Visualisering för automationssystemet PSS 4000

Ögat i automationssystemet PSS 4000

Visualisering för automationssystemet PSS 4000

Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu har du alltid koll på automationssystemet PSS 4000: både lokalt och fjärrstyrt. PASvisu håller dig alltid informerad om den aktuella processen i dina maskiner och anläggningar! Maskinstillestånd och långdragna felsökningar är ett minne blott.

Förutom systemdiagnosen som maskinvaran utför själv kan PASvisu även visa den processdiagnos som har projekterats i PAS4000. PASvisu visar diagnosen på en PMI, en dator, en smarttelefon eller en surfplatta. Visualisera maskiner och anläggningar på ett enkelt och intuitivt sätt!

Ett stort plus:

PASvisu är perfekt anpassat till automationssystemet PSS 4000 från Pilz. Styrprogramvaran PAS4000 kan enkelt kopplas ihop med visualiseringsprogramvaran PASvisu. Så skapas en perfekt symbios mellan styrning och visualisering – under alla faser i maskinens livscykel.

Full koll på automationssystemet PSS 4000

  • visualisering av alla processvärden i automationsprojektet
  • framtidssäkrat och plattformsoberoende
  • gemensam databas för PAS4000 och PASvisu
  • kortare projekttider tack vare sammankoppling av PAS4000 och PASvisu
  • snabbare projektering eftersom du slipper mata in och tilldela variabler manuellt
Full koll på automationssystemet PSS 4000

Visualisering som en del av automationssystemet PSS 4000

Visualisering som en del av automationssystemet PSS 4000

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu kan kopplas ihop med styrningsprojektet direkt i programvaran PAS4000. Du får automatiskt tillgång till alla processvariabler som finns sparade i projektet och hela namnrymden i automationssystemet. På så sätt kan du hämta information som projektets checksumma eller firmwareversionen direkt från styrningen PSSuniversal PLC. Det ger kortare projektlöptider och snabbare projektering.

I PASvisu visas de block som har projekterats i styrningen som grupperade, fördefinierade tiles. Alla programvarublock som används i styrningsprojektet finns automatiskt tillgängliga i PASvisu och kan användas direkt för den grafiska blockdiagnosen. Alla relevanta variabler är redan kopplade till dessa maskinvarutiles från Pilz. Diagnoslistan (larm och åtgärder) och historiken kan också visas. Dessutom finns det en tile med LED-statusen för PSS 4000-maskinvaran.

Kan användas i alla branscher

Vårt produktsortiment: Visualiseringsprogramvara för PSS 4000

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk