Sverige | svenska

Riskområdessäkring med två- och tredimensionella sensorer

Satsa på sensorer för övervakning av ytor och zoner!

Riskområdessäkring med 2D- och 3D-sensorer

Vid riskområdessäkring av maskiner och anläggningar måste man skapa balans mellan säkerhet, användarvänlighet och produktivitet. Använd optiska skydd för riskområdessäkring när personer ofta måste gå in i riskområdet eller material måste forslas in eller ut. Ljusridåer, laserskanner och kamerasystem är optimala för riskområdessäkring.

Säkring med aktivt ingrepp i produktionsprocessen

När produkter ska forslas in och ut sker aktiva ingrepp i produktionsprocessen. Då är säkerhetsljusridåer den ideala lösningen, eftersom de skyddar personer och gods från riskområden med sina osynliga, infraröda skyddsfält. De placeras vid ingångar till riskområden och registrerar när personer eller objekt befinner sig i skyddsfältet. Om en ljusstråle bryts utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart. Maskinerna och anläggningarna stoppas.

De ger finger-, hand- eller kroppsskydd beroende på vad som krävs enligt EN/IEC 61496-1/-2. De har korta reaktionstider på millisekunder, som dock ökar i förhållande till strålarnas längd och antal. För att upprätthålla skyddet men ändå låta material passera genom ljusridån kopplas funktioner som blanking, muting eller kaskadkoppling in.

Riskområdessäkring med aktivt ingrepp

Mobil och stationär riskområdessäkring

Mobil och stationär riskområdessäkring

För att säkra maskinytor används en laserskanner. Denna skannar av ytan som ska övervakas med en laserstråle. Om till exempel personer befinner sig på ytan registrerar laserskannern att främmande föremål reflekterar laserstrålen. Den farliga rörelsen stängs då av.

Avståndet till objektet fastställs genom att tidsskillnaden mellan sändningen och mottagningen av ljuspulsen mäts. För att kunna registrera objekt från olika håll sänds laserstrålen ut via en roterande spegel. Säkerhetslaserskannern är en säkerhetsprodukt i kategori 3 enligt IEC/EN 61496 för övervakning av tvådimensionella ytor.

Användningen är mångsidig och sträcker sig från stationär övervakning av ytor, förarlösa transportsystem (FTS) till säkring av robotapplikationer. De senaste åren har det satsats allt mer på skydd mot intrång bakifrån: ofta räcker det inte att säkra ingången till ett riskområde, som t.ex. en robotcell (intrångsskydd). Området bakom måste också övervakas för att förhindra att maskinen startas igen medan personer befinner sig i riskområdet. Till skillnad mot nyckelöverföringssystem kan driften återupptas problemfritt när riskområdet har utrymts.

Läs mer här:

Säker övervakning av kantpressar

Säker övervakning av kantpressar

Telecentriska kamerasystem passar framförallt för säker övervakning av kantpressar eftersom de alltid avbildar objekt i samma storlek, oavsett avståndet till kameran. De monteras på kantpressens överdel och följer på så sätt med det övre verktyget.

Genom ständig datasamordning mellan kantpressens CNC-styrsystem, det säkra styrsystemet och det medföljande kamerasystemet fastställer det säkra styrsystemet tillförlitligt det övre verktygets momentana läge över plåten. Beroende på skyddsfälträckvidd kan även specialpressar, t.ex. tandempressar, övervakas utan problem.

De kamerabaserade skydds- och mätsystemen registrerar de allra minsta partiklarna i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Ljusstrålarna överförs via ett telecentriskt objektiv från sändare till mottagaren som sitter mitt emot kantpressen. Skyddsområden utformas framför, bakom och under verktyget. Därmed förhindras farliga intrång från alla sidor om kantpressen under arbete.

Helhetslösning för ett smidigt samspel

När det handlar om maskiners säkerhetstekniska utrustning är det inte bara de enskilda komponenterna som är viktiga, utan samspelet dem emellan! Skaffa sensorer och utvärderingsenheter från samma återförsäljare. Då är gränssnitten mellan komponenterna redan optimalt anpassade till varandra. Satsa på en helhetslösning från Pilz och slipp bläddra bland datablad och läsa om dyra tester!

Vårt produktsortiment: 2D- och 3D-sensorer

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk