Enheter för positionsövervakning

Säker positionsövervakning med passande sensor

Enheter för positionsövervakning

Det säkra linnödstoppet PSENrope är en beprövad och tillförlitlig lösning för säkerhet i tillverkningsområdet, oavsett om det används vid löpande bandet eller vid maskinen. Så kan du garantera ett säkert nödstopp var som helst längs transportbandet.

Rotationsencodern PSENenco används i automationssystemet PSS 4000 för att fastställa position och hastighet.

För lägesövervakning med manöverdon lämpar sig den säkra magnetbrytaren PSENmag och den kodade säkerhetsgivaren PSENcode. Med den kodade säkerhetsgivarvarianten PSEN csx.19 kan du övervaka och åtskilja upp till tre positioner på ett säkert sätt.

Fördelar: mångsidigt användbara och enkla att installera

  • Nödstoppsfunktion var som helst på transportbandet (PSENrope)
  • Säker utvärdering av hastighet och position (PSENenco)
Mångsidigt användbara och enkla att installera

Säker positionsövervakning med positionsbrytare och induktiva givare

Produktserien består av PSENrope och PSENenco och används för säker positionsövervakning. Beroende på sensor kan olika applikationer utformas.

Säker positionsövervakning med positionsbrytare och induktiva givare

Branschanvändning av positionsbrytare och induktiva givare

Vårt produktutbud: Positionsbrytare och induktiv givare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk