Smart automation ersätter hammarslag

Automation av bromsprov på godståg

Tack vare automation kan man nu för tiden utföra ett bromsprov för ett 500 meter långt godståg på fem minuter.

Teknik och operativa processer inom godstransporter på järnväg har inte förändrats på decennier. När man tidigare testade bromsarna på godståg gick personalen genom hela tåget och använde en speciell hammare för att knacka på varje axel för att säkerställa att bromsarna fungerade korrekt. Den österrikiska systemspecialisten för järnvägstransporter, PJM, förlitar sig istället på digital teknik för denna process och utvecklade säkerhetstekniken för det automatiska bromsprovet tillsammans med Pilz. En utmaning var bristen på strömförsörjning till vagnarna och tågsättens olika tekniska utrustning, som typiskt sett består av 25 till 30 vagnar och kan variera kraftigt vad gäller vagnstyp, ursprung och ålder. Den kompletta lösningen består av det säkra automationssystemet PSS 4000 och certifierad applikationsprogramvara.

Certifierad heltäckande lösning med exemplarisk karaktär

Definierade ändlägen, krafter och bromscylindertrycket registreras via ett vagntypsspecifikt sensorsystem och automationssystemet PSS 4000 med in-/utgångsmoduler lämpliga för järnvägsapplikationer. Styrningslösningen är ansluten till operatörssystemet via ett lokalt radiosystem och till det webbaserade backend-systemet via LTE. Detta innebär att tågföraren alltid är informerad om bromsarnas aktuella status och funktion via en surfplatts utan att behöva kontrollera det manuellt för varje enskild vagn före varje avgång. Felkällor kan därmed reduceras och tågförberedelserna går snabbare. Systemet har godkänts av TÜV Süd och kan anpassas till olika vagn- och bromstyper och fungerar idag som ett europeiskt referenssystem för ett automatiskt bromsprov. Automationslösningen, som redan används av schweiziska SBB Cargo, bidrar därmed till effektivare processer inom godstransporter på järnväg.

Styrteknikboxen monteras i stängt läge på utsidan av godsvagnen.

Snabböversikt över fördelarna

  • PSS 4000 uppfyller alla gällande järnvägsstandarder för säkerhetsfunktioner enligt SIL 2, 3 och 4
  • Systemet kan expanderas i efterhand med hjälp av in- och utgångsmoduler.
  • Framtida Use Cases som elektriska handbromsar eller digital automatisk omkoppling finns redan förberedda

Kundutlåtande

För det här projektet handlade det inte bara om inköp av hårdvara Snarare motsatsen: Med hjälp av vår kombinerade expertis skapade vi en genomtänkt helhetslösning som kan anpassas till olika vagnstyper och ytterligare behov.

Christoph Lorenzutti, COO för PJ Monitoring GmbH

Information om PJ Monitoring GmbH

PJM grundades 2006 av Martin Joch och Günter Petschnig som en avknoppning från Graz tekniska högskola. Den österrikiska helhetsleverantören för järnvägstransporter är nu verksam över hela världen inom två affärsområden: PJ Messtechnik GmbH utför mätningar och tester inom området fordonsgodkännande som ett testcenter ackrediterat enligt IEC/ISO 17025. PJ Monitoring GmbH driver automation av godstransporter på järnväg med framtidsinriktade lösningar som WaggonTracker och intelligent lastviktsövervakning.

Vår produkt i användning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?