rekommenderade åtgärder. Med vår maskinsäkerhetschecklista får du snabbt och enkelt en översikt över alla maskiner i utvärderingen. Du kan välja mellan två varianter av maskinsäkerhetsutvärderingen.

Kvinna med hjälm bakom en laptop

Individuellt efter dina krav på prestanda

Du kan välja vilket av dessa två alternativ som passar dig. Dessa innehåller följande:

  Level 1 Level 2

Överensstämmelse med safety-status

Utvärdering av uppfyllandet av säkerhetskraven med en lista på alla avvikelser. Den kravbaserade checklistan innehåller både en beskrivning samt en värdering av respektive krav med tillhörande status för överensstämmelse. Både uppfyllandet av föreskrifter och värderingen presenteras i ett grafiskt format (instrumentpanel).

 •  
 •  

Bedömning av huvudrisker

Bedömning av de viktigaste riskerna baserad på vald metod: inklusive hänvisning till kravet, en risknivåbestämning och en beskrivning.

 
 •  

Dokumentationskontroll

Skapar en översikt om huruvida erforderlig och tillräcklig dokumentation finns för alla maskiner.

 
 •  

Rättslig och företagsspecifik överensstämmelse

Ger en överblick över status gällande överensstämmelse baserat på företagsspecifika krav och med hänsyn till internationella och nationella krav, t.ex. direktivet om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet 2009/104/EG.

 
 •  

Utvärdering av de viktigaste säkerhetsdelfunktionerna

Uppskattning av högsta möjliga PLr för varje kontrollerad delfunktion. Kvaliteten, arkitekturen, diagnos och felreaktion hos komponenterna utvärderas.

 
 •  

Riskreducering/rekommenderade åtgärder

Lista över alla punkter som inte överensstämmer och rekommenderade åtgärder för riskreducering för att maskinerna ska uppfylla kraven i gällande standarder.

 •  
 •  

Kostnadsförslag för uppgraderingen

Baserat på åtgärdskatalogen skapas ett kostnadsförslag för att få maskinerna i överensstämmelse med gällande standarder.

 
 • (valfritt)

Snabböversikt över dina fördelar

Man med ficklampa kontrollerar en maskin

Pilz bedömning av maskinsäkerheten är ett snabbt och effektivt förfarande som ger en överblick över överensstämmelse med relevanta krav för maskinsäkerhet. Med vår tekniska bedömning sparar du både tid och pengar.

 • Kostnadsoptimering

Vi stämmer av detaljgraden för bedömningen i förväg och anpassar den till dina individuella behov. Du kan välja vilken av de två varianterna som passar dig.

 • Intyg om överensstämmelse och ansvarsskydd

Du får en instrumentpanel med tydlig översikt per maskin eller anläggning – anpassad efter dina behov. Du får en översikt över aktuell status för överensstämmelse. Vi förklarar även åtgärdsbehovet för dig och prioriterar de åtgärder som är särskilt resursbesparande för dig.

 • Säkerhet

Bedömningen av maskinsäkerheten har utvecklats specifikt för befintliga maskiner. Alla kontroller och utvärderingar innebär att du får en tydlig överblick över säkerhetsstatus och åtgärdsbehov för de kontrollerade maskinerna.

 • Effektivitet

Du kan använda resultatinstrumentpanelen samt de enskilda rapporterna internt och vi har förkonfigurerat underlagen med många olika bedömningsmöjligheter.

 • Överensstämmelse med företagsspecifika riktlinjer

Du kan alltid lägga till din individuella teststandard till vår bedömning. På så sätt får du med dina egna riktlinjer från första början.

 • Internationellt

Du kan använda samma metod på alla verksamhetsorter världen över. Du kan överföra resultat från en maskin i ett land till liknande maskiner i andra länder.

Bedömning av maskinsäkerhet – kortfattad förklaring för en snabb överblick

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk