Modulärt skyddsgrindssystem

Komplett skyddsgrindslösning med åtkomstbehörighet

Det modulära skyddsgrindssystemet ger en individuell skyddsgrindslösning som är optimalt anpassad till din tillämpning. På så sätt får du en flexibel kombination av enskilda komponenter som passar just dina krav: från skyddsgrindssensorn till dörrgreppsmodulen och nödöppningarna samt diagnostiksystemet och den passande utvärderingsenheten. Du drar nytta av flexibla monteringsmöjligheter, snabb installation och konfigurering samt enkel styrning och diagnostik.

Men inte ens den bästa dörrsäkringen hjälper om obehöriga får åtkomst till din maskin och exempelvis orsakar oönskade maskinstillestånd eller kvalitetsförluster. Därför möjliggör vår lösning, utöver säkring av dina skyddsgrindar, även hantering av åtkomstbehörighet. På så sätt säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera.

Komponenter i skyddsgrindslösningen

Sätt ihop ditt system för säker övervakning av skyddsgrindar – med hantering av åtkomstbehörighet som tillval.

Fördelar med det modulära skyddsgrindssystemet

  • individuell skyddsgrindslösning som passar tillämpningen
  • brett, modulärt utbud med många kombinationsmöjligheter
  • kombination av skyddsgrindsövervakning och åtkomstkontroll
  • autentisering av användare med åtkomstbehörighetssystemet PITreader inbyggt
  • kan snabbt och flexibelt integreras i anläggningen
  • användarvänlig styrning
  • enkel och ekonomisk seriekoppling av säkerhetssensorerna
  • omfattande diagnostik för säkerhetsbrytarna

Vårt produktutbud: Modulärt skyddsgrindssystem

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk