Riskområdessäkring med avkännande skydd

Satsa på sensorer för övervakning av ytor och zoner!

Optiska, kamerabaserade och radarbaserade sensorer

Till de avkännande skyddsanordningarna hör framför allt beröringsfria skyddsanordningar. De omfattar följande teknik: optiska sensorer som ljusstråleskydd med en stråle och säkerhetsljusridåer, säkerhetslaserskannrar och kamerabaserade skyddssystem. Utöver de klassiska beröringsfria skyddsanordningarna hör även säkra radarsystem till de barriärfria säkerhetslösningarna.

Gemensamt för all teknik: den högsta säkerhetsnivån, korta reaktionstider, diagnosgränssnitt för felsökning, enkel konfigurering och styrning samt robusta produktegenskaper för högre tillgänglighet. På så sätt kombinerar tekniken säkerhet och produktivitet med användarvänlighet.

Riskområdessäkring med avkännande skydd

Översikt över alla tillämpningar

Säkring av öppna åtkomst- och ingreppsområden

Med säkerhetsljusridåer kan du övervaka öppna åtkomst- och ingreppsområden till riskområden på ett säkert sätt. I synnerhet när det handlar om tillämpningar där man ingriper aktivt i produktionsprocessen, t.ex. för in- och utmatning av produkter, är ljusridåer det rätta valet.

Säkerhetsljusridåer monteras vid åtkomst- och ingreppsområden till riskområden. Med hjälp av infraröda strålar registrerar de om personer eller föremål befinner sig i skyddsområdet. Om en ljusstråle bryts utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart. Maskinerna och anläggningarna stoppas.

Ljusridåer ger finger-, hand- eller kroppsskydd beroende på vad som krävs enligt EN/IEC 61496-1/-2. De ger särskilt korta reaktionstider och kan därför placeras närmare riskområdet. För att upprätthålla skyddet men ändå låta material passera genom ljusridån kopplas utökade funktioner som blanking och muting in. Även för tillämpningar med ingrepps- och intrångsskydd kan ljusridåer användas. Här kan användarna dra nytta av ljusridåernas kaskadkopplingsfunktion som möjliggör att skyddsfält kan placeras intill varandra utan dödzoner.

Riskområdessäkring med avkännande skydd

Stationär och mobil riskområdessäkring

Säkerhetslaserskannrarna har mångsidiga tillämpningsmöjligheter: De omfattar allt från stationära tillämpningar för riskområdessäkring till åtkomstsäkring och tillämpningar med intrångsskydd (återstartspärr). De kan även användas för att säkra förarlösa transportfordon (FTS).

Säkerhetslaserskannern är en säkerhetsprodukt i kategori 3 enligt IEC/EN 61496 för övervakning av tvådimensionella ytor. En laserstråle skannar av ytan som ska övervakas. Avståndet till objektet fastställs genom att tidsskillnaden mellan sändningen och mottagningen av ljuspulsen mäts. För att registrera föremål i olika riktningar avlänkas lasern av en roterande spegel, vilket ger ett registreringsområde på 275° runt skannern.

Skyddszoner kan upprättas flexibelt eftersom flera separata zoner kan övervakas samtidigt med bara en skanner. Det går även att växla mellan en mängd olika konfigurationer.

Mobil och stationär riskområdessäkring

Skyddszonsövervakning på tuffa användningsområden

För övervakning av riskområden med höga krav på robusthet och tuffa miljöer räcker optiska sensorer ofta inte till. Detta är exempelvis fallet vid metall- och träbearbetning eller tillämpningar utomhus. Radarsystem ger i sådana fall vissa stora fördelar på grund av sin mätprincip: Volymövervakning med FMCW-radar (frequency modulated continuous wave) med en frekvens på 24–24,25 GHz är särskilt okänslig mot yttre påverkan som damm, smuts, regn, ljus och flygande gnistor.

Med radarteknik kan tillämpningar upp till SIL 2, PL d och kategori 3 implementeras. Radarsystem har hög tillgänglighet även vid stora temperatursvängningar. Flera seriekopplade sensorer avger radarstrålar och utvärderar reflektionerna som förändrats under tiden. På så sätt kan rörliga hinder i skyddszonen detekteras.

Beroende på storleken på området som ska övervakas kan skyddszonskonfigurationen variera. Radarbaserade sensorer passar särskilt bra för alla tillämpningar med intrångsskydd (återstartspärr) i tuffa miljöer, t.ex. vid svetsarbeten i en robotcell. Dessutom hör säkring av stationära tillämpningar och åtkomstsäkring till deras tillämpningsområde.

Radarsystem

Säker övervakning av kantpressar

Telecentriska kamerasystem passar framförallt för säker övervakning av kantpressar eftersom de alltid avbildar objekt i samma storlek, oavsett avståndet till kameran. De monteras på kantpressens överdel och följer på så sätt med det övre verktyget.

Genom ständig datasamordning mellan kantpressens CNC-styrsystem, det säkra styrsystemet och det medföljande kamerasystemet fastställer det säkra styrsystemet tillförlitligt det övre verktygets momentana läge över plåten. Beroende på skyddsfälträckvidd kan även specialpressar, t.ex. tandempressar, övervakas utan problem.

De kamerabaserade skydds- och mätsystemen registrerar de allra minsta partiklarna i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Ljusstrålarna överförs via ett telecentriskt objektiv från sändare till mottagaren som sitter mitt emot kantpressen. Skyddsområden utformas framför, bakom och under verktyget. Därmed förhindras farliga intrång från alla sidor om kantpressen under arbete.

Säker övervakning av kantpressar

Jämförelse mellan optiska, kamerabaserade och radarbaserade sensorer

Teknik Mätprincip, funktion Tillämpningar Fördelar
Säkerhetsljusridåer (optiska)
 • laser eller infraröda
 • registrerar statiska föremål
 • övervakning av 2D-områden
 • statisk installation
 • åtkomstsäkring
 • säkring vid manuell matning
 • intrångsskydd
 • fingerskydd
 • stor räckvidd
 • korta reaktionstider
 • utökade funktioner: muting, blanking, kaskadkoppling
Säkerhetslaserskannrar
(optiska)
 • laser
 • registrerar hinder
 • övervakning av 2D-områden
 • stationära och mobila tillämpningar
 • stationär och mobil säkring av riskområden
 • intrångsskydd
 • åtkomstsäkring med vertikala tillämpningar
 • exakt kantskärpa
 • snabba reaktionstider
 • exakt definition av ytor som ska övervakas
 • Ytterligare funktioner: muting, blanking, seriekoppling, encoderutvärdering, setupväxling
Säkra radarsystem
(RCS)
 • FMCW-radar: 24 GHz (elektromagnetisk energi)
 • registrerar vattenbaserade och metalliska föremål
 • reagerar på rörelse
 • volymövervakning
 • intrångsskydd
 • stationär och mobil säkring av riskområden
 • åtkomstsäkring 
 • mycket robust mot påverkan av yttre faktorer
 • Self Teaching Background (STB)
 • Funktioner: muting
Säkra kamerasystem
 • telecentriskt objektiv (vision parallel)
 • LED-Licht
 • säkring av kantpressar
 • fingerskydd för kantpressar

 

Helhetslösning för ett smidigt samspel

När det handlar om maskiners säkerhetstekniska utrustning är det inte bara de enskilda komponenterna som är viktiga, utan samspelet dem emellan! Skaffa säkerhetssensorer och utvärderingsenheter från samma återförsäljare. Då är gränssnitten mellan komponenterna redan optimalt anpassade till varandra.

Satsa på en helhetslösning från Pilz och slipp bläddra bland datablad och läsa om dyra tester!

Kontakta oss nu!

Stationär zonövervakning
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk