Glück auf! – Safety för underjordisk gruvdrift

Det krävs mycket strikta säkerhetsåtgärder vid arbete under jord. I gruvmaskinerna från Sandvik ser automationssystemet PSS 4000 till att de uppfyller alla safetykrav.

Säkerhetskraven för gruvmaskiner är stränga, och processen fram tills maskinen är klar att användas är komplex och lång. För att uppfylla alla nödvändiga safetykrav måste den ”bakomliggande” tekniken programmeras, kontrolleras och slutligen installeras på maskinen. I detta syfte tog Sandvik också in Pilz som en långvarig och erfaren utvecklingspartner i teamet för Sandvik MB670-1 Bolter Miner, som används vid långväggskolbrytning. Den österrikiska gruvmaskinstillverkaren har som ambitiöst mål att bland annat garantera ett tillförlitligt explosionsskydd. Lösningen: Idag sköter automationssystemet PSS 4000 den säkra munstyckesövervakningen SMS III i Bolter Miner – och den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 sköter säkerhetsfunktioner som nödstopp.

Explosionsrisk under kontroll på ett säkert sätt

För att helt utesluta potentiella faror måste de föreskrivna minimivärdena för vattenflöde och vattentryck eller lufttryck för munstyckena upprätthållas. I stället för det tidigare systemet övervakar automationssystemet PSS 4000 nu munstyckena eller maskinen – med ett optimerat funktionsutbud. Till exempel kan nu även igensatta eller förlorade munstycken identifieras på ett säkert sätt. Dessutom ger PSS 4000 Sandvik, beroende på maskin, möjligheten att anpassa parametreringen igen, eller så kan slutanvändaren vid behov göra det själv – inom ett parametreringsområde som godkänts av Sandvik. Ett ytterligare plus: Varje maskin kan serietillverkas, eftersom lösningen kan användas i olika maskintyper. Den nya munstyckesövervakningen med PSS 4000 övertygar alltså när det gäller användning och driftsäkerhet – för fullständig safety under jord.

Vattenmunstycken används på gruvmaskinernas skärhuvud för att förhindra att metangaser läcker ut. För att helt utesluta potentiella faror måste de föreskrivna minimivärdena för vattenflöde och vattentryck eller lufttryck upprätthållas. Automationssystemet PSS 4000 sköter hela övervakningen för detta.

Snabböversikt över fördelarna:

  • Kundspecifika Sandvik-maskiner: Parametrisering kan nu anpassas flexibelt
  • Den toppmoderna säkerhetslösningen med PSS 4000 kan användas i olika typer av Sandvik-maskiner och möjliggör nu serietillverkning
  • Idag möjliggör automationssystemet PSS 4000 fullständig övervakning av munstyckena

Kunduttalande:

”Eftersom Pilz är expert på säkerhetsteknik och har erfarenhet av myndigheters godkännandeprocesser bestämde vi oss för att genomföra projektet ”Munstyckesövervakning SMS III” tillsammans med Pilz.”

Dominik Pichler, Manager Final Assembly Electric & Electronic Center på Division Mechanical Cutting på Sandvik
För att utförligt kunna parametrisera och testa varje system innan det monteras på gruvmaskinen har en så kallad test- eller provningsanläggning utvecklats. Kärnan: styrningen PSSuniversal PLC från automationssystemet PSS 4000.

Om Sandvik

Det österrikiska Sandvik Mining and Construction GmbH utvecklar och tillverkar drivnings- och avverkningsmaskiner för avverkning av mineral- och malmfyndigheter och för att öppna upp trafiktunnlar över hela världen. Vid anläggningen i Zeltweg finns kompetenscentrumet för utveckling, projektering och tillverkning av maskiner för stenbearbetning och mobila transportbandsystem. Denna plats hör med dess mer än 170 år långa historia – liksom dess produkter och tjänster – organisatoriskt till affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.

Våra produkter i användning:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?