Systemintegration för maskiner och anläggningar

Snabb implementering av säkerhet

Det fjärde steget för maskinsäkerhet: Systemintegration

När du integrerar enskilda maskiner i en anläggning eller vill optimera säkerheten för befintliga maskiner är den tid som finns till förfogande för det mesta ytterst begränsad. Pilz hjälper dig att ändå integrera dina säkerhetsåtgärder på ett säkert och tidsoptimerat sätt.

Dina krav

Snabb integrering av säkerhetsåtgärder

Vid sammankoppling av maskiner eller ombyggnad av befintliga anläggningar spelar integreringen av säkerhetsåtgärder en viktig roll. I praktiken har man dock vanligtvis mycket lite tid för att implementera dem. Därför krävs snabba och målinriktade åtgärder.

Mer maskinsäkerhet utan omvägar

Det är viktigt för dig att det inte är säkerhetssystemen och integreringen av dem som bestämmer kostnaden i automations- och säkerhetskoncept. Vi tar hand om genomförandet av dina säkerhetsåtgärder inom ramen för systemintegrationen.

Våra erfarna ingenjörer genomför lämpliga säkerhetsåtgärder på dina maskiner.

Våra tjänster

Våra erfarna projektledare ser till att produktionsprocessen begränsas så lite som möjligt.

Vid integreringen av säkerhetsfunktioner ser våra erfarna projektledare till att produktionsprocessen begränsas så lite som möjligt. Vid genomförandet av projektet och utrustning med mekaniska, elektriska och hydrauliska komponenter anpassar vi oss till motsvarande förutsättningar hos befintliga anläggningar för att minimera stilleståndstider.

Pilz systemintegration innehåller följande faser:

 • Projektplanering och -styrning
 • Urval och inköp av erforderliga komponenter som ställdon, sensorer och styrenheter
 • Konstruktion och montering av erforderliga mekaniska uppbyggnader
 • Konstruktion och test av erforderliga elektriska kopplingstavlor
 • Installation av el- och styrsystem
 • Programmering av styr- och visualiseringssystem
 • Systemidrifttagande
 • Urval av underleverantörer och uppdragstagare
 • Utbildning av maskinoperatörer och underhållspersonal
 • Tillhandahållande av dokumentation som ledsagar utvecklingen motsvarande en strukturerad process

Snabböversikt över dina fördelar

Med vårt världsomspännande nätverk förverkligar vi dina projekt målinriktat och i tid:

 • Du delegerar uppgifter till experter med mångårig erfarenhet av tillämpningar
 • Du implementerar dina säkerhetssystem enligt motsvarande standarder och riktlinjer
 • Du genomför ditt system med minimala kostnader och stilleståndstider

Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk