Maskinsäkerhet inom livsmedelsindustrin

Dina krav på maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet inom livsmedelsindustrin

Konsumentmångfalden på de globaliserade marknaderna och ekologisk hållbarhet är nyckelfaktorer som styr dynamiken och konkurrensen inom livsmedels- och dryckesindustrin. Raffinerade aromer och livsmedelsingredienser, förberedelsen av produkterna och användningen av fyllnings- och förpackningsanläggningar som arbetar vid hög hastighet kräver effektiv hantering och ett stort antal olika produktions- och maskinanläggningar. Ständiga introduktioner av nya produkter kräver att nya maskiner kopplas in eller att gamla maskiner rustas upp, för att produktionslinjen ska kunna fortsätta att användas. Dessa processer blir enklare och effektivare med en stark säkerhetspartner med erfarenhet från din bransch.
 

“Sättet som riskbedömningen av våra maskiner genomfördes på visade att Pilz-teamet besitter stor fackkunskap, framför allt med tanke på antalet maskiner och den korta tiden.“

– Aidan O'Donnell, Group Risk Manager, DIAGEO

Vår erfarenhet inom maskinsäkerhet

Många ledande livsmedels- och dryckestillverkare litar på Pilz. Vi hjälper dig att nå säkerhetsmålen och att samtidigt utnyttja maskintillgängligheten och anläggningens kapacitet på bästa sätt.

  • Genom våra tjänster och tillämpningen av relevanta standarder, som exempelvis ANSI/PMMI B155. eller de internationella "ISO”- och "IEC”-standarderna, kan vi säkerställa att anläggningarna blir flexibla, så att du kan tillverka olika slags produkter.
  • Med hjälp av våra tjänster, som riskbedömningar och säkerhetsvalideringar, identifierar vi eventuella faror hos maskinerna och anläggningarna och hittar skräddarsydda lösningar.

Våra tjänster

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk