7 feb. 2024

Säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – uppåt och nedåt utan problem!

Precis som tidigare hör hissar till de säkraste transportmedlen. Hittills har deras säkerhetsrelaterade funktioner huvudsakligen verkställts genom mekanisk-elektriska komponenter. Förutom vånings-, slut- och inspektionsbrytare finns det en separat schaktkopia och en hastighetsbegränsare i de flesta hissar. Elektroniska komponenter har hittills bara varit utrustade med enstaka säkerhetsfunktioner.

Programmerbara elektroniska system som den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 är så kallade PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts) som för samman dessa funktioner, och därmed ersätter de mekaniska komponenter som åldras och kräver mycket underhåll.

Säkerhetskomponenter för hissar och varuhissar får bara säljas i Europa om de har certifierats av ett oberoende, anmält kontrollorgan. Europeiska unionen reglerar detta i hissdirektivet 2014/33/EU.

Två mekaniker utför arbete på en hiss
Medarbetare på Pilz och TÜV-Süd vid överlämning av ett certifieringsbevis.

Följande personer medverkar: Mark Dietz från TÜV-Süd, Jürgen Kitzing, Andreas Volland och Stephan Rauch från Pilz, Carina Rebernak från TÜV-Süd

Ett typkontrollintyg för användning i liftar, hissar och rulltrappor delas ut

Basmodulerna i produktfamiljen PNOZmulti 2 och tillhörande expansionsmoduler certifierades av TÜV SÜD enligt direktivet 2014/33/EU som programmerbara elektroniska system, så kallade PESSRAL. Pilz fick certifieringsbeviset av TÜV-Süd på den internationella världsledande mässan Interlift i Augsburg i oktober 2023.

Följande standarder låg till grund för prövningen:

 • SS-EN 81-20:2020
 • SS-EN 81-22:2021
 • SS-EN 81-50:2020
 • SS-EN 115-1:2017

Mycket stort urval av tillämpningar

Användare och tillverkare kommer säkert till destinationen med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 – oavsett om det är högt över bergstopparna eller djupt under jorden – mångsidiga PNOZmulti är med överallt:

 • Varuhissar
 • Personhissar
 • Homelift-system
 • Lyftanordningar
 • Fordons-/bilhissar
 • Scenhissar
 • Fartygsvinschar
 • Bostadshissar
 • Patienthissar
 • Handikapphissar
 • Mathissar
 • Småvaruhissar
 • Rulltrappor
 • Rullramper
 • Rullband
 • Transportband
Tre tomma rulltrappor i en byggnad
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?